Oslo

Vil ha makt til å bruke millioner på eiendomskjøp uten godkjennelse

Byrådet ønsker å endre reglene slik at kommunens eiendomskjøp i fremtiden ikke må godkjennes av et flertall i bystyret. Det gir manglende demokratisk kontroll, mener Høyre.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) mener Oslo kommune vil ha behov for å kjøpe flere eiendommer i årene som kommer. Foto: Dan P. Neegaard

 • Christian Sørgjerd

I midten av juni vedtok bystyreflertallet, mot de borgerliges stemmer, å bruke 338 millioner kroner på å kjøpe eiendommen Myntgata 2. Kommunen kjøper det store kvartalet midt i byen av Forsvaret. Kjøpet var i tråd med byrådets ønske og innstilling i saken.

Om byrådet får det som de vil, skal ikke slike eiendomskjøp i fremtiden godkjennes av byens politikere. I stedet ønsker byrådet å selv kunne avgjøre dem på fullmakt – uansett hvor store og kostbare de måtte være.

Hittil har regelen vært at bare kjøp over 50 millioner kroner må godkjennes av et bystyreflertall.

Forslaget om å endre reglementet for kjøp av salg av eiendom ble før ferien sendt fra byrådet til bystyret. Der skal saken avgjøres til høsten.

Les også

LES OGSÅ: Ny helomvending fra byrådet – vil bygge nytt badeanlegg på Tøyen

Slik begrunner byrådet forslaget

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) begrunner forslaget med at kommunen står i fare for å miste kjøpsmuligheter i budrunder, fordi det for selger i dag kan ta for lang tid å vente på endelig godkjennelse fra bystyret for salg.

– Oslo er en by i sterk vekst, og vi kommer til å trenge tomter til skole, barnehager og andre kommunale tjenester fremover. Vi foreslår at byrådet får delegert fullmakt på ubegrenset sum, for at vi skal kunne håndtere dagens marked på lik linje som private aktører, sier Marcussen.

Hun påpeker at den eksisterende grensen på 50 millioner har ligget fast siden 2002, samtidig som eiendomsprisene har gått i været de siste 15 årene. Fritt frem blir det likevel ikke, mener byråden.

– Byrådets eiendomskjøp vil være begrenset til de summene som bystyret bevilger i de årlige budsjettene, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: Byrådet sier de skal kutte halvparten av Oslos utslipp. Anslag viser at utslippskuttene kan bli langt lavere.

Høyre er kritisk til endring

Forslaget vekker kritikk hos opposisjonen. Øystein Sundelin (H), nestleder i bystyrets finanskomité, mener forslaget vil gi mangel på demokratisk kontroll.

Øystein Sundelin (H). Foto: Rolf Øhman

– Jeg er helt med på at det skal være en viss fleksibilitet, men at grensen for kjøp skal være uendelig, det blir for voldsomt. Med en slik fullmakt vil kjøp og salg kunne skje i lukkede rom, og jeg mener at eiendomskjøp til hundrevis av millioner kroner bør behandles i bystyret.

Sundelin mener kommunen ikke risikerer å gå glipp av eiendommer og tomter de ønsker å kjøpe som følge av saksbehandlingstid. Han kan ikke huske at problemstillingen har dukket opp i konkrete saker tidligere.

– Når det er nødvendig, klarer vi å hastebehandle saker. Ved å hoppe over det ene leddet i prosessen risikerer vi dårlige kjøp, som ikke blir etterprøvbare for velgerne. Oslo kommune har gjennomført dårlige kjøp og salg før, og det kommer man sikkert også til å se i fremtiden. Jeg tror ikke det blir bedre uten debatt og behandling hos de folkevalgte, sier han.

Les mer om

 1. Bystyret
 2. Oslo
 3. Oslopolitikken

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Tar selvkritikk for kommunens skandalekjøp

 2. OSLO
  Publisert:

  Byrådet vil kjøpe eiendommer for inntil 150 mill. uten godkjennelse. Rødt frykter flere skandaler.

 3. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune eier tomten. Kan likevel bli nødt til å betale staten 80 mill. for å bygge skole

 4. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune kjøper eiendom for 338 millioner - vet ikke hva den skal brukes til

 5. OSLO
  Publisert:

  Slik vil seks partier utvikle NRK-tomten

 6. OSLO
  Publisert:

  Tomten på Aker sykehus: Høyre i Oslo stoppes av Høyre i Norge