Oslo

183 personer fikk avslag i fjor, samtidig legger Oslo ned sykehjemsplasser

På Furuset trosset beboere regn og skrantende helse for å demonstrere mot at sykehjemsplasser blir lagt ned.

Pernille Brusgaard, sykehjemsoverlege, var blant appellantene. En lang rekke enkeltpersoner, blant annet med utspring i Facebook-gruppen «Verdig eldreomsorg» (60.000 medlemmer) og aksjonsgruppen Eldrekonvensjonen, var initiativtakere til markeringen.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

– Hvis jeg brekker foten, avgjør kirurgen om jeg må operere. Jeg er glad for at en byråkrat ikke kan overprøve beslutningen. Men hvis en lege mener at pasienten må på sykehjem, bestemmer kommunen.

Det sa Pernille Brusgaard, som selv er sykehjemsoverlege, til et 70-tall fremmøtte tirsdag.

I øsende, lokalt regnvær på Furuset manet taler etter taler til eldreopprør i Oslo. De fikk ikke lov til å bruke foajeen inne på Furuset sykehjem til arrangementet, i stedet hadde de rigget seg til på gårdsplassen utenfor.

Noen satt alene under paraplyene, mens andre satt to og to. Flere av de 28 eldre som må flytte på kort varsel fra sykehjemmet, var der. Det samme var deres pårørende.

Bakgrunnen for at en avdeling ved Furuset sykehjem legges ned, er nedgangen i antall beboere på sykehjem. For at plasser ikke skal bli stående ubrukte, har byrådet besluttet å legge ned ca. 120 plasser.

– Som sykehjemslege tar jeg imot dem som faktisk har fått plass. De kommer ofte med lange medisinlister til oss, de har fått medikamenter mot depresjon, angst og søvnløshet. Det virker ikke som det har fungert så godt for dem der hjemme, sa Brusgaard.

Hun stiller spørsmål ved hvor reelle tallene er.

– Hvor mange ønsker seg plass, uten å søke? Hvor mange plasser trenger vi egentlig? Disse tallene finnes ikke.

Les også

Nye tall: Eldre får stadig mindre praktisk hjelp hjemme

Mette Kosstad (t.h.) var blant appellantene. Hennes mor, Inger Johanne Pedersen (96), er enn så lenge beboer ved Furuset-hjemmet og ble over natten kjent da hun i TV2 og Aftenposten fortalte om situasjonen sin.

Én av to klager fører frem

Derimot finnes det tall for hvor mange som har søkt om plass, men fått avslag.

Tall fra bydelene viser at 183 personer (11 prosent) i fjor fikk avslag på søknaden om sykehjemsplass. Nivået har vært det samme i flere år.

Når man får avslag, betyr det bare at bydelen mener at man ikke har krav på sykehjemsplass. Det finnes ingen samlet gjennomgang hos kommunen av hva som ligger under vurderingen.

I 63 av sakene valgte personen som fikk avslag, å klage på det. I hele 35 saker ble avslaget gjort om - enten av kommunen selv eller av Fylkesmannen.

Det betyr at i over halvparten av sakene var den opprinnelige vurderingen for streng, eller den hadde ikke tatt hensyn til alle sider ved saken.

Les også

Oslo kan miste milliarder fra staten til bygging av sykehjem

Rita Norlemann (65) tilhørte den yngre gruppen tilhørere - med god margin.

Kommunen beklager flyttepress

Tirsdag for en uke siden fikk de 28 beboerne ved Furuset beskjed om at de måtte flytte på kort varsel. Tre dager senere flyttet de fire første.

Nå har Sykehjemsetaten beklaget at de gikk så raskt frem - og snudd. Beboerne får nå anledning til å bruke noen uker på prosessen hvis de selv ønsker det.

«Det var ikke meningen at man måtte flytte på 1-3 dagers varsel, slik det har fremkommet i media», skriver etaten til de pårørende.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er på ferie, men i hennes fravær understreket byrådssekretær Mette Kolsrud (SV) det samme.

– Denne flytteprosessen har gått i raskeste laget. Kommunikasjonen har vært for dårlig. Det må vi beklage. Det har skapt utrygghet, og slik skal det ikke være, sa hun.

Les også

Så stor blir ekstraregningen uten kommersielle sykehjem

Frp-politiker Aina Stenersen (i midten) hører på appellen til Ivar Bunæs. Han var sentral da Stortinget i 1990 bevilget den mye omtalte «eldremilliarden». Nå maner han til et nytt opprør gjennom aksjonsgruppen Eldrekonvensjonen.

Buet på byrådet

Det var så langt Kolsrud kom de fremmøtte i møte.

– Det er behov for færre sykehjemsplasser i noen år fremover nå, sa hun.

Tilhørerne buet.

– Flere eldre ønsker å bli boende i sitt eget hjem, sa hun.

Tilhørerne buet.

– Vi har mange slitte, gamle sykehjem som trenger rehabilitering. Jeg håper at også beboerne her på Furuset ser behovet, sa hun.

Tilhørerne buet da også.

Aina Stenersen, leder i Oslo Frp, hadde en enklere oppgave.

– Jeg er fryktelig forbannet. De sender beboere rundt som pakker. Da får de bråk i retur. De tror de kan gjøre dette uten at vi merker det, men der tar de feil, sa opposisjonspolitikeren.

Les også

 1. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

 2. Byrådet ber private sykehjem redusere bemanningen

 3. Politikerne krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt

Les mer om

 1. Oslo
 2. Eldreomsorg
 3. Bystyret