Oslo

Vil fjerne ferger og tungtransport og erstatte det med boliger på Filipstad

Det er planlagt opptil 3000 nye boliger på Filipstad. Oslo Høyre vil flytte fergeterminalen og frigjøre plass til 1500 flere boliger.

Pia von Hall og Eirik Lae Solberg, som begge sitter i bystyret for Høyre foreslår å flytte fergeterminalen fra Filipstad. Forslaget innebærer også å utvide med 1500 flere boliger enn de 2000-3000 som ligger i forslaget fra Oslo kommunes planetat (PBE). Foto: Monica Strømdahl

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Boligbyggingen i Oslo holder ikke tritt med befolkningsveksten. Boligprisene i Oslo er nesten 50 prosent høyere enn de var for fem år siden og behovet for boliger er stort.

Oslo Høyre mener derfor man må ta en ny vurdering av hvor fergeterminalen bør ligge.

I et privat forslag foreslår Pia von Hall og Eirik Lae Solberg, som begge sitter i bystyret for Høyre, å flytte fergeterminalen fra Hjortneskaia på Filipstad til Sjursøya eller Revierkaia.

– Moderne havnedrift krever mindre areal enn tidligere. Flytter man fergeterminalen vil det bli plass til rundt 1500 flere boliger på Filipstad, sier Lae Solberg.

Det er satt av 55.000 m² til gods- og passasjerterminalen på Filipstad.

– Ved å flytte terminalen fra Filipstad får byen frigjort verdifulle arealer til boliger, næringsbygg, idrettsanlegg for sjøsport og parkanlegg. Dette vil gjøre det mulig å rendyrke Filipstad som en moderne del av Fjordbyen, sier von Hall.

De presiserer at cruisebåtene fremdeIes bør få legge til på Filipstad. Det er anløpet til Kielfergen de ønsker å flytte.

– Cruisebåtene trenger bare en slank pir for å få
passasjerene av og på. Kielfergen derimot, som har mye tungtransport, tar plass, påpeker von Hall.

Tungtransport og ferger til kai preger området i dag. Byrådet skal behandle områdereguleringen for Filipstad, som innebærer 9000 nye arbeidsplasser, park, fergeterminal og et sted mellom 2000 og 3000 nye boliger. Foto: Monica Strømdahl

MDG-byrådens sekretær: – Interessant forslag

Plan- og bygningsetasjen sendte to forslag områderegulering for Filipstad til byrådet våren 2013.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) arvet saken med to innsigelser. Hun planlegger å sende saken til bystyret etter sommerferien.

Byråden er på ferie, men hennes byrådssekretær Rasmus Reinvang fra samme parti, liker ideen.

– Høyres forslag er interessant i et langsiktig perspektiv, men Fjordbyplanen er vedtatt av bystyret og ligger til grunn for utviklingen i
området, sier han.

Rasmus Reinvang, sekretær for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (t.h.), synes Høyres forslag om å bytte fergeterminal med boliger på Filipstad er interessant. Foto: Rolf Øhman

Filipstadsaken var sist oppe til politisk behandling i 2008.
Reinvang presiserer at arbeidet med reguleringen av Filipstad har pågått i mange år allerede, og at det er viktig å få vedtatt planen, så byggingen kan starte.

– Colorline har avtale med Oslo havn på Filipstad fram til 2036, og en eventuell endring av havnestrukturen i Oslo ligger således et godt stykke fram i tid, sier Reinvang.

Oslo Havn vil ikke flytte Kiel-fergen

Oslo Havn skriver i en epost at de forholder seg til vedtatte planer, som innebærer fergeterminal på Hjortnes og Revierkaia og gods på Sydhavna, som inkluderer Sjursøya.

I eposten skriver fungerende havnedirektør Dag Sem at Revierkaia og Hjortnes ble valgt som fergeterminal i 2003. Sjursøya ble vurdert som lite interessant da politikerne diskuterte spørsmålet i 2003.

– I samme utredning, som dannet basis for politikernes valg, ble også Sjursøya vurdert som lite egnet som passasjerterminal med sin nærhet til oljehavna, skriver Sem.

Opptatt av byutvikling? Her er et knippe med saker som tar opp ulike problemstillinger rundt byutvikling og befolkningsveksten i Oslo:

Slik skal Oslo få plass til 1 million innbyggereVillastrøk kan bli til blokker - men det fikk ikke politikerne med segKlimaministeren: – Vi må bygge tettere og smartere- Politikerne gir altfor stor makt til utbyggerneBoligprodusentene: - Politikerne må manne seg opp og overkjøre naboprotestene

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Fjordbyen