Arbeidstilsynet om Veireno: Fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven

En arbeider jobbet 29 dager i strekk i oktober, og i gjennomsnitt over 73 timer pr. uke.

Aftenposten var med to søppeltømmere på jobb i oktober. De hadde blant annet nøkkelringer med 3000 nøkler, som ikke var sortert i riktig rekkefølge.

Det har florert med påstander om brudd på Arbeidsmiljøloven siden Veireno AS overtok ansvaret for søppelhentingen i Oslo. Nå har Arbeidstilsynet hatt tilsyn hos selskapet.

De har funnet brudd på bestemmelsene om kontroll med arbeidstid og bestemmelser om rutiner.

Arbeidstilsynet konsentrerte seg om oktober måned, den måneden Veireno overtok ansvaret for søppelhentingen. Der avdekket de blant annet følgende brudd på arbeidsmiljøloven:

  • En ansatt jobbet 29 dager i strekk i oktober, og over 73 timer i gjennomsnitt pr. uke.
  • To ansatte jobbet 93 timer overtid i løpet av en måned.
  • Arbeidstilsynet fant 344 brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha kontrollert 29 ansatte.

«I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf. aml. §§ 10-5 og 10-6.» skriver Arbeidstilsynet i rapporten.

Flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene

I løpet av oktober har Arbeidstilsynet avdekket følgende brudd:

  • 71 tilfeller hvor det ikke har vært 11 timer sammenhengende arbeidsfri mellom arbeidsøktene
  • 81 tilfeller hvor ansatte har jobbet mer enn 13 timer om dagen
  • 69 tilfeller hvor ansatte «ofte» har jobbet mer enn samlet tillatt arbeidstid i løpet av én uke, som er 48 timer
  • 66 brudd hvor ansatte har jobbet mer enn ti timer overtid i løpet av syv dager, og 22 tilfeller hvor ansatte har jobbet mer enn 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker

«Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.» skriver Arbeidstilsynet.

Ingen lønnsbrudd

Arbeidstilsynet krever at Veireno AS iverksetter tiltak slik at de ansatte ikke jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig.

– Veireno har tre ukers uttalelsesfrist til å gi oss tilbakemelding dersom vi har beskrevet noe feil. Vi venter med endelig konklusjon til etter det, sier Vigdis Tingelstad, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

Bedriftens lønnsforhold har ikke vært en del av tilsynet.

– Veireno er bundet av tariffavtale, så vi vet at dette er i orden, sier Tingelstad.

Har vært søppelkaos siden oktober

Oslos søppelkaos startet i oktober, da Veireno overtok ansvaret for søppeltømmingen i hele byen.

Det har kommet inn drøyt 28.000 klager til Renovasjonsetaten, de aller fleste på grunn av manglende henting.

Søppel har vært et hett tema i hovedstaden siden Veireno overtok ansvaret for søppeltømmingen i hele Oslo. Her er Aftenpostens forside fra 13. oktober i fjor

Byrådet har vært under hardt press i bystyret. Aftenposten får fremdeles daglige henvendelser fra lesere som ikke får hentet søppelet sitt.

Det ble gjentatt flere ganger at Renovasjonsetaten forventet en innkjøringsperiode på 4–6 uker, men selv etter at ukene hadde gått opplevde flere Oslo-borgere at det var problemer.

Byrådet har bedt om en ekstern gransking av anbudsprosssesen. Det er foreløpig ikke klart hvor mye problemene har kostet Oslo kommune.

Aftenposten har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør Jonny Enger i VT-gruppen, men har så langt ikke fått svar.