Flere skoler utsetter revypremierene. Elevene er bekymret for en usikker fremtid for revysesongen.

For noen av elevene kan det bety å legge ut fra egen lomme: – Om det ikke blir revy, har vi ingen reserveløsning for å dekke utgiftene.

På Blindern videregående skole har de begynt å øve til revypremiere i mars. Vanligvis ville Blindernrevyen hatt premiere i januar. Fra venstre: revysjef Harald Horn, skuespillerne Alfred Helleve, Noah Singh, Herman Vang og Aathavan Chandrakumar.

Vanligvis er første uken i januar spekket med skolerevypremierer. Da går startskuddet for revysesongen for mange skoler i Oslo og omegn.

Slik blir det ikke i 2021. Flere av skolene har utsatt revypremierene. Likevel hersker det tvil blant elevene om hva som vil skje dersom smittevernrestriksjonene vedvarer, og de ikke kan holde revy.

– Det er klart at det er tøft og vanskelig å ikke vite om det blir revy, sier Georg Moe, revysjef på Blindern videregående skole.

– Krise om det ikke blir revy

Blindern videregående skole har i likhet med flere skoler utsatt revyen. Trolig blir premiere tidlig i mars.

George Moe er en av revysjefene for Blindernrevyen. Han forteller de var tidlig ute med å utsette premieredatoen, da de fryktet innstramminger for kulturarrangementer.

Georg Moe forteller at han var tidlig ute med å utsette revypremieren i frykt for strengere restriksjoner for kulturlivet. Han sier at det er tøft å stå i uvisse om det vil bli mulig å gjennomføre revyen.

– Det er jo mye penger som er i sving, sier han.

Fordi Blindernrevyen er en mindre revy, er ikke fjorårets billettinntjening stor nok til å dekke neste års utgifter. De må blant annet leie scene, band, instruktør, rekvisitter og koreograf.

– Vi er avhengig av billettinntektene for å dekke kostnadene, forteller Moe.

For revysjefene betyr det å legge ut fra egen lomme for å betale de løpende utgiftene, om de ikke får inn nok midler. Blir det ikke revy i 2021 vet de ikke hvordan de skal dekke utgiftene.

– Vi har ikke tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å betale så store summer på egen hånd.

Moe sier jo lenger de kommer i prosessen, desto større blir utgiftene og å finne en løsning for dem. For å dekke utgiftene til revyen pleier de å søke om kulturstøtte, ha sponsorer og holde revyfester. I år har de også opprettet et spleiselag hvor folk kan gi donasjon.

I en e-post til Aftenposten skriver utdanningsetaten i Oslo at de i januar vil vurdere om revyene kan gjennomføres. Den generelle smittesituasjonen i Oslo og i skolene vil være avgjørende for beslutningen, opplyser etaten.

– Man må bare være tilpasningsdyktig, så blir det revy

Moe forteller at de er godt i gang med revyforberedelsene til tross for usikker fremtid.

De har satt i gang med øvinger flere dager i uken. De holder avstand, bruker munnbind der det lar seg gjøre, og øver i tråd med skolens anbefaling. Moe sier at skuespillerne håndterer situasjonen bra, til tross for at det er en annerledes tid.

Han er optimistisk til å kunne gjennomføre revyen med publikum til stede. En digital løsning ville være vanskelig å tjene penger på, mener han.

– Vi holder ikke på bremsene og jobber som om det blir revy i mars.

Moe mener at det vil være mulig å se på andre løsninger for å bygge scenen for å overholde smittevernet, dersom situasjonen ikke endrer seg.

Blindern videregående skole har gymsal med mye areal å boltre seg på. Derfor tror Moe de vil finne en løsning. Eksempelvis å bygge i høyden slik at publikum sitter på tribune.

– Man må bare være tilpasningsdyktig, så blir det revy, avslutter revysjefen.

Skuespillerne Stella Stenman og Tiril Marie Christensen er godt i gang med leseprøver til revyen.

Et støtteorgan for revyene

Revysesongen avsluttes vanligvis med en gallaaften i regi av Nationaltheatret og Obos, kalt Revykavalkaden. Det er en årlig prisutdeling som hedrer skolerevyene.

Revykavalkaden er også et organ som hjelper skolene med å planlegge og gjennomføre revyene.

Simen Formo Hay i Revykavalkaden sier til Aftenposten at de i år har vært nødt til å jobbe tettere med skolene. Det må legges til rette for smittevern og den praktiske gjennomføringen av revyene.

I fjor gjorde kavalkaden suksess med å strømme prisutdelingen. Hay sier at de vil videreføre noe av den digitale kringkastingen for 2021 hvis det fortsatt er smittevernrestriksjoner.

Kavalkaden venter med å fastslå dato for prisutdelingen til de har fått signaler fra revyene om når de har premiere.

Munchrevyen: – Stor tro på gjennomføring over påske

Edvard Munch videregående skole er blant dem som velger å utsette premieredatoen.

Revysjefene Astrid Malmanger Oseid og Clara Brente sier at det ikke har vært mulig å gjennomføre øvinger. Det er vanskelig å samle skuespillerne under dagens smittevernrestriksjoner.

Likevel er de positive og sier de nå har bedre tid til å forberede revy.

– Vi har troen på at det blir revy, men i år har vi vært nødt til å tenke mer innovativt, forteller Oseid.

De trekker frem at en del av en revyopplevelsen er å kunne se den i en sal. Derfor håper de på dette utfallet for Munchrevyen i 2021. I likhet med Moe peker de på at hovedinntektskilden for revyene er billettsalg. Uten inntekter sliter revyene.

Usikker på utfallet på revysesongen

Flere revyer melder om utsettelse i 2021. For Lambertseterrevyen har dagens smittevernsituasjon gjort det usikkert om de vil kunne gjennomføre revyen. Ole Sogne sier til Aftenposten at de derfor ser på nye datoer.

Revygruppen for Sandvikarevyen melder at det er et problem at de ikke kan holde forestillingen på skolen.

– Det medfører leiekostnader av lokaler, og at flere elever ikke får vært med på prosessen. Både på grunn av smittevern og plassen som nå er tilgjengelig, forteller de.

Nadderudrevyen opplyser at de i 2021 vil ha revyen i Bærum Kulturhus. Dette er fordi fylket sier nei til å holde revyen på skolen.

Nesoddrevyen har besluttet å avlyse revyen for 2021.

– Vi har ikke funnet en god måte å kunne få gjennomført øvinger, sier instruktør Marius Krohn-Hauglie.

George Moe er en av revysjefene for Blindernrevyen. Han forteller de var tidlig ute med å utsette premieredatoen, da de fryktet innstramminger for kulturarrangementer.