Oslo

Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

Spesialkonsulent Lena Kamaeva i hjemmetjenesten i Vestre Aker bydel forklarer eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hvordan de arbeider med avvik. Thorkildsen mener målet om 500 nye årsverk innen pleie- og omsorg er sentralt for at kommunen skal bli bedre.

Byrådet vil ha åpenhet om avvik i eldreomsorgen. En intern rapport, som byrådet selv har offentliggjort, beskriver tidsklemmen. Mange ansatte mangler også opplæring i hvordan de skal melde inn feil som gjøres.

 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I bydel Vestre Akers kontorer på Huseby er et titall hjemmehjelpere og administrativt ansatte samlet for å møte eldre-, helse— og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun har varslet en åpenhetsrevolusjon i eldreomsorgen.

— Flere tillitsvalgte og andre har vært bekymret for om det vil bli tatt godt imot hvis flere avvik rapporteres, og det er ikke bra. Vi vil ha mer, ikke mindre av dette, slår Thorkildsen fast.

— Så får vi heller forklare folk hva avvik er, legger hun til.

Kort fortalt er et avvik en feil eller mangel som blir gjort under arbeidet. Det er alt fra livstruende hendelser til eldre som får morgenstell litt for sent.

Tidspress og feilmedisinering

I valgkampen fikk Aftenposten tilgang til et hundretall avviksmeldinger fra én enhet i hjemmetjenesten i én bydel. De vitnet om utstrakt tidspress og feilmedisinering. Tillitsvalgte trodde dessuten at det kunne være store mørketall.

En gjennomgang Dagsavisen gjorde av over 4500 avviksmeldingerfra sykehjem, fortalte den samme historien.

Thorkildsen har valgt å offentliggjøre Internrevisjonens gjennomgang av den kommunale hjemmetjenestens medikamenthåndtering i 4 av 15 bydeler. Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Vestre Aker og Stovner er satt under lupen.

Internrevisjonen er byrådets egen seksjon for kontroll og ettersyn. Rapportene deres har tradisjonelt vært hemmeligholdt – også for bystyret.

Rapporten er blant annet basert på spørreundersøkelser blant ansatte, samt en gjennomgang av registrerte avvik. Rapporten tegner et bilde av en eldreomsorg med store utfordringer.

Det er flere alvorlige funn:

 • Slik de ansatte selv opplever det, er hastverk og dårlig tid den viktigste enkeltårsaken til feil i medikamenthåndteringen. 4 av 5 oppgir dette.
 • 1 av 3 sier de har fått ingen eller for dårlig opplæring i hvordan man registrerer avvik. Det største praktiske hinderet for å melde avvik er at de ansatte ikke har tid til det i arbeidshverdagen sin.
 • Antall registrerte avvik henger nært sammen med ledernes holdninger. Der det er er kultur for å melde fra og ledere reagerer positivt på det, blir det også registrert flere avvik. «Forskjellen på disse områdene mellom team i samme bydel kan være betydelig», slår rapporten fast.
  Thorkildsen lover at dette ikke er siste gang de offentliggjør i utgangspunktet interne rapporter.

— Vi trenger en fri og åpen debatt om dette. Vi er ikke redd for å få det frem i lyset, tvert imot. Bystyret trenger å være godt informert for å ta de riktige avgjørelsene, og det er viktig med åpenhet overfor befolkningen, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

Ole Gunnar Jacobsen (85) betaler mer enn gjennomsnittet for sykehjemsplass, men må dele bad med syv andre

Kommer best ut

I bydel Vestre Aker er de allerede i gang med å forbedre rutinene. På flere punkter kommer de best ut i rapporten. Arbeidet startet allerede under det forrige byrådet. Tidligere sendte de ansatte på større eksterne kurs noen ganger i året.

— Men vi har nye folk som kommer inn hele tiden, så vi så ikke effekten. Nå arrangerer vi heller jevnlig egne kurs i medikamenthåndtering, sier tjenesteleder Aina Jessen.

De har også endret innloggingen, så det blir lettere for vikarer å bruke systemet.

— Om leder ikke tar tak i meldingen, er systemet satt opp slik at den etter en stund havner direkte hos meg, sier bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit.

— Har avvikene ført til forbedringer, spør byråden i det møtet går mot slutten.

— Der vi basert på avvikene ser at vi mangler faste rutiner for noe, lager vi det, svarer spesialkonsulent Lena Kamaeva.

LES OGSÅ:

Les også

Reidar (86) kjøper ekstra rengjøring for 18.000 kroner i året

Vil ha datasystem på tvers

Ifølge Internrevisjonens rapport er ikke rutinene på langt nær like gode alle steder.

Og i tre bydeler skrives fortsatt alle avviksmeldinger på papir, før de føres inn i et lokalt datasystem. Høyt på Inga Marte Thorkildsens ønskeliste står et felles system for kommunen. Ikke bare på tvers av bydelene, men også på tvers av sektorer – for alt fra barnehager til sykehjem.

Les også

 1. Avvik i hjemmetjenesten vitner om tidspress og feilmedisinering

 2. Unødvendig mange eldre på sykehjem får beroligende

 3. Prisen på sykehjemsplass spriker med flere hundretusen

 4. Eldre og syke må vente lenge på valgløfter fra Høyre og Frp

 5. Regjeringen øker pensjonen til dem som er rikest og tjener mest