Oslo

Ny undersøkelse: Aldri har flere vært fornøyde med bomringen

Nesten seks av ti i Oslo-området er fornøyde med bompengeordningen. FNB-leder Cecilie Lyngby tror at trenden vil snu innen et par år.

I 2019 ble det innført bomavgift for elbiler. Det kan være årsaken til at flere er positive til bompenger. Foto: Heiko Junge, NTB

  • Wasim Riaz
  • May Synnøve Rogne
    Journalist

Siden 1989 har Statens vegvesen undersøkt folks holdning til bompenger i Oslo-området. Nå er resultatene for fjoråret klare. De viser at 57 prosent av de spurte oppgir at ordningen med bompenger er et ganske eller meget positivt tiltak.

Det er en økning på 7 prosentpoeng fra 2019. Aldri har så mange vært så positive til bompenger.

Les hele saken med abonnement