Oslo

Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

Flere hundre parkeringsplasser må fjernes for å få på plass byrutene som inngår i det nye sykkelveinettet som byrådet nå har fått på bordet.

Byrådet tror ikke det vil bli noe problem å få bystyret med på å fjerne flere hundre parkeringsplasser for å få plass til infrastruktur for syklister.

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Mandag skrev Aftenposten om den nye sykkelplanen for Oslo, som samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) har fått oversendt:

Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

Det legges opp til at første fase (260 kilometer) skal være ferdig til 2025. I dag har vi 180 kilometer med sykkelvei. (Inkuldert i de 180 kilometerne er hovedsykkeveinettet som ikke er ferdig bygget + andre sykkelveier som ikke inngår i hovedsykkelsykkeleinettet.) Så det må etableres 80 kilometer før 2025. Første fase vil koste 4,6 milliarder kroner. Hele nettet har en prislapp på 13,8 milliarder kroner.

30 år med brutte sykkelløfter

– For å få første fase ferdig til 2025 må det lages 8 kilometer hvert år. Hvor realistisk er det å få til det?

– Vårt mål er at Oslo skal være en trygg by å sykle i for alle. Da må vi ha på plass god infrastruktur, sier Anja Bakken Riise (MDG), byrådssekretær for samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

– Fra tidligere har vi sett at det har vært vanskelig å få fortgang i utbyggingen, men sittende byråd, og flertallet i bystyret, er tydelig på at sykkel skal prioriteres høyt. Så jeg tror vi vil klare å få på plass 80 kilometer til 2025. Alt dette er ikke nødvendigvis tidkrevende bygging – også skilting, oppmerking og maling av strekninger er inkludert.

– Blant utfordringene som skisseres er at det vil bli kamp om arealene. Hvordan skal dere få bystyret med på å fjerne flere hundre parkeringsplasser for å få på plass sykkelvei?

– Mange steder er det beboerne i området som ønsker seg bedre tilrettelegging for syklister, og færre biler og usikre trafikksituasjoner. Også butikker har tatt kontakt fordi de ønsker seg sykkelparkering i stedet for bilparkering utenfor butikken.

– Men hvordan få alle de politiske partiene med på fjerne så mange p-plasser?

– Flertallet i bystyret er like utålmodige som oss med å gjøre Oslo til en tryggere og bedre sykkelby. Det vil medføre fjerning av en god del parkeringsplasser, men det tror jeg flertallet vil gå med på.

– De som har laget planen presiserer at det må settes inn nok folk til å planlegge. Hva vil du gjøre for å få på plass flere planleggere?

– Dette vil ofte være et budsjettspørsmål. Vi kommer til å jobbe for at sykkel blir en budsjettvinner i de kommende årene. Samtidig er det ikke alltid pengene som er viktigst. Vi jobber også med god dialog mellom etatene. På den måten skal vi sørge for at utbyggingen ikke stopper fordi det er uenighet eller dårlig kommunikasjon.

– I planforslaget understrekes det at sykkel må prioriteres foran andre trafikantgrupper ved konflikter. Hvordan få til det i praksis?

– Her opplever vi nok at vi er inne i en positiv utvikling. Det handler om kultur og holdninger. Vi skal planlegge for sykkelen, og det skal forplante seg helt ned til saksbehandlernivå. Vi skal sette syklister og sykkeltilrettelegging først gjennom praksis og over tid; når vi for eksempel skal planlegge et nytt kryss skal vi tenke på hvor det er plass til syklisten først.

Legges frem til høsten

– I planen presiseres det at det skal tilrettelegges for syklister fra 8 år og opp til 80. Det blir lagt opp til strekninger i blandet trafikk. Blir det god nok kvalitet?

– Vi vil se an behovene på de ulike strekningene og tilpasse utforming og kvalitet etter behovene, men generelt vil vi ha en standardheving på alle ruter.

– Når vil dere legge frem planen for bystyret?

– Byrådet kommer til å legge fram en sykkelpakke for bystyret til høsten, hvor vi viser at vi skal være ledende på sykkel i Norge. Så da skal vi både legge frem plan for sykkelveinett og den nye Oslostandarden for sykkelveier, som skal ha en høyere standard enn det vi har hatt til nå, og som vil angi hvilken type standard de ulike sykkelveiene i sykkelplanen vil ha.

Bystyret har sagt at andelen sykkelreiser skal ligge på 16 prosent i 2025. Ifølge Riise har Byrådet slått fast at de vil oppjustere dette målet, slik at andelen sykkelreiser skal være 25 prosent innen 2025.

– Hvordan skal dere få til det?

– Dette kommer vi tilbake til i sykkelpakken. Kort fortalt vil samspillet mellom de ulike virkemidlene være viktig. Kombinasjonen av rask utbygging av planforslaget for sykkelveinett, kvalitetsheving av sykkelveiene, bedre tilrettelegging for sykkel i bydelene, og sykkelopplæring, sier Lan Marie Ngyuen Bergs byrådssekretær Anja Bakken Riise.

Les mer om

  1. Sykkelpatruljen
  2. Byutvikling
  3. Oslo
  4. Politikk
  5. Byrådet (Oslo)