Oslo

Borgen-beboer: – Området er allerede ødelagt

– Området er rasert gradvis gjennom år, men burde egentlig vært bevart, sier Håvard Rådstoga. Han mener det er altfor sent nå.

Håvard Rådstoga med hunden Freja foran huset sitt i Skøyenveien. Han har selv bidratt til fortetting i villaområdet ved å bygge flere nye hus på nabotomten. – Det banker nok en utbygger på døren snart, sier han. Foto: Olav Olsen

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Borgen, Oslo

Aftenposten dro til Borgen ved Vestre gravlund like etter at byrådet hadde vedtatt utkast til den nye kommuneplanen i dag. Dette er et av de nye områdene der det blir foreslått å bygge enda tettere og høyere for å få plass til flere boliger.

– Dette er et flott, gammelt og ærverdig område av byen – men dessverre allerede helt ødelagt, sier Håvard Rådstoga.

Han inviterer oss inn i den flotte villaen sin fra 1924, på 400 kvadratmeter brutto – som de fleste husene fra denne tiden i området.

Rådstoga synes det i utgangspunktet er galt å angripe de ærverdige villaområdene i byen, og at det er synd at politikerne ikke har villet bevare dem.

– Jeg har gjort slik Oslo-politikerne har villet, nemlig bidratt til å fortette villaområdet, sier han.

En tomt på to mål hørte opprinnelig til huset som Rådstoga kjøpte i 1994. I tillegg kjøpte han huset og tomten ved siden av i 2005, seksjonerte det til fem leiligheter og bygget tre nye hus med syv boenheter. Det ble altså plass til 12 boenheter på tomtene, pluss Rådstogas egen staselige villa.

  • Her kan du se om ditt nabolag står på listen over områder som Byrådet vil fortette

– Alt har sin pris, sier Håvard Rådstoga. Foto: Olav Olsen

Han er sikker på at de nye planene vil føre til en verdistigning av eiendommene.

– Det kommer nok til å ringe en utbygger på døren etter hvert, sier han.

– Hva sier du da?

– Alt har sin pris – men prisen kombineres også med følelser, sier han.

– Kanskje vil det stå en høyblokk her om noen år. Helt sikkert er det at området vil bli endret for alltid, det vil bli enda mer fortetting, enda mer by.

– Bør de siste, hundre år gamle villaene i området bevares?

– Ikke nødvendigvis, sier Rådstoga.

– Det er for sent å bevare dette området nå. Det burde skjedd for lenge siden, slik de har gjort i byer som København og Stockholm.

– At noe ville skje her, har vi vært forberedt på, sier Nina Lilledahl Khan. Hun håper politikerne vil tenke helhetlig om byutviklingen i området. Foto: Olav Olsen

– Må vi flytte, så må vi det

I en av de seksjonerte leilighetene i det totalrenoverte huset ved siden av fra 1920, bor Nina Lilledahl Khan sammen med mann og to barn.

– Det er bedre med en ordentlig, gjennomtenkt plan for byutvikling enn snikutbygging i eplehager med løsninger som ikke er helhetlige, sier hun.

Lilledahl Khan håper det er en helhetlig plan politikerne har i tankene når de nå går ut med planer om fortetting.

– Må vi flytte, så må vi det – alle må bidra. Jeg vil ikke stå på barrikadene mot fornuftig byutvikling hvis det skapes et godt miljø med mye lys og luft for flere mennesker.

Men hun legger til at hun sikkert ville tenkt annerledes hvis hun hadde arvet et gammelt hus som hadde vært i familien i generasjoner, og som nå sto i fare for å bli kjøpt opp og revet.

– If you can’t beat them, join them, sier Johan Lindstrøm, som inntar en pragmatisk holdning til planene om fortetting på Borgen. Foto: Olav Olsen

Pragmatisk holdning til planene

Johan Lindstrøm eier en ærverdig villa som troner i Guldbergs vei på Borgen.

– Det er klart det er kjipt hvis de vil fortette akkurat her vi bor, sier han.

Lindstrøm har forståelse for at det må bygges tettere for å få plass til flere mennesker innenfor bygrensene, og at man må velge klimavennlige løsninger. Men han synes det er synd å ødelegge gamle boområder.

– Det er ikke morsomt å legge mye penger i å renovere og pusse opp gamle hus hvis naboen selger til utbyggere som river og bygger blokk, sier han.

Men han understreker at han inntar en pragmatisk holdning til det nye utkastet til kommuneplan. Han regner med at det vil komme mange protester fra folk i området mot planene.

– Dette er veldig utbyggervennlig. Noen vil tjene godt på fortettingen, påpeker han.

Prosessen vil ta flere år

Det er ennå ikke er bestemt hvor mye og hvor høyt det kan bygges i området. Det vil man først vite om flere år, når det blir laget en egen områderegulering.

Diakonhjemmet og Smestad, på begge sider av Borgen, er allerede utviklingsområder. Kommunen foreslår at man venter med å utvikle Borgen til byggingen her er kommet i gang på Diakonhjemmet og Smestad.

Tanken er at Borgen skal bli «et sammenhengende bymessig utviklingsfelt fra Majorstuen til Smestad langs Sørkedalsveien».

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo