Klasseskille etter skoletid

På Bygdøy, Korsvoll og Lilleaker går samtlige 1.-klassinger på Aktivitetsskolen. På østkantskolene Rommen, Vahl og Gran deltar under halvparten.

Deltagelsen på Aktivitetsskolen gikk i været da det ble innført gratis halvdagsplass på Tøyen. 2.-klassingene Eqra og Eliza deltar på basketkurs, en av mange aktiviteter på Aks.

Ifølge timeplanen er dagen over, men skolegården på Tøyen er likevel full av barn. I et klasserom terper Anwar (8) og Cabdulahi (8) på dansesteg. Elevene kan velge mellom basket, drama, taekwondo og en rekke andre aktiviteter.

Anwar er ikke i tvil om hva han hadde fylt tiden med hvis han hadde vært hjemme.

– Da hadde jeg spilt Playstation, sier 8-åringen.

Fra 27 til 98 prosent på to år

I 2012 gikk 43 prosent av 1.-klassingene på Tøyen på Aktivitetsskolen (Aks, tidligere SFO). Høstens opptelling viser at dekningen er nådd 100 prosent.

Ser man på 1.–4. trinn, er oppslutningen 98 prosent. I 2012 var tallet 27 prosent.

Årsaken finner man trolig i den politiske avtalen fra 2013, om Munch, Lambda og løftet for Tøyen. Som en del av avtalen inngår gratis halvdagsplass på Aks. Det betyr i praksis at elevene får gratis opphold til kl. 16.

Inspektør og leder for aktivitetsskolen på Tøyen, Sindre Andresen.

Inspektør og leder for Aktivitetsskolen, Sindre Andresen, er ikke i tvil om at økonomien er avgjørende for at foreldrene på Tøyen nå sender barna sine på Aks.

– Det er jeg helt sikker på, men vi har også jobbet mye med aktivitetstilbudet og blant annet leid inn profesjonell turninstruktør og baskettrener.

– Norsk er hverdagsspråket

Deltagelsen kan være avgjørende for om elevene fullfører skolegangen eller ikke, mener inspektøren.

– Først og fremst får de snakket det norske språket tre timer ekstra om dagen. Nå er det norsk som er hverdagsspråket i skolegården, selv om man snakker med en med samme morsmål.

Jacob er én av 77 elever på 1. trinn på Tøyen skole. Alle i klassen går nå på AKS. På naboskolen Vahl er andelen 43 prosent.

Også assisterende rektor på Tøyen, Annemari Tukun, mener deltagelse på Aks betyr mye for elevene.

– De får jobbet enda mer med begreper, lesing og regning, men på en annen måte. Ikke minst lærer de sosiale ferdigheter. Vi begynner å se at verdifull kunnskap som de får på aktivitetsskolen, blir overført til skolen.

Alna, Søndre Nordstrand og Stovner på bunn

Ser man på 1. trinn, er dekningen i Oslo 85 prosent. Blant de ti skolene med lavest deltagelse, ligger fire i Alna bydel, to på Søndre Nordstrand og to på Stovner. I tillegg finner man Tøyens naboskole, Vahl.

På Rommen skole går kun hver tredje 1.-klassing på Aktivitetsskolen. Rektor Hanne Christine Arveng mener det skyldes både kultur og økonomi.

— Det er en forholdsvis stor utgift knyttet til det å ha barn på Aks. I tillegg er familiestrukturen til mange av våre familier litt annerledes enn mor, far og to barn. Det er gjerne storfamilier, hvor mor er hjemme, og kanskje bestemor også. Det er ikke alltid kultur for at andre skal passe barna, sier Arveng.

Rektor:- Enormt viktig arena

Skolen jobber hardt for å øke andelen og mener elevene tjener mye på å delta.

— Vi ser at Aks er en enormt viktig arena for elevene. Det er en alternativ arena for læringsstøttende aktivitet både faglig og sosialt, og ikke minst for språkutviklingen, sier rektor.

Anwar (8) og Cabdulahi (8) deltar på dansekurs, men er også med på basket og drama.

Hun opplever at nøkkelen er å gi nok, og god nok, informasjon om hva Aks egentlig er, men legger ikke skjul på at gratis halvdagsplass ville hatt mye å si.

— Vi gir informasjon om at det ikke er snakk om barnevakt, men en forlenget skoledag hvor elevene får mer av det de trenger. Men hadde det ikke kostet så mye som det koster, ville det vært enklere, mener Arveng.

- Innvandrere må legge inn et ekstra gir

Det er vanskelig å gjøre forskningsbaserte studier som slår fast at deltagelse på Aktivitetsskolen fører til at elevene gjør det bedre på skolen, mener forsker Øystein Gilje ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Men generelt tror vi jo at læring skjer mellom mennesker. Det betyr at det læringsmiljøet du er i, har betydning for hvordan du gjør det på skolen.

Gilje påpeker at Aktivitetsskolen er viktig for barn av innvandrere fordi det er et språkfellesskap som har likhetstrekk med den første delen av skoledagen.

– Dersom barn med foreldre med dårlige språkkunnskaper deltar i et læringsfellesskap hvor det norske språket blir brukt på en annen måte hjemme, er det mye som tyder på at det vil hjelpe.

Han trekker en parallell til gratis kjernetid i barnehagen, som har vært prøvd ut i flere bydeler i Oslo i flere år. Satsingen har medført at nesten ingen begynner i første klasse uten å ha gått i barnehagen.

– Innvandrere må legge inn et ekstra gir hele veien gjennom skolesystemet for å oppnå samme resultater som etnisk norske barn. Hvis organiseringen av Aktivitetsskolen kan være en hjelp til å legge inn det ekstra giret, kan vi anta at aktivitetsskolen har betydning, sier Gilje.

SV vil gi alle elever gratis halvdagsplass på Aks

Marianne Borgen (SV) mener erfaringene fra Tøyen viser at dette er veien å gå, og vil utvide satsingen til å gjelde hele byen.

Også Mortensrud har hatt en markant økning i deltagelsen etter at det ble innført gratis halvdagsplass. Her deltar nå 96,7 prosent av 1.-klassingene, mot 31 prosent i 2012.

— Vi ser at det er store forskjeller som rammer barn dramatisk og urettferdig. Flere steder i byen blir barn fratatt muligheten til å være med på spennende og morsomme aktiviteter, sier Borgen.

Marianne Borgen, SVs gruppeleder i Oslo.

Borgen mener det er opplagt at deltagelsen avhenger av hvor i byen du bor, og om foreldrenes økonomi.

— Dette har et klasseperspektiv over seg, og det er åpenbart at barna som kommer fra de fattigste familiene i byen, er de store taperne, sier Borgen.

539 millioner kroner i året

Hvis samtlige 1.-4.-klassinger i byen skal få gratis halvdagsplass, vil det koste i underkant av 539 millioner i året, opplyser Utdanningsetaten.

Borgen er villig til å betale prisen og vil gradvis innføre gratis halvdagsplass i hele byen.

SV vil blant annet finansiere satsingen ved å innføre eiendomsskatt.

– Det er en ny, økonomisk kilde hvor de som har best økonomi, bidrar i en felles dugnad for å gjøre noe med de store, urettferdige forskjellene for barna. I tillegg har vi sett at det finnes en del andre inntektskilder, blant annet ved å øke parkeringsavgifter og -gebyrer.

Byråden vil at flest mulig går på Aks

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) avviser forslaget fra SV.

– Er det et problem at forskjellene er så store?

– Det er i hvert fall et ønske at flest mulig går på Aks. Det er et mål. Og det er også en av grunnene til at Oslo har en sosial innretning på oppholdsbetalingen.

– Men man betaler makspris hvis man tjener mer enn 350.000?

– Det er en grunn til at vi økte grensen fra 300.000 til 353.000 i 2015-budsjettet. Så får vi se om vi i de kommende budsjettene skal gjøre den enda mer sosial. Det er viktig at det ikke er foreldrenes inntekt som avgjør om elevene går på Aks eller ikke.

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H).

– Men viser ikke eksemplene på Tøyen og Mortensrud at det nettopp er det som er tilfellet?

– Det er klart at det å få noe gratis vil ha noe å si for rekrutteringen, men det er også skoler i samme område med relativt høy dekningsgrad. Jeg synes det er viktigere at man sørger for at de som har lavere inntekter, blir sikret gode ordninger enn at dette skal være gratis for alle.

Nei til gratis halvdagsplass

Hauglie åpner for å gjøre Aks billigere på enkeltskoler, eller i enkeltområder, men avviser blankt å gi gratis halvdagsplass til alle, slik SV ønsker.

– Det vil jeg ikke prioritere. Jeg vil heller styrke innholdet i skolen og utvide skoledagen enn å bruke en halv milliard på det som skjer etter skolen. Aks er kjempebra og viktig, men det betyr ikke at jeg skal gjøre det gratis for alle. Da er det viktigere å gjøre den sosiale innretningen mer sosial, eller at vi finner løsninger for enkeltskoler eller enkeltområder.

Tøyen har økt deltagelsen voldsomt med gratis halvdagsplass. På naboskolen Vahl er deltagelsen langt lavere enn i store deler av byen.

– Tøyen var en del av Tøyen-forliket, men jeg er enig i at det kan virke litt kunstig at ikke Vahl omfattes av samme ordning. Det er naturlig at vi ser nærmere på dette når skolene har samme nedslagsfelt og nå også samme ledelse, sier Hauglie.