Ny milliardsprekk for Fornebubanen

Etter nye runder med ekstern gjennomgang er det klart at Fornebubanen blir enda dyrere og mer forsinket enn planlagt.

Fornebubanen skal etter planen stå klar i 2027. Her fra endestasjonen på Fornebu.

En ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet Fornebubanen bekrefter at det vil koste mer og ta lengre tid enn forventet å bygge banen. Det kommer frem i en pressemelding fra Fornebubanen fredag ettermiddag.

Prisanslaget før byggestart i 2020 var 18,5 milliarder kroner. I januar økte dette til 21,5 milliarder. Årsaken var en uvanlig høy lønns- og prisvekst, ifølge Fornebubanen.

Nå jekkes prisanslaget opp for andre gang på få måneder.

Den forventede kostnaden er nå på 23,3 milliarder, men prisen kan bli så mye som 26,4 milliarder kroner, heter det i meldingen.

Det er neste 8 milliarder kroner mer enn kostnadsrammen som ble vedtatt i 2019.

Det ligger også an til at Fornebubanen ikke vil være ferdig før i juni 2029. Hittil har planen vært at banen skal stå ferdig i 2027. Årsaken skal være at det er mer komplisert enn forutsatt å bygge Skøyen stasjon.

– Dette er dramatiske og alvorlige nyheter. Vi har nettopp fått denne rapporten, så nå må vi gå nøye gjennom den og vurdere hva som bør gjøres videre, sier Sirin Stav (MDG) i en e-post til Aftenposten. Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Skyldes lengre byggetid og økte kostnader

Den åtte kilometer lange T-banen skal gå fra Fornebu i Bærum og kobles sammen med T-banenettet i Oslo på Majorstuen stasjon. Byggingen av banen er allerede i full gang.

«Prosjektet er stort, går over mange år og er komplekst. Kvalitetssikrer mener derfor at
usikkerhetsavsetningen må være større enn tidligere beregnet,» heter det i pressemeldingen fra Fornebubanen.

Kostnadsøkningen forklares med:

  • Forskjøvet byggetid for flere arbeider
  • Økte kostnader for Fornebu stasjon og base
  • Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner
  • Lengre byggetid for Skøyen stasjon
  • Økte kostnader til prosjektering
  • Kompliserte grunnforhold
  • Markedsusikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

– Det er et felles prosjekt for Oslo og Viken, finansiert via Oslopakke 3. Slik det ser ut i dag, har vi ikke tilstrekkelig finansiering for Fornebubanen, sier Stav videre til Aftenposten.

Hun opplyser videre at hun har innkalt gruppelederne fra alle partiene til et møte neste uke for å diskutere veien videre.

Bekymret for konsekvensene

– Dette er et prosjekt som hele Oslo har lyst til å gjennomføre, men nå får det en kostnad som gjør det veldig vanskelig, sier Marit Vea (V) til Aftenposten.

Hun mener at de økte kostnadene kan få alvorlige konsekvenser for andre kollektivprosjekter i Oslo, med mindre kostnadene kuttes.

– Vi er vitne til et prosjekt der taksameteret fortsetter å gå. Vi var forberedt på at det kom til å bli en overskridelse, men vi er likevel veldig overrasket, sier hun.

Men prosjektet er viktig å gjennomføre, understreker hun. Prosjektet er blant annet nødvendig for miljøet og mobiliteten i Oslo, mener Vea.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (H), advarer mot kortsiktige innsparingstiltak. Hun mener det er viktig å tenkte langsiktig. Målet er å gjøre grep som fører til at reisende velger kollektiv over privatbilen, sier hun i en pressemelding fra Bærum kommune.

Bærum kommune sier de vil samarbeide Viken og Oslo for å se på mulige tiltak for å senke kostnaden. Men de ser ikke bort fra at kostnadsrammen kan øke ytterligere, heter det i meldingen.

Lite hjelp fra staten

Banen bygges i samarbeid mellom Oslo og Viken. Også staten tar en stor del av regningen. Ved forrige kostnadssprekk var samferdselsdepartementet imidlertid klare på at de ikke kom til å dekke noe av ekstraregningen.

– I henhold til retningslinjene for ordningen skal ikke staten være med på å dekke kostnadsøkninger. Dette er noe lokale myndigheter selv må håndtere, sa statssekretær Mette Gundersen (Ap) den gangen til Aftenposten.

Det betyr at Oslo og Viken må finne penger. De forhandler nå allerede om finansieringen av Fornebubanen og de andre store samferdselsprosjektene i Oslo-området.

Dette er en del av planen som kalles Oslopakke 3. Som Aftenposten har skrevet, mangler en allerede rundt en milliard kroner i året. Den viktigste finansieringen er bompenger. Det ligger derfor an til at bompengene i Oslos bomringer vil øke betydelig.

For å spare penger er det allerede vedtatt å utsette kjøp av T-banevogner. Det har også kommet forslag om å bygge færre stasjoner.

Endringslogg, 01.04.2022 kl. 16.40: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Fornebubanen ikke vil være ferdig før i juni 2019. Det riktige årstallet er 2029.