Oslo

Byrådet vil ha el-bilen ut av sentrum - Høyre mener ladestasjonene er «bortkastede penger»

– Det ser ut som Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne vil fjerne bilen for enhver pris, sier Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.

Elbiler og hybridbiler parkert til lading ved Akershus festning i Oslo. Her alene er det 38 plasser som er innenfor området der all gateparkering forsvinner.
  • Øyvind Nordli
    Øyvind Nordli
    Journalist

Det rødgrønne byrådet i Oslo vil fra 1. juni forby all gateparkering innenfor Ring 1. Unntaket er parkeringshus og -kjellere i Oslo sentrum, som kan benyttes som i dag.

El-biler og MC-er vil heller ikke kunne parkere i gatene.

Det reagerer Høyres gruppeleder på.

– Dette er et drastisk grep som vil presse mange handlende ut av bykjernen til bilbaserte kjøpesentre. Dermed vil tiltaket virke mot sin hensikt og ikke være bra for miljøet, sier Eirik Lae Solberg (H).

Ifølge Oslo kommunes egen oversikt er det over 60 parkeringsplasser for el-biler i Oslo sentrum. Mange er bygget ut nylig.

  • Så du denne? Fjerner all sentrumsparkering innen 1. juni

– Tiltaket vil også skape en vanskeligere hverdag for de som trenger å bruke bilen i byen. Høyre vil også legge bedre til rette for gående og syklister, men det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka. Mye virker urealistisk, og det ser ut som om Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne vil fjerne bilen for enhver pris.

Her er ladestasjonene og el-bilparkering i Oslo sentrum.

– El-bilen gjøres til et problem

Han mener det rødgrønne byrådet med disse tiltakene utpeker også «el-bilen som et problem».

Les også

De første elbussene kommer til Oslo i november - sjekk om din linje får elbuss

– Det er blitt investert millioner kroner på ladestasjoner til el-biler. Når el-bilene også skal fjernes fra sentrum, vil dette være bortkastede penger, sier Lae Solberg.

Gruppelederen forventer at byrådet kommer med en sak til bystyret.

- Byrådet har ikke fullmakt til å fjerne så mange parkeringsplasser uten å ha lagt frem saken for bystyret. Vi forventer at de gjør det. Da vil vi forsøke å begrense omfanget, dette er å gå for langt, sier han.

Nguyen Berg: - Ladestasjonene kan flyttes

Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) avviser at pengene på ladestasjoner er bortkastet.

– Vi ønsker å redusere privatbilene tilstedeværelse i sentrum, det omfatter også el-bilene. Men de fleste kommunale ladestasjonene vil omgjøres til til bruk for eksempel av håndverkere eller til andre tjenestedyktige formål, sier Berg.

Lan Marie Nguyen Berg

– Andre vil kunne flyttes til andre steder hvor det er større behov for dem, men de vil altså ikke gå tapt, sier hun.

Les også

De første elbussene kommer til Oslo i november - sjekk om din linje får elbuss

Fjerningen av alle parkeringsplassene vil presse mange handlende ut av bykjernen til bilbaserte kjøpesentre. Vil ikke da tiltakene virke mot sin hensikt?

– Målet med Bilfritt byliv er å ta byen tilbake til menneskene, og skape en mer levende by. Færre privatbiler vil gi mer plass til andre spennende ting som lekeplasser, oppholdssteder, kunst og kultur, sier Berg.

– Det vil gjøre byen mer attraktiv, og dra flere folk til sentrum, ikke færre. Dessuten viser undersøkelser at de som handler mest i sentrum, er de som kommer med kollektiv, sykkel eller til fots.

Les mer om

  1. Miljø
  2. Bystyret
  3. Oslo