Høy overdosefare i Oslo sentrum

Velferdsetaten advarer om høy overdosefare blant rusavhengige i Oslo sentrum.

Mellom 26. juni og 5. juli registrerte AMK-sentralen 56 overdoser i Oslo sentrum.

«AMK ved Oslo Universitetssykehus har registrert urovekkende mange overdoser den siste uken. Brukere og hjelpeapparat oppfordres til å være på vakt for overdosefaren», opplyser Velferdsetaten på sine hjemmesider.

Over en ni-dagersperiode, fra 26. juni til 5. juli, registrerte AMK-sentralen 56 overdoser i Oslo sentrum. Det en kraftig økning fra samme periode i fjor, da rykket ambulansetjenesten ut til 23 overdoser.

Les også:

Les også

Sommerjobb: Å stoppe rekrutteringen til rusmiljøet

— En av våre ansatte på vakt reagerte på de mange overdosene. Vi tok en opptelling, og så det var urovekkende mange, sier avdelingsoverlege Anne Cathrine Braarud ved Oslo Universitetssykehus.

Om noen av overdosene endte med dødsfall er det for tidlig å si noe om.

— Det har vært dødsfall i rusmiljøet den siste tiden, men vi vet ikke sikkert om det er på grunn av overdose eller andre årsaker, sier Braarud.

Siden 5. juli er det ikke gjort systematiske opptellinger, men:

— I natt hadde vi utrykning til seks overdoser i løpet av 1,5 time, det er mye. Vi har hatt mange i dag også, sier Braarud.

Kan skyldes flere årsaker

Leder av Uteseksjonen i Velferdsetaten, Børge Erdal, sier den økte overdosefaren kan ha flere årsaker.

— Det kan skyldes høyere renhetsgrad på narkotika i omløp, det varme været eller flere utenbys brukere som reiser til hovedstaden for å ruse seg om sommeren. Muligens en kombinasjon, men vi har ikke noe sikker informasjon om dette nå. Det vi vet fra tidligere er at 1 av 3 som dør av overdose i Oslo, kommer utenbys fra, sier han.

Erdal opplyser at Uteseksjonen og kommunens oppsøkende personale rapporterer at det ser ut til å være normal tilgang på narkotika på gaten i Oslo, men kan ikke si konkret hvorfor overdosefaren nå har økt.

— Vi ble informert om forhøyet overdosefare via sentrumssamarbeidets varslingsordning. Varslingen utløses basert på sentrumsaktørenes ordinære informasjonsutveksling. Kommunale rustiltak, Oslo politi, Oslo universitetssykehus, ideelle organisasjoner og brukerorganisasjoner deltar i samarbeidet, sier han.

Les også:

Les også

«Alt som kan redde liv, er bra»

Erdal oppfordrer brukerne til å ta vare på seg selv og hverandre, til ikke å være alene når de injiserer heroin, dele opp doser og å være ekstra forsiktige dersom man har vært uten stoff en periode. Videre oppfordrer han brukere til å endre inntaksmåte fra injisering til inhalering, samt å delta i Nalokson-prosjektet der brukere får opplæring i å gi motgift ved overdose.

— Ved overdose må det gis livreddende førstehjelp og ambulanse skal tilkalles ved å ringe 113, sier han.

Hos sprøyterommet på Prindsen mottakssenter har de ikke registrert spesielt mange overdoser den siste tiden, opplyser avdelingsdirektør Egil J. Bakke i Velverdsetatens sentrums- og storbyavdeling.

— Det kan tyde på at det er flere som benytter seg av parker om sommeren, sier han.

Brukerorganisasjon: Svært skremmende

Arild Knutsen , leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), sier han er svært bekymret for byens tunge brukere.

— Dette er bekymringsfullt. Det er kun to uker siden forrige overdosevarsel ble sendt ut, men det ble trukket tilbake av Velferdsetaten. Mitt inntrykk, og det jeg har hørt av brukerne, er at det er ulike partier med sterk dop på gaten. Vi har fått også tilbakemeldinger om at flere brukere har hatt unormale reaksjoner på Sprøyterommet den siste tiden, blant annet ved at de har besvimt i flere timer. Dette tyder på at det er mye ekstremt sterke stoffer, sier han.

Knutsen mener overdosevarselet viser viktigheten av å intensivere utdelingen av motgiften Nalokson, en nesespray som ble lansert i Oslo for et par uker siden.

— Opplæring i kameratredning er ekstremt viktig. Vi kommer til å oppfordre alle brukere vi møter om å skaffe denne nesesprayen, sier han.