Oslo

Nå selges veterinærhøyskolen. Kommunen og Oslo universitetssykehus vil inn.

Den eldste bygningene ble bygget rundt 1820, og flere er fredet av Riksantikvaren.

Sykehuset og Oslo kommune vil overta statens eiendom på Adamstuen. Resten blir lagt ut for salg til private.

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

Det har lenge pågått en diskusjon om hva som skal skje med de gamle lokalene til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærinstituttet og Mattilsynet når disse flytter til Campus Ås i 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å selge, etter at ingen statlige aktører har meldt sin interesse.

– Vi har gått bredt ut blant statlige aktører, og vi hadde kanskje trodd at noen kunne bruke en del av denne bygningsmassen til formålsbygg. Men det var det ikke, så da blir dette resultatet, sier prosjektleder Jorleif Jørgenvåg i Statsbygg.

Gjenbruk av lokaler

Hvor mye som vil bli lagt ut for salg på det åpne markedet, er ennå for tidlig å si. Først vil Oslo universitetssykehus (OUS) få anledning til å inngå en langsiktig leieavtale for deler av arealene som skal selges.

– Det er ikke endelig bestemt hvilken del av OUS, men avdeling for rettsmedisinske fag er nevnt som en enhet som kan komme inn for å gjenbruke en del av laboratoriene som finnes der oppe. Dette vil sannsynligvis utgjøre rundt 10.000 av totalt 59.000 kvadratmeter bygningsmasse, sier Jørgenvåg.

Dette bekrefter både spesialrådgiver Hanne Akselsen og eiendomssjef Geir Teigstad hos Oslo universitetssykehus overfor Aftenposten.

– Jeg kan bekrefte at vi er i dialog. Det er ikke sagt noe om hvem som eventuelt skal flytte inn, men det er innenfor fagområdet innen klinikk for laboratoriemedisin, sier Teigstad.

Videre vil Oslo kommune få førsterett til å kjøpe arealer til kommunale behov.

En klar ønskeliste

Veterinærhøyskolens område på Adamstuen skal selges og utvikles for ny bruk.

I 2018 fikk fire konsulentgrupper innen byplanlegging, arkitektur og eiendomsutvikling i oppdrag fra Statsbygg å utrede hva eiendommene på Adamstuen kunne brukes til. Her ble blant annet park, campus, bydelssenter eller boliger nevnt som aktuelle formål.

I den samme mulighetsstudien kom det frem at Oslo kommune hadde behov for arealer til kommunale formålsbygg som grunnskole, videregående skole, barnehage og nærmiljøsenter.

– Kommunen har vært tett på denne prosessen hele veien, nettopp fordi de tidlig har signalisert at de vurderer å kjøpe deler av eller hele området. De har en klar ønskeliste på hva de ønsker å kjøpe, sier Jørgenvåg.

Arealer som ikke selges til Oslo kommune, vil bli lagt ut i det åpne markedet. Her er sjansen stor for at store boligaktører vil melde seg. Statsbygg vil ikke anslå noen markedsverdi.

Perfekt som idrettsanlegg

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har tidligere uttalt at han mener Oslo kommune bør ta sikte på å ta over hele tomten. Det står han på.

Der veterinærhøyskolen ligger i dag, kan det bli alt fra boliger, skole og barnehage til idrettsanlegg.

– Oslo kommune må kjenne sin besøkelsestid. Her bør det bygges en flerbrukshall med tilhørende idrettsanlegg, slik at bydelene St. Hanshaugen og Frogner får et bedre idrettstilbud til barn og unge. Vi ser for oss en flerbrukshall som er delvis nedgravd, med en kunstgressbane på toppen. Dette for at det ikke skal komme i konflikt med en viss boligbygging i området, sier han.

De eldste bygningene på veterinærhøyskolen i Oslo er allerede fredet av Riksantikvaren. I tillegg er flere andre bygg satt på såkalt gul liste hos Byantikvaren. De mener området ikke er egnet for tett boligbygging, men ideelt for blandet bruk som kafeer, skole og bibliotek, i tillegg til bolig og næringsvirksomhet.

– Vi er for størst mulig gjenbruk av bygningene som er der oppe. Her er det et stort potensial både for transformasjon av noen av bygningene og et potensial for en type fortetting. Vårt viktigste anliggende sett fra en vernesynspunkt, er hva ny bruk vil føre med seg av trusler mot kulturminneverdiene. Her har det vært en veldig god prosess, så jeg er ikke i tvil om at dette vil bli godt ivaretatt, sier byantikvar Janne Wilberg.

Mange kommunale behov

Fra nyttår starter rehabiliteringen av Bolteløkka skole. I mai skrev VårtOslo at FAU ved skolen har lansert idéen om at en aktuell, midlertidig løsning for Bolteløkka-elevene kan finnes ved veterinærhøyskolen på Adamstuen.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen sier at området er svært aktuelt å kjøpe for Oslo kommune.

– Byrådet har 2015 vært tydelige på at vi ønsker å kjøpe hele området av staten. Det er mange kommunale behov som kan være aktuelle her. Det er for eksempel meldt inn behov for så vel grunnskole som videregående skole med flerbrukshall. Barnehage og nærmiljøsenter er andre aktuelle behov, og ikke minst tilrettelegging for idrett, sier hun.

Mangler i bydelen

Byrådet er opptatt av at området skal komme bydelen til gode og bidra med kvaliteter som mangler i Bydel St. Hanshaugen.

– For eksempel mangler bydelen et naturlig sentrum inkludert bydelsadministrasjon. Vi trenger idrettsanlegg, grøntområder og vi må respektere de flotte verneverdiene på området, sier hun.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Helga Arnesen, leder av Valleløkken-Bolteløkka vel.

Les mer om

 1. Byplanlegging
 2. Statsbygg
 3. Sykehus
 4. Ås
 5. Hanna E. Marcussen
 6. Byutvikling