Oslo

Oslo før: Da Gaustad asyl var fremtiden

Dagens debatt går like høyt som de tre 60 meter høye planlagte sykehusblokkene på Gaustad: Er det riktig å bygge tett ved det gamle sinnssykehuset?

Da det ble reist midt på 1800-tallet, fremsto Gaustad sykehus’ vakre bygningsmasse som en mer verdig og harmonisk måte å tenke behandlingen av sinnssyke.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I 1848 fikk Norge landets første psykiatrilov, en lov som tegnet opp et nytt syn på mental sykdom. Nå skulle gamle metoder basert på tvang og innesperring erstattes av langt mer human pleie. Pasienter skulle hjelpes og helbredes i stedet for bare å tvinges og gjemmes vekk.

Dette ble også en ny erkjennelse som krevde en nytt type sykehusanlegg.

Les hele saken med abonnement