Alle vil satse på sykkel. Resultatet: En økning fra 5 til 7 prosent.

Bystyret vil bruke 380 millioner kroner i året på sykkelveier. Men både Ap og Høyre er usikre på om det er mulig å nå målet om at én av fire reiser skal skje med sykkel allerede om seks år.

Bedre sykkelforbindelser på tvers i sentrum, blant annet i Storgata, er blant flokene Oslo kommune ennå ikke har løst. Men utover i bydelene er det flere steder blitt et mer sammenhengde sykkelveinett enn før.
  • Christian Sørgjerd

«25 prosent sykkelandel innen 2025».

Det er det hårete målet som et nær enstemmig bystyre i Oslo har sluttet seg til, på forslag fra det rødgrønne byrådet.

Da bystyret vedtok sykkelstrategien for ett år siden, med et langsiktig mål om å bruke rundt 14 milliarder kroner på utbygging av sykkelveier, stemte bare Frp imot.

Nasjonalt har Stortinget satt nesten like ambisiøse mål, og den borgerlige regjeringen prioriterer milliardbeløp til sykkeltiltak over hele landet.

Men nye tall viser at politikerne trår i motbakke.

Fra 2013/14 til 2018 økte sykkelandelen av alle reiser i Oslo fra 5 til 7 prosent, ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Det kan se lavt ut, men betyr at det faktisk er blitt 40 prosent mer sykling på fire år.

Blant landets fem største byer har Oslo størst vekst. Og blant arbeidsreiser, altså i rushtidene hvor presset på veier og kollektivtransport er størst, er dessuten sykkeltallet høyere for Oslo: 11 prosent.

Problemet? Det er veldig langt igjen til målet.

Fortsetter økningen i samme takt (0,5 prosentpoeng stigning årlig), vil bystyrets mål være nådd først etter 2050.

Gir mye verdi for pengene

Andreas Halse (Ap)

Bystyrepresentant Andreas Halse (Ap) mener det er viktig og riktig å fortsette satsingen.

– Det er ingen andre samferdselstiltak som gir like mye nytte for pengene. Man må ikke glemme hvor billig det er å bygge ut sykkelveier, sier han.

Også Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre, påpeker dette.

– Jeg håper at den brede politiske oppslutningen om å satse på sykkel vil gi positive resultater. Det er bra for folkehelse og miljø, og det vil også spare penger for kommunen, sier Solberg.

Han understreker at 14 mrd. er et langsiktig mål, uten tidsplan. Han åpner for å «justere kursen» etter hvert som man ser utviklingen.

Det som foreløpig er bestemt, at er at det i perioden 2015–2025 skal brukes 3,8 mrd. fra kommunens side.

Eirik Lae Solberg (H)

Til sammenligning: Oslo gir rundt 2 mrd. til Ruter som tilskudd til driften – hvert enestse år år.

– Jeg mener det er riktig at kommunen setter av 380 millioner i året i tiårsperioden for å legge til rette for at flere sykler. Det er et potensial der, og det er viktig å fortsette satsingen. Den sto Høyre ved da vi satt i byråd, og det står vi ved nå, sier Solberg.

Han understreker samtidig at det aller viktigste nå er hvor kraftig kollektivtrafikken faktisk øker. Ruter setter passasjerrekord år etter år, blant annet fordi investeringene har ligget i forkant, ikke i etterkant, av befolkningsveksten.

– Veksten må fortsette, det vil gjøre det mulig for enda flere å la bilen stå. De store pengene bør brukes på de store oppgavene, og det er kollektivtrafikken og da spesielt T-banen, sier Solberg.

Mest sykling i august, minst i februar

Sykkelandelen på 7 prosent er et snitt for året som helhet. Det er enorme sesongvariasjoner.

Forrige reisevaneundersøkelse viste at det var 30 ganger så mange som syklet i august som i februar. Skal bystyrets mål om 25 prosent nås, har det tidligere vært antydet at man kanskje må opp i 40 prosent om sommeren.

Er målet om 25 prosent fortsatt realistisk, nå som man har fasiten for de første årene?

– Det er et mål som vil være krevende å nå. Det aller viktigste er at folk reiser miljøvennlig, da er satsing på kollektivt viktigst. men sykkel må være et viktig supplement, sier Høyre-politiker Solberg.

Også i Ap er det usikkerhet om 25-prosentmålet kan nås.

– Jeg vet ikke. Det er mye viktigere at vi har mål for å bygge ut sykkelveinettet og holder tempoet der oppe. Får vi til det, vet vi at flere kommer til å begynne å sykle, sier Andreas Halse.

– Viljen til å gi sykkel plass og prioritert foran biltrafikk, er det som vil avgjøre om det blir tryggere å sykle og dermed om vi lykkes, sier han også.

Flere opplever sykling trygt

Den siste tiden har nettopp sikkerhet fått mye oppmerksomhet.

Tidligere i måneden skrev A-magasinet at politiet det siste tiåret har rykket ut til 1089 sykkelulykker i Oslo. 10 av dem endte i dødsfall, 171 av dem i alvorlige personskader.

Skilt som dette i Torggata i Oslo sentrum, som tillater sykling i flere retninger enn biler er pålagt, er blant virkemidlene kommunen har tatt i bruk for å gjøre fremkommeligheten for syklister bedre. Mange steder i byen er sykkelnettet blitt mer sammenhengende enn før.

Mørketallene for de mindre alvorlige ulykkene er samtidig svært store, kanskje så mye som 90 prosent av ulykkene med sykkel blir ikke rapportert inn til politiet, ifølge Transportøkonomisk institutt.

I fjor gjennomførte Oslo kommune en holdningsundersøkelse om sykkel. Bare 20 prosent sa seg enig i påstanden «det er trygt å sykle i Oslo».

Resultatet var likevel en kraftig bedring. Fire år tidligere var andelen som mente det var trygt, bare 9 prosent.

Det er også store kjønnsforskjeller. Blant menn synes 28 prosent det var trygt, mens bare 12 prosent av kvinnene var enige i det samme.

Frp vil skrote satsingen

Aina Stenersen, 1.-kandidat for Frp, mener de nye tallene bekrefter det partiet hele veien har ment: At sykkelsatsingen er et luftslott.

Frp mente i fjor 200 millioner til langsiktig sykkelveiutbygging holder.

– Det er en lav andel som sykler i Oslo. Da er en investering på over 13 milliarder altfor mye. Pengene burde heller vært brukt på kollektivtrafikk enn på et lavt antall syklister som i tillegg bare sykler deler av året, sier Stensersen.