Laksen er tilbake i Akerselva

Du skal ikke stå lenge langs nedre del av Akerselva før du får kontakt med stor laks eller sjøørret. Fylkesmann i Oslo og Akershus anbefaler åpning for fiske allerede neste år.

Fin og vill matfisk er tilbake i hovedstaden for fullt – fire år etter miljøkatastrofen i 2011. I dag sloss stor laks og sjøørret om de beste gyteplassene langs bunnen av Akerselva helt opp til Øvre Foss på Grünerløkka.

— Det har vært helt fantastisk å være vitne til den enorme oppgangen av laks og sjøørret denne høsten, og det er svært overraskende å se hvor mye fisk som har vandret opp til gyteplassene så raskt etter det store klorutslippet i 2011, forteller Bjørn Torp, daglig leder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA).

100 gyteklare laks

Telleapparater viser at det siden starten på sommeren har gått opp over 500 laks og sjøørret. De første fiskene kom allerede i juli, mens hovedinnrykket var i starten av september.

Her kan du ta en nærmere titt på fisketelleren.

— Noen har gått ut igjen i sjøen, men vi regner i dag med at det står rundt 100 gyteklare laks og sjøørret i elven, forteller Bjørn Torp, daglig leder i OFA, og legger til at den største fisken de har målt så langt i år er på 103 centimeter. Dette tilsvarer en vekt på godt over 10 kilo.

Akerselva torsdag 8. oktober klokken 12.25. En laks mellom 4 og fem kilo ypper seg under Grünerbrua på vei opp Akerselva.

Organisasjonen har helt siden giftutslippet arbeidet systematisk for å få fisken tilbake til hovedstaden. Rundt 200.000 yngel er satt ut for at det igjen skal etableres en egen stamme i elven. Tidligere var Nedre Foss ved Vulkan siste stopp for laks og sjøørret. Kun noen få klarte å forsere fossen, men en ny laksetrapp har nå åpnet for at fisk kan ta seg hele veien opp til Øvre Foss ved Kunsthøyskolen.

Åpner for fiske

— Denne trappen ble finansiert av Midgardsormprosjektet ledet av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, og den sto ferdig rett før gytesesongen i fjor, forklarer Terje Laskemoen, vassdragskonsulent i Bymiljøetaten.

Se vår artikkel om historiske Akersleva:

Les også

"En rynke i byens ansikt"

— Etter klorutslippet oppdaget vi at livet i elven kom raskt tilbake hele veien fra Maridalsvannet og ned til sjøen. Allerede i fjor så vi at det gikk laks opp for å gyte ved Øvre Foss. Vi har tatt godt tak i dette, og driver blant annet med habitatforbedrende tiltak for fisken i form av gruslegging av elvebunnen og utplassering av strømningsstein. Dette gjør vi for å legge forholdene bedre til rette for gytingen.

Fylkesmann i Oslo og Akershus er positiv til gjenåpning av fiske fra neste sommer.

Oslo Laksen er tilbake i byen Terje Laskemoen fra Bymiljøetaten tar en titt på den nye laksetrappen med telleverk som er bygget ved Vulkan. Foto: Dan P. Neegaard

— Vi har anbefalt overfor Miljødirektoratet at Akerselva åpnes for fiske etter laks og sjøørret fra 1. juli til 31. september neste år, forteller fiskeforvalter Terje Wivestad.- Dette er en solskinnshistorie, og vi har klar dokumentasjon på at gytebestandsmålet for elven er nådd, og at åpning for fiske ikke vil utgjøre noen fare for bestanden.

Se opp for tjuvfiske

Skal man fiske i Akerselva fra juli neste år må man løse fiskekort i tillegg til Fisketrygdeavgift til Staten.

Les også:

Les også

Skulle fiske i Akerselva - endte i arresten

— Vi klør oss litt i hodet i forhold til hvordan vi skal kontrollere dette. Vi må i all fall satse på at folk utøver selvjustis, og at de holder et våkent øye med tyvfiskere, sier Terje Laskemoen.