Oslo

Minnesmerket trolig klart i 2019

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli-terroren på Utøyakaia kan stå ferdig allerede neste høst. Nå starter jakten på formgiverne.

Her på Utøyakaia skal det nasjonale minnesmerket etter 22. juli-terroren plasseres.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Et team på fire personer, hvorav en må være landskapsarkitekt.

Det er kravet Statsbygg stiller når de nå lyser ut en anbudskonkurranse om utformingen av det nasjonale minnestedet etter 22-juli-terroren på Utøyakaia.

– Det absolutte kravet vi stiller til teamet er at det må være en landskapsarkitekt. Utover det er teamene fritt til å sette sammen hvem de tre andre skal være. Men vi ser kanskje for oss også at personer med arkitektur -, kunst- eller kulturhistorisk bakgrunn bør være representert, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

LES OGSÅ: Rettssaken om minnestedet på Sørbråten er stanset

Tilbudene skal være Statsbygg i hende innen 26. februar. Før sommeren skal ledelsen i Statsbygg kåre et vinnerteam.

– Disse temaene skal altså ikke levere inn konkrete løsningsforslag nå. Selve utformingen av selve minnestedet starter etter at vi har engasjert de som får oppgaven. Vi ser i stedet etter deres referanser, tidligere erfaringer med denne type oppgaver, og hvordan de har forstått oppgaven, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Det var i juni fjor at daværende kommunalminister Jan Tore Sanne etter mange års uenigheter konkluderte med at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia i Hole kommune.

Møtt av protester

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skulle egentlig utforme minnesmerket som var planlagt på Sørbråten, samt de to minnesmerkene i Oslo. Forslaget møtte imidlertid kraftige protester fra naboer i Hole kommune.

  • LES OGSÅ: JONAS DAHLBERG: Regjeringen tror ikke på kunstens rolle

– Det er fortsatt noen som mener at dette minnesmerke ikke må legges på Utøyakaia. Det er ikke så mye vi får gjort noe med, men vi skal sørge for at dette blir gjort på en skikkelig måte. Vi legger derfor stort vekt på medvirkning, både fra naboer, AUF og støttegruppen, sier Njaa Aschim.

I konkurransen er det lagt en rekke føringer til de konkurrerende teamene. Blant annet er det viktig at minnesmerket skal ha en visuell kontakt med Utøya, samt kontakt med bryggen og MS Torbjørn. Det skal også være plass til navnene på de drepte.

– Det er også viktig at minnesmerket må ha kontakt med vannet, ettersom hendelsen skjedde nettopp ved og i vannet. Det må også være plass til flere besøkende samtidig, og det skal være et sted for alle som fikk en rolle denne dagen, sier Njaa Aschim.

Klart i 2019

Statsbygg har allerede igangsatt planarbeidet og sendt forslag til planprogram på høring, med frist for innspill 9. februar.

– Vi har ingen jury som skal avgjøre anbudskonkurransen, dette er det Statsbygg selv som skal stå for med en evalueringskomité. Men vi har et fagråd med minnestedfaglig kompetanse, og kunst- og arkitekturkompetanse som vi samarbeider tett med. Her er det representanter også fra Koro, AUF og støttegruppen, sier Njaa Aschim.

Statsbygg vil etter planene ha forslaget til reguleringsplan for området klar for politisk behandling første halvår i 2019.

– Hvis alt går etter planen snakker vi om ferdigstillelse i 2019, sier hun.

Les mer om

  1. 22. juli-minnesmerket
  2. Statsbygg
  3. 22. juli