Byrådets forslag til revidert budsjett for 2018: 49 millioner til forebygging blant unge i Oslo

– Vi setter inn strakstiltak i utsatte bydeler nå før sommeren, samt mer langsiktige tiltak, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen

I en pressemelding fra byrådet skisserer byrådslederen flere forebyggende tiltak, blant annet styrket koordinering mellom politiet og kommunen. Flere unge skal få sommerjobb, gjengangere skal følges opp tettere, skolemiljøet skal bli bedre på utsatte ungdomsskoler, og fritidsklubber skal rustes opp.

– I revidert budsjett settes det av 49 millioner kroner for å styrke det forebyggende arbeidet blant unge i Oslo. Ungdomskriminaliteten har økt noe, og tallene viser at antallet unge gjengangere stiger. Nå setter byrådet inn tiltak på kort og lang sikt, sier Johansen.

Politiet har økt sin tilstedeværelse i utsatte bydeler.

15 millioner til unge gjengangere

I aldersgruppen mellom 10 og 17 år er det 50.000 gutter og jenter i Oslo. Salto-rapporten viser at 151 av disse, altså 3 promille, er registrert som gjengangere i 2017. Disse sto for 37 prosent av den registrerte kriminaliteten for aldersgruppen.

– Kriminalitetsbekjempelse er en politioppgave, men disse ungdommene er i kontakt med kommunen på flere nivåer. Jeg er glad for at politiet nå har økt tilstedeværelsen i de utsatte bydelene. Nå styrker også byrådet forebyggingsarbeidet med oppfølging av unge gjengangere og utsatt ungdom med 15 millioner kroner. Den viktigste forebyggingsjobben gjør de ulike aktørene i bydelene, på skoler, i oppfølgingstjenester og i samarbeid med politiet, kriminalomsorgen og foreldre. Vi må sørge for at stafettpinnen ikke slippes før en annen holder i den, sier Johansen.

16 millioner til strakstiltak i sommer

Sommerferien er en periode da mange unge hverken har skole, jobb eller et fritidstilbud.

Byrådet setter av 16 millioner kroner for å få på plass flere sommerjobber og bedre fritidstilbudet. Utekontakter i bydelene skal være ute, bibliotekene skal ha flere aktiviteter enn tidligere somre, og Oslo Idrettskrets stiller opp med ekstra tilbud.

10 millioner til opprusting av fritidsklubber

– Oslos 15 bydeler har det politiske ansvaret for drift av fritidsklubber, men byrådet legger nå 10 millioner kroner på bordet til fysisk opprustning og nytt utstyr, sier Johansen.