Søgnen vil ikke svare på om hun har tenkt å gå av

I november fyller Oslos mektige og mangeårige skoledirektør 67 år. Hun ønsker ikke å svare på om hun har tenkt å gå av ved normal pensjonsalder.

Tirsdag 22. mai avholdt bystyrets komité for oppvekst og utdanning åpen høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen. Blant de innkalte talerne var skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (f.v.), hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten og etatsdirektør Astrid Søgnen. Sistnevntes opptreden fikk mye oppmerksomhet underveis og i etterkant.
  • Christian Sørgjerd

Den siste måneden har det stormet mer enn vanlig rundt Astrid Søgnen (66). I kjølvannet til den såkalte Ulsrud-saken, hvor lektor Simon Malkenes beskrev hverdagen i klasserommet i NRKs debattprogram Dagsnytt Atten, er det oppstått en stor debatt om ytringsfrihetens kår for ansatte i Oslo-skolen.

Da Søgnen deltok i en åpen høring i bystyret om temaet, valgte hun å lese høyt fra elevklager mot Malkenes, uten at Malkenes selv var til stede og kunne forsvare seg. Hendelsen ble skarpt kritisert av politikere på venstresiden, og blant andre jurist Anine Kierulf reagerte.

Dagsavisen har på lederplass krevd Søgnens avgang. Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i bystyrets komité for oppvekst og utdanning, har bedt Søgnen vurdere sin stilling.

Søgnen har vært skoledirektør i Oslo i hele 18 år. I november fyller hun 67 år og når dermed normal pensjonsalder. Hun er ansatt i en fast stilling, ikke et åremål. Det betyr at hun kan fortsette til fylte 70 år, som er normal øvre aldersgrense i Oslo kommune, hvis hun selv ønsker det.

Aftenposten har spurt Søgnen om hun planlegger å gå av i november. Hun ønsker ikke å svare på spørsmålet. Hun ønsker heller ikke å kommentere kravet om at hun bør vurdere sin stilling.

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten svarer, på vegne av Søgnen, slik:

– Astrid Søgnen kommenterer ikke dette.

Les også

PORTRETTET: Det har aldri stormet så kraftig rundt Malkenes som nå. Til slutt møtte han veggen, midt i en skoletime.

Søgnen får ikke reaksjon fra arbeidsgiver

Ulsrud-saken endte med at Simon Malkenes fikk en såkalt muntlig tilrettevisning av skoleledelsen lokalt for å ha brukt elevers initialer hos NRK og slik bidratt til at de kan identifiseres av andre. Tilrettevisningen er gjort skriftlig i referats form.

Dette er den svakeste formen for disiplinærreaksjon for ansatte i Oslo kommune. Det er formelt ikke en personalsak, men det vil likevel hefte ved den ansattes personalmappe resten av arbeidskarrièren i kommunen.

Selv om mange reagerte på Astrid Søgnens opptreden under høringen i forrige uke, har kommuneadvokaten i Oslo konkludert med at Søgnen ikke brøt noen juridisk taushetsplikt.

Aftenposten har spurt byrådet om Søgnen vil få en disiplinærreaksjon fra arbeidsgiver, for eksempel en tilrettevisning, for sin opptreden.

Svaret er nei.

– Det er ikke aktuelt med en tjenstlig tilrettevisning på bakgrunn av dette. Utdanningsdirektøren er ansvarlig for å gjennomføre byrådets politikk. Jeg er svært utålmodig på å motta tilbakemeldinger fra ansatte i Oslo-skolen om at de opplever merkbar forandring hva gjelder ytringskulturen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Les også

LES OGSÅ: – UIsrud-rektor har fulgt ordre, men gjøres til syndebukk, mener skoleledere i Oslo

Har tillit til skoledirektøren

Thorkildsen ønsker ikke å kommentere hva hun personlig synes om Søgnens opptreden under høringen.

– Jeg legger til grunn at utdanningsdirektøren selv har gjort de nødvendige vurderingene og avklaringene. Jeg var ikke kjent med at Søgnen skulle redegjøre for saken på denne måten, i dette omfanget eller på et slikt detaljeringsnivå. Hvorvidt fremgangsmåten var klok eller ei, ønsker jeg ikke å kommentere, sier hun.

– Har du fortsatt tillit til Astrid Søgnen som direktør for Utdanningsetaten?

– Ja, jeg forventer at utdanningsdirektøren følger opp sin forsikring under høringen, og under konferansen 14. mai, om at det snarlig skal merkes en reell bedring av ytringsklimaet ute på skolene.