Oslo

Elever har fått 90.000 skryte-SMS-er fra læreren

På Haugerud skole i Oslo sender lærerne gladmeldinger til elever og foreldre. Nå skal flere Oslo-skoler få gjøre det samme.

Haugerud skole har snudd dårlig læringsmiljø og resultater, blant annet gjennom tett oppfølging, forteller rektor Trond Nilsen, her sammen med Rita Barua, Sara Bedzeti, Amber Iqbal og Zeinedin Habib.
  • Mari Lund Wictorsen
    Mari Lund Wictorsen
    Journalist

For å stoppe høyt fravær, mye skulk og mange elevkonflikter måtte Haugerud ungdomsskole i Oslo for fire år siden gjøre noe. Ett av flere virkemidler var at lærerne på skolen hver dag skulle sende minst tre elever og deres foresatte en positiv SMS om noe bra eleven hadde gjort i løpet av skoledagen, skriver Dagsavisen fredag.

91.000 skryte-SMS-er er sendt siden skolestart i august.

Skolen ser en tydelig effekt. Resutatene fra elevundersøkelsen de siste årene viser økt trivsel, som igjen har bidratt til mindre fravær, og foreldremøtene har fått større oppslutning.

Elever tar vare på sms-ene

I SMS-ene får elevene tilbakemelding om alt fra faglig innsats i timen til hjelpsomhet eller positiv atferd overfor medelever og personale.

— Gjennom å sende positive SMS-er bygges gode relasjoner mellom lærer og elev, mellom skole og hjem og mellom skole og nærmiljø. Vår visjon er å vinne hjerter. Ett av virkemidlene er å sende positive SMS-er, sier assisterende rektor Håkon Madsen til Osloby.

Han understreker at de også prater med elevene daglig, og disse samtalene legger grunnlaget for de gode relasjonene, men trekker frem den umiddelbare og direkte tilbakemeldingen en SMS gir.

- Hva er reaksjonene fra lærerne – de har mye å gjøre fra før av?

— Det er satt av tid til dette innenfor kontor- og arbeidstiden. Lærerne ser at å bruke noen få sekunder eller minutter på sende SMS-er gir stor gevinst på sikt, sier Madsen.

Han forteller om elever som tar frem mobilen og viser SMS-ene de har tatt vare på når de møter læreren år etter at de har sluttet på skolen.

— Det føles bra at læreren legger merke til deg. En sånn melding kan forandre hele dagen, sier Rozerin Algunerhan i 10 C på Haugerud til Dagsavisen.

Kan også brukes til negative tilbakemeldinger

I løpet av våren 2015 skal alle skoler i Oslo få muligheten til å bruke datasystemet som Haugerud bruker. Stasjonsfjellet skole og Karlsrud skole er også godt i gang. Foreldre kan motta og besvare SMS fra skolen, bli varslet om fravær og selv melde fra om fravær eller andre ting.

- Skal det også brukes til negative tilbakemeldinger, for eksempel skulk, skolebyråd Anniken Hauglie?

- Systemet skal snakke «begge veier» og det er opp til skolen hvordan de vil utnytte systemet. Dette er det naturlig at skjer i samarbeid med foresatte og elever, skriver hun i en e-post til Osloby.

Assisterende rektor Håkon Madsen er kritisk til å sende noe negativt i en SMS.

— Vi bruker SMS bare til positive tilbakemeldinger. Om man for eksempel skal melde fra om skulk, tar man i stedet opp telefonen og inviterer til et møte, sier han.

  • Les også: Vekket og kjørt til skolen av læreren hele skoleåret

Kunnskapsministeren positiv

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv til at skolen bruker SMS til tilbakemeldinger.

— Det er viktig at elevene blir sett, og hvis dette fungerer på Haugerud, så er det bra, skriver han i en SMS.

- Hva synes du om å sende SMS om skulk til foreldrene?

— Det er helt greit. Hvilke metoder som brukes må skolene selv få vurdere i samråd med lærere, foreldre og elever.

Vil anbefale skolene å bruke det

Systemet Haugerud bruker henter data fra SATS (skolenes registreringssystem) når de legger inn telefonnummer for foresatte. I dag er disse dataene av varierende kvalitet og skolene må selv legge inn en betydelig innsats for å sikre at alle opplysningene stemmer.

Skolebyråden opplyser at det arbeides med å øke kvaliteten og at skolene vil bli anbefalt å bruke systemet.

Les også

  1. «Hent elevene hjemme for å få dem opp om morgenen»

  2. - Jeg er litt redd for ikke å klare videregående

  3. Slik lager de drømmemiljø på egen skole

  4. - Frihet gir økt fravær i skolen