Oslo

Riksadvokaten: Langt unna svenske tilstander i Norge

Det er ingen svenske tilstander, men en alvorlig situasjon vi må gjøre noe med, sier Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch, om gjengkriminaliteten i Oslo-området.

Pressekonferanse med Riksadvokaten etter møtet om gjengkriminalitet i Oslo.
  • og NTB

Det siste året har det vært flere konfrontasjoner på åpen gate, med skuddvekslinger og en episode hvor én uskyldig person ble drept.

Flere personer er siktet etter at en mor og hennes sønn ble alvorlig skadet da noen skjøt inn gjennom soveromsvinduene i leiligheten de bodde i på Lørenskog. Politiet i Oslo og i Øst politidistrikt etterforsker flere saker, blant annet knyttet opp til narkotikaomsetning og vold.

Tirsdag møtte Tor-Aksel Busch politimestrene i Oslo og Øst, sjefen i Kripos og statsadvokaten i Oslo for å høre om hvordan de tar opp kampen mot de kriminelle gjengene. Han er urolig over utviklingen og mener flere tiltak er nødvendig for å få bukt med problemene.

Påtalemyndigheten har nå en frist til 1. september med å foreslå konkrete tiltak overfor Justisdepartementet.

– Vi må også møte denne gjengkriminaliteten med reaktive tiltak, det vil si etterforske og føre saker for domstolen, sier Busch.

Les også

Oslo-restaurant pepret med Kalasjnikov automatgevær

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Ser langt fremover

Etter møtet ville ikke Busch si om det var kommet kritikk mot måten gjengene var blitt håndtert på så langt. Han poengterte flere ganger at meningen var å se langt fremover og drøfte tiltak for å håndtere situasjonen med gjenger som står for uakseptabel intern justis, narkotikaomsetning nær skoler og som skaper utrygghet.

– Vi ønsker ikke områder i vårt land hvor det er fritt frem for å begå kriminalitet, sier Bush med klar adresse rett over grensen til Sverige hvor politiet flere steder vegrer seg for å gå inn.

Riksadvokaten sier etter møtet at det er langt igjen før det finnes områder hvor politiet ikke kan gå inn, men sier at slike heller ikke skal finnes i Norge.

– Det er langt før vi har såkalte svenske tilstander i Norge, det er viktig å understreke det, men det skal vi heller ikke ha i vårt land, sier Busch til NTB.

Les også

Oslo-politiet lot være å opplyse om skyting på åpen gate

Lange fengselsstraffer

Det var Busch som kalte inn til møtet, som ble holdt på hans kontor. Han ble også orientert om status i flere av de sakene som er under etterforskning.

– Flere saker er nå under etterforskning og vil trolig resultere i lange fengselsstraffer for dem som er involvert, sier riksadvokaten, som tross alt er optimistisk.

Politiet strever imidlertid med å få ressursene til å strekke til i kampen mot den nye kriminaliteten, opplyser han.

– Det har aldri vært så tunge rop om ressursfattigdom som nå. Det tilligger til politikere og Politidirektoratet å ta opp dette, men jeg hører hva jeg hører, sier Busch.

Les også

  1. Bareier i nye avhør etter Kalasjnikov-angrep i Oslo

  2. En tredje skyting i Oslo kobles til våpenoppgjør på Lambertseter og Bjørndal-drap

Les mer om

  1. Gjengkriminalitet
  2. Oslo
  3. Tor-Aksel Busch