Oslo

Vegvesenet om tunnelarbeidet i Oslo: - Kunne ikke vært gjort fortere

Byggeleder Linn Kulberg Knutsen på befaring i Smestadtunnelen, som blir innsnevret fra mandag kveld.
  • Henrik Arneberg; Sol Sigurjonsdottir
  • Utfordringen med opprustingen av de gamle tunnelene er at vi skal ha trafikk i det ene løpet hele tiden mens arbeidet pågår, sier Hilde Ulvik i Statens vegvesen.

Innen 2019 skal ti tunneler i Oslo rehabiliteres. Årsaken er nye krav fra EU, blant annet om brannsikring og rømningsveier.

I løpet av natt til tirsdag stengte ble det ene kjørefeltet i begge retninger i Smestadtunnelen. Det er ventet store trafikale utfordringer i tiden fremover.

Mer krevende å ruste opp enn å bygge nytt

— Oslos tunnelsystem begynner å bli voksent. Det er kun Bjørvika og Lørentunnelen som ikke er en del av rehabiliteringsprosjektet, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hun forteller at det er mer utfordrende å jobbe med gamle tunneler enn å bygge nye.

— Når du skal bygge nye tunneler, får du et visst fysisk område der det kan sprenges og etableres underveis. Utfordringene med de gamle tunnelene, som Smestadtunnelen, er at de skal holde trafikk i det ene løpet hele tiden. Da trengs lys, strøm og ventilasjon. Alt må fungere, og tunnelen må ha god bæreevne og være trafikksikker hele tiden, sier hun.

- Kunne prosjektet blitt gjennomført på kortere tid? For eksempel ved å sette inn mer arbeidskraft eller stengt tunneler for trafikk deler av døgnet?

— Vi hadde ikke klart få ferdig de tyngre arbeidene på natten slik at tunnelene kunne åpnet morgenen etter. Å stenge Smestadtunnelen helt på dagtid hadde blitt tungt for trafikantene. Det ville også påvirket nødetater.

Hensynet til naboer og støyforskrifter forsinker også arbeidet.

— Om nettene og søndager er det regler som begrenser arbeidet. Resten av uken vil vi kjøre så fort vi klarer, sier Ulvik.

- Ikke raskere med mer penger

Linn Kulberg Knutsen, byggeleder for Smestad-prosjektet forteller at det er entreprenør som styrer hvordan og når arbeidene skal foregå, men at Veivesenet har satt frister som entreprenøren må forholde seg til.

— Vi har satt såpass stramme frister at vi tror de må jobbe i to lange skift i løpet av dagen, og døgnkontinuerlig i perioder. Hvis vi skulle hatt normalt anleggsarbeid uten store konsekvenser for trafikken ville vi satt mye romsligere frister, sier Knutsen.

Alt til sin tid

Det er deler av arbeidsoppgavene som man ikke kan foreta samtidig. Arbeidet må skje i en viss rekkefølge, og derfor blir det ikke mulig å arbeide døgnkontinuerlig under hele prosessen, forklarer hun.

Det er planlagt å bruke et års tid på å ruste opp Smestadtunnelen. Det er ikke mulig å gjøre dette på raskere tid, mener byggelederen.

— Vi har prøvd å gjøre arbeidstiden så kort vi kan, vi prøver ikke å spare inn noe på å gjøre ting saktere. Det er dette tidsrommet som er realistisk.

Mer penger ville ikke hjulpet

- Hvor raskt kunne dere gjort dette arbeidet ferdig om man hadde bevilget mer penger til prosjektet?

— Jeg tror ikke vi kunne hatt kortere anleggsperiode om vi hadde hatt mer midler. Vi har prøvd å legge det opp så raskt som vi tror er realistisk. Når vi jobber i et eksisterende anlegg, må vi ha noen marginer i tidsplanen. Vi ønsker ikke å holde på lenger enn vi har sagt. Vi åpner med en gang vi er ferdige. Hvis vi skulle bruke kortere tid enn planlagt, så åpner vi tidligere enn planlagt.

NAF: - Kunne lagt bedre til rette

Kommunikasjonssjef Inger-Elisabeth Sagedal i NAF har ikke mye forståelse for Statens vegvesens forklaring på hvorfor tunnelarbeider må skape trafikkaos i årevis: – Det er kritikkverdig at byrådet og Statens vegvesen ikke legger til rette for de reisende ved å lage innfartsparkeringer og sette inn matebusser for å få folk til og fra jobb. Dette er en opplagt løsning for å avhjelpe en forventet ekstremsituasjon som skal vare i mange år, og som man har visst om lenge, sier Sagedal til VG.

Les også

  1. Slik kommer du deg gjennom køen – litt lettere

  2. Seks måneders trafikkaos i Oslo

  3. - I verste fall kan det ta fire timer å komme seg fra Sinsen til Smestad