Betalte for parkering med app – fikk likevel bot på 900 kroner

I januar ble det innført midlertidig parkeringsforbud i Bogstadveien. Likevel tar kommunen betalt for parkering via EasyPark. Samtidig har de skrevet ut bøter for feilparering.

Sofie Fjørtoft kom to minutter før parkeringstiden gikk ut. Likevel hadde hun fått et gebyr på 900 kroner for feilparkering.

I måneden etter at skilter med midlertidig parkeringsforbud i Bogstadveien kom opp, er det ilagt 1052 gebyrer for feilparkeringer i den populære handlegaten.

Dette gjelder for hele Bogstadveien, både de strekningene som har hatt P-forbud fra 11. januar, og strekninger der det alltid har vært forbudt å parkere. Det betyr at kommunen har skrevet ut gebyrer for nesten 900.000 kroner.

Nå viser det seg at flere av dem som har fått gebyr, hadde betalt for parkering. Én av dem er Sofie Fjørtoft. Mandag formiddag fant hun en gul lapp på frontruten sin. Dette til tross for at hun hadde igjen to minutter av parkeringstiden.

– Jeg har jo betalt for parkeringen, sier Fjørtoft og viser frem EasyPark-appen som viser at parkeringstiden går ut om to minutter.

Sofie Fjørtoft brukte EasyPark app for å betale parkeringen og trodde derfor at alt var i orden.

– Har du ikke sett skiltene som forbyr parkering?

– Jeg har ikke fått med meg at det ikke er lov å parkere her. Jeg burde ha sett på skilt, men jeg er her tre–fire ganger i måneden. Når det går an å betale for parkering i appen, så tenker jeg at det er lov å parkere.

Bogstadveien fikk midlertidig P-forbud etter kraftig snøfall i begynnelsen av januar. Dette skjedde etter at flere biler som ble parkert der, sto i veien for trikken. Nå er snøen borte. Derfor blir P-forbudet opphevet i løpet av fredagen.

Mens Aftenposten intervjuet Pål Reinung om P-forbud i Bogstadveien, skrev en parkeringsbetjent gebyr for feilparkering til Sofie Fjørtoft. Dette til tross for at hun hadde betalt for parkeringen.

EasyPark: Har ikke fått beskjed fra kommunen

Stian Holst er landssjef for EasyPark i Norge. Han sier at EasyPark ikke har fått beskjed fra Oslo kommune om at det er midlertidig P-forbud i Bogstadveien.

– Jeg kan ikke se at vi er blitt varslet om parkeringsforbudet i Bogstadveien.

Pengene som bilister betaler for parkeringen, går uavkortet til Oslo kommune. EasyPark håndterer bare appløsningen.

– Burde dere ikke selv ha fanget opp at det ikke er lov å parkere i Bogstadveien?

– EasyPark finnes i alle norske byer fra Hammerfest i nord til Mandal i sør. Vi er derfor avhengige av å få beskjed om endringer som skjer.

Selv om det har stått «stengt» på parkeringsautomatene i Bogstadveien, har det vært mulig å betale for parkering via flere apper.

Frp: På grensen til svindel

Bystyremedlem Lars Petter Solås (Frp) sendte 6. februar et skriftlig spørsmål om det til samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Han er ikke nådig i sin kritikk av kommunen.

– Jeg synes dette er på grensen til svindel. Det er kommunen som er grunneier. Og pengene går til kommunen. Derfor er det kommunens ansvar å gi beskjed om P-forbud til firmaer som driver parkeringsapper. Vi mener at kommunen bør tilbakebetale penger de har fått i form av P-avgift, sier Solås.

Lars Petter Solås (Frp) mener at bilister som har betalt for å parkere i Bogstadveien den siste måneden, bør få tilbake pengene.

– Men det er jo bilføreren som har ansvar for å parkere i henhold til skiltingen. Hva sier du til det?

– Det stemmer at bilføreren har et ansvar her. Samtidig er det slik at når man ser en markert parkeringsplass som er ryddig og snøfri og der man har parkert tusen ganger før, så vil man ikke tenke på skiltingen. Og når man i tillegg får betalt for parkering på vanlig måte, så tror man at det er lov å parkere.

340.000 kroner

Monica T. Olsen er presseansvarlig i Bymiljøetaten (BYM). Hun skriver i en e-post at i appen til EasyPark og Bil I Oslo står det i vilkårene at man skal følge skiltingen på stedet.

«Det påhviler bilfører en svært streng aktsomhetsplikt, slik at bilfører alltid må undersøke om det er gjort endringer i parkeringsreguleringen på stedet. Det at det er mulig å betale for parkering, er ikke avgjørende da det er skiltingen som gjelder», skriver Olsen.

Hun viser her til forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Der heter det at «senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene».

– Hvor mye har kommunen fått inn i P-avgifter i Bogstadveien etter 11. januar i år?

– Transaksjonene for betaling av avgift for P-plasser beløper seg til cirka 340.000 kroner.

Bybetjenter fra Bymiljøetaten dukket mandag formiddag opp på Bogstadveien for å gebyrlegge feilparkerte biler. Etter at P-forbudet kom, har over 1000 førere fått gebyr i Bogstadveien.

– Vil dere tilbakebetale penger til folk som har betalt for parkering der?

– Ved en eventuell klage på ileggelsen vil alle sider av saken bli vurdert.

– Hvorfor fikk ikke EasyPark beskjed om P-forbudet?

– Det har foreløpig ikke vært praksis å gi informasjon til EasyPark eller andre som tilbyr betalingsløsninger via app, om midlertidige endringer på skiltreguleringer. Det er heller ikke vanlig å endre data i vår egen app når det innføres midlertidige endringer på parkeringsstrekninger. Dette da det er flere tusen endringer i løpet av et år som kan påvirke parkeringsstrekninger i en kortere eller lengre periode.

Aftenposten har også sendt spørsmål til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om denne saken. Ifølge pressevakt har ikke samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) eller noen andre anledning til å svare. Hun viser til svarene fra BYM.