Oslo

«Byregjeringen» og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hadde innkalt Oslos samferdselsbyråd til møte for å rydde opp i uenighetene rundt luftforurensing i hovedstaden. Men by og land fant ikke sammen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) beskylder hverandre for å være trege og drive politisk spill. - Jeg opplever at det ikke kom noen nye avklaringer ut fra dette møtet, spesielt når det gjelder lavutslippssoner, sa Berg til Aftenposten etter møtet.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

De siste ukene har det vært akutt dårlig luft i Oslo. Likevel mener byrådet at de ikke kan iverksette tiltak som raskt kan gjøre luften bedre.

Fredag hevdet Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at Oslo ikke får gjort noe fordi man må vente på regjeringen.

  • Naturvernforbundet: — Bryt loven, innfør dieselforbud nå
    Det fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å reagere kraftig. Tirsdag kalte han derfor inn samferdselsbyrådene fra Bergen og Oslo for å diskutere hva man skal gjøre videre og hvilke tiltak kommunene kan gjennomføre selv.

Med på møtet var også fagfolk og jurister.

Kranglet på gangen

Etter møtet var stemningen så dårlig at Solvik-Olsen, Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) og byrådssekretær Daniel Rees (MDG) sto i oppgitt diskusjon på gangen der journalistene ventet. Anklager om politisk spill og treg saksbehandling fløy veggimellom.

- Det er kommunen som gjør vedtakene. Dere kan godt skylde på forrige byråd, men nå sitter dere på makten selv, sa Solvik-Olsen.

Han ble avbrutt av byråd Berg:

Det var dårlig stemning i Samferdselsdepartementet etter møtet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kranglet åpentlyst foran pressen.

— Vi gjør alt det vi kan, men samtidig ønsker du ikke å gi oss virkemidlene for å innføre dieselforbud på statlige veier så vi kan få permanente lavutslippssoner. Luftforurensning er et permanent problem i Oslo. Derfor må vi ha dette på plass til neste vinter, og jeg håper du vil hjelpe oss med det.- Den retorikken harmonerer ikke med beskjeden du fikk der inne. Det er litt dumt at du gjør dette til en politisk debatt, svarte Solvik-Olsen oppgitt.

— Jeg synes ikke det stemmer, mumlet Berg.

— Det stemmer, mumlet Solvik-Olsen.

Bekymret for den dårlige luftkvaliteten?

Les også

Slik kan du selv bidra til bedre byluft

— Politisk spill

— Det viser det politiske spillet i dette, sier Solvik-Olsen til Aftenposten rett etter seansen.

- Er det bare et politisk spill?

— Nei, det er ikke bare det. Det er også en oppriktig bekymring for alle at luften ikke er god nok. Situasjonen er slik at det er mange virkemidler man kunne tatt i bruk som ikke er tatt i bruk.

Ministeren mener Oslo blant annet kunne innført datokjøring, bortvist skip fra havnen og implementert tidsdifferensierte bompenger. Departementet venter på at Oslo og Akershus skal bli enige om det siste.

12 målestasjoner viser hvor luften er dårligst:

Les også

Dette er det mest forurensede området i Oslo

— Kom ingen avklaringer i møtet

En ting var samferdselsbyråden fornøyd med: Nå skal fagfolkene i Bergen, Oslo og staten samarbeide. Men hun var ikke bare fornøyd etter møtet.

Det kan bli dyrere å kjøre bil på dager med høy luftforurensing.

— Jeg opplever at det ikke kom noen nye avklaringer ut fra dette møtet, spesielt når det gjelder lavutslippssoner. Det er både de permanente og akutte vi ønsker å få på plass, sier Berg.Oslo skal innføre dieselforbud ved høy luftforurensing på kommunale veier, men fikk nei fra den forrige regjeringen om å gjøre det på statlige veier.

— Ministeren ba oss søke Vegdirektoratet om dieselforbud på statlige veier, men de er tydelige på at lovverket er uklart. Da kan det fort skje at vi får et brev om at vi ikke får lov. Derfor håpet jeg at ministeren skulle være tydeligere på at han vil hjelpe oss, sier Berg.

— Jeg synes dette tar altfor lang tid når vi vet at luftforurensingen går utover folks helse.

— Ikke politikk fra vår side

Samferdselsministeren understreker at de vil respektere lokale vedtak i Oslo, men kan ikke love at det blir dieselforbud på statlige veier.

— Oslo bruker mye tid på å diskutere bilfritt sentrum. Det er verdt å minne om at forurensingen i stor grad finner sted langs Ring 3, E18 og E6.

- Men det er statlige veier. Hvorfor kan det ikke innføres dieselforbud også der?

På dager med høy luftforurensing vil det bli forbudt å kjøre dieselbil på kommunale veier. Samferdselsdepartementet skal gjøre en faglig vurdering på om det er luft å innføre et forbud på statlige veier også, som her på E18.

— Der må Veivesenet gjøre en faglig vurdering for å se om det faktisk vil gi reduserte utslipp, eller om det bare vil føre til enorme køer fordi hver bil må sjekkes manuelt slik det er i dag, sier Solvik-Olsen.- Der ligger det ikke politikk fra vår side. Vi skal respektere vedtakene kommunen gjør og bistå så godt vi kan, men vi vil ha en faglig vurdering på om det har en effekt eller ikke.

- Når er den vurderingen klar?

— Den ligger i Vegdirektoratet. Våre fagfolk har stilt noen kontrollspørsmål, og så skal Oslo få et svar.

Å øke piggdekkavgiften er også blant tiltakene Oslo har etterlyst. Dette antar ministeren vil gå raskt, men det tar litt tid fordi piggdekkavgiften er felles for hele landet.

Statsråden kritiserer byrådet i Oslo for å gi seg selv god tid, mens de «kjefter på andre».

— Oslo sier at de skal bruke tre år på å innføre bilfritt sentrum innenfor Ring 1. De mener altså at tre år er en grei saksbehandlingstid, mens det at vi bruker en måned eller to er altfor dårlig når det gjelder hovedfartsårene i Oslo. Jeg tror folk ser at det er urimelig å gi seg selv tre år, mens andre ikke får en måned før de begynner å kjefte.

Skylder på det forrige byrådet

- Vil dere ha tiltak på plass til neste vinter, Lan Marie Nguyen Berg?

— Vi gjør alt vi kan for å gjøre opp for det det forrige byrådet forsømte, blant annet flere forskrifter og utredninger som burde vært gjennomført. Bystyret ba blant annet byrådet om å få på plass en forskrift for datokjøring i 2011, men det har ikke skjedd. Man har heller ikke utredet hvilke veier man kan stenge.

Hun mener datokjøring ikke vil være et veldig effektivt tiltak, men vil innføre ordningen dersom det ikke finnes bedre virkemidler.

- Vil dere ha tiltak klar til neste vinter eller blir det en ny vinter med samme situasjon som nå?

— Nei. Nå jobber fagfolkene våre på spreng for å få på plass det de kan. Det viktigste er å få en forskrift om dieselforbud på kommunale veier når luftforurensingen er akutt høy, men det ville vært mer effektivt hvis det gjaldt på statlige veier også, sier Berg.

De er også i dialog med Akershus fylkeskommune om å øke prisen i bomringen på dager med høy luftforurensing.

Les også

  1. Bør du slutte å trene utendørs i denne luftforurensningen?

  2. Kommunen kan sponse din nye ovn