Skal grave opp Thereses gate to ganger på tre år

Oslo kommune og Sporveien planlegger å grave opp Thereses gate to ganger på tre år.

Politikerne vil og må gjøre mye i Thereses gate. Det krever at gaten stadig graves opp.

Først er det Sporveien som bokstavelig talt skal legge et solid fundament for sine nye trikker. Ifølge planen skal de ut på sine første testturer i 2019.

For å rekke det, må gravemaskinene rykke inn i Thereses gate på nyåret.

Deretter er det Bymiljøetaten som skal oppgradere Thereses gate.

Hva det vil innebære er ennå ikke klart. Det foreligger en ambisiøs plan, men den er ennå ikke kvalitetssikret og forprosjektert, sannsynligvis må den også gjennom en ny reguleringsprosess. Det betyr at gjennomføringsfasen ligger flere år frem i tid, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel anslår at den tidligst kan komme i gang i 2019/-20.

Da skal alle spor etter flytting av trikkespor i Thereses gate være fjernet.

Graver ikke for moro skyld

Involverte parter har vært i møter i et forsøk på å unngå dobbeltgraving.

Konklusjonen er at det er umulig å komme unna to runder med graving, som anses «likevel som den mest hensiktsmessige løsningen».

Byrådsavdelingen ser et lyspunkt i høstmørket når den skriver at den vektlegger det faktum at anleggsperiodene «ikke vil være overlappende». De vil rekke å fylle igjen gamle hull før nye graves.

Kommunikasjonsstrategi

I et notat skriver byrådsavdeling for miljø og samferdsel at: «Bymiljøetaten må sammen med Sporveien utarbeide en kommunikasjonsstrategi i saken».

- Dette blir bare for dumt, sier tidligere byråd, nå bystyremedlem Guri Melby, som onsdag kveld spør byråden om det er nødvendig å gjøre anleggsarbeidene så klønete.

Hjemsøkt gate

- Jeg synes det er spesielt ille at dette gjøres akkurat i Thereses gate som allerede har vært utsatt for mye eksperimentering.

– Forklaringen er at ikke er mulig å gjøre det på annen måte. Hva synes du om det?

- Det er jeg helt sikker på at det er, hvis man vil. Her må byråden utfordre sine fagavdelinger, det er politikernes ansvar. Er de nødt til å begynne å grave i vinter for å få testet trikker i 2019? Må de trikkene testes i Thereses gate? Er det sikkert at oppgraderingen av Thereses gate skal være så omfattende som det legges opp til, kan ikke en nedskalert løsning som kan kombineres med anleggelse av ny trikkeskinner fungere like bra?

Kommunen: Vi vil ikke sette trikkekjøpet i spill

– Hvorfor kan dere ikke gjør disse gravearbeidene samtidig?

– Jeg skjønner at det kan virke litt ulogisk. Men gravingen som vil finne sted neste år er helt nødvendig for å få på plass trikkeskinner og få testet disse før vi får nye trikker. Sporveien er tydelig på at oppgraderingen må skje neste år, sier Anja Bakken Riise, byrådssekretær i miljø- og samferdselsetaten.

Det er heller ikke mulig å fremskynde den andre prosessen.

– Vi vet ikke enda hva det arbeidet vil innebære. Dette skal kvalitetsikres og så må det eventuelt gjennom en reguleringsprosess. Derfor kan det ta tid. Men vi har bedt Bymiljøetaten om å samarbeide med bydelen om enklere grep som kan tas i gata samtidig med den første gravingen, sier Riise.

– Er det nødvendig å teste trikkene akkurat i Thereses gate?

– Ja, det har Sporveien vært veldig tydelig på. Vi følger deres anmodninger. Vi har ikke lyst til å sette trikkeanskaffelsen i spill, sier Bakken Riise.

De nye trikkene skal bli levert etter sommeren 2020, og siste trikk skal være levert vinteren 2024.