Oslo

Fortidsminneforeningen håper forslagene kan redde Y-blokken i Regjeringskvartalet

Folkets dom over forslagene til nytt regjeringskvartal er mangfoldig: Fantastisk, trollbundet, New Abu Dhabi, menneskefiendtlig, hastverksarbeid og grusomt. Fortidsminneforeningen mener flere av dem åpner opp for å bevare Y-blokken.

Linn Borgen, Ola Fjeldheim og Siri Hoem i fortidsminneforeningen var tidlig ute da utstillingen av skissene til nytt regjeringskvartal åpnet i Høyblokken i går ettermiddag.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Karakteristikken av forslagene til det fremtidige regjeringskvartaletsom ble presentert i går var mange og varierte. Kommentarfeltet på Aftenposten Facebooksider nærmest kokte av engasjerte innlegg.

Engasjerte er også Fortidsminneforeningen. De kjemper fortsatt for at Y-blokken ikke skal rives.

Generalsekretær Ola Fjeldheim mener flere av forslagene som de syv teamene nå har presentert, faktisk åpner for at Erling Viksjøs bygg fra 1970 kan bli stående.

— Dette viser at det er mulig å bevare Y-blokken. De fleste har innlagte løsninger som gjør at du kan ta vare på Y-blokken i en eller annen form. Arealet der bygget ligger i dag er i liten grad utnyttet av teamene, utover at det er tegnet inn parkløsninger, sier Fjeldheim.

Fotavtrykk

Han viser blant annet til det danske arkitektkontoret BIG. I deres forslag er det tegnet inn en park, hvor avtrykket etter Y-blokken er laget som gangarealer. Det har fått navnet Y-plassen. Det nederlandske kontoret MVRDV har også gjort lignende grep.

— Det er selvsagt mange spennende forslag her, men generelt synes jeg det er for stort og voldsomt. Det er for mye volum som skal inn på et lite areal, sier Fjeldheim.

De eneste som faktisk har valgt å inkludere Y-blokken, er studentene ved arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. De foreslår å bevare bygget og samtidig gi det dobbelt så mange etasjer.

Ørlite håp

Siri Hoem, redaktør i tidsskriftet Fremtid for fortiden, har et ørlite håp om at forslagene fra arkitektene vil kunne redde Y-blokken.

— Dette er en arkitektonisk helhet av nasjonal verdi, som er foreslått fredet. Dette burde derfor vært lagt inn som en premiss fra starten av. Det er flere av disse forslagene som viser at du kan dandere disse volumene på en slik måte at Y-blokken kunne bli værende. Den ligger allerede som en negativ form i parkene som er tegnet inn. Det er derfor fullt mulig få til. Vi håper derfor dette vil vekke så mye debatt at det er flere stemmer som kommer til, sier Hoem.

Men hva synes folket?

Da utstillingen av arkitektskissene ble åpnet mandag ettermiddag, benyttet mange hundre anlendingen til å få se hva fremtiden i regjeringskvartalet kan bringe.

Vi spurte ti personer hva de synes om forslagene:

(Foto: Dan P. Neegaard)

Les også

  1. Fremtidens arkitekter vil beholde Y-blokken

  2. Stem på din favoritt

  3. Nytt regjeringskvartal: - Viktig å unngå festning i sentrum