Vil kreve vandelsattest i eldreomsorgen

Sosialbyråden vil kreve vandelsattest for alle ansatte i kommunale omsorgsyrker. Ønsket kommer etter flere saker der omsorgspersoner har opptrådt kritikkverdig overfor sine pasienter.

  • Forf>
  • <forf>anne Cecilie Lund <

— Hvis søkerne må legge frem en vandelsattest, vil vi kunne luke ut personer med en kriminell fortid, sier sosialbyråd Sylvi Listhaug (Frp). Hun har sett seg lei på at det tidvis forekommer økonomisk snusk blant kommunens ansatte i helsesektoren. Tre ledere ved en vernet bolig i bydel Grorud ble i begynnelsen av juni sagt opp fra sine stillinger. Ansatte ved boligen hadde tappet kontoene til de psykisk utviklingshemmede beboerne for titusenvis av kroner. Aften har omtalt dette og flere lignende forhold.

Misbruker tillit

Regjeringen har foreslått krav om vandelsattest fra personer som skal jobbe med barn og utviklingshemmede. Listhaug vil ha et lignende krav for ansatte i eldreomsorgen. - De fleste som arbeider innen pleie og omsorg i Oslo, gjør en stor innsats. Dessverre er det noen få som misbruker tilliten, sier Listhaug. Er du tidligere dømt for økonomisk mislighold, vil du neppe få jobb innenfor omsorgsyrkene, slik Listhaug ser det for seg. Nå lover hun å undersøke hvorvidt det er mulig å innføre et slikt krav for Oslo spesielt.- Jeg skjønner ikke hvorfor noen skulle gå imot meg på dette, sier hun.

Krever opprydding

Mandag skrev Aften om Kari Amundsen (65), som sendte hjemmehjelpen på dør fordi vedkommende manglet ID-kort. - Det er bra at de eldre er kritiske til hvem de slipper inn. At de er på vakt og tar ansvar. Manglende ID-kort blant hjemmehjelpere er helt uakseptabelt. Her vil jeg kreve en opprydding fra bydelenes side, slår Listhaug fast.