Oslo

Katolikker mener de burde ha fått mer i statsstøtte

Katolikkene søkte statsstøtte for 133.806 medlemmer i fjor, men fikk godkjent 120.435. Selv mener de at de går glipp av støtte for et stort antall medlemmer som har innvandret til Norge, men som ikke har fått norsk personnummer.

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme er siktet for medlemsjuks.
  • Henrik Arneberg
  • Wasim Riaz

I slutten av februar aksjonerte politiet mot Oslo katolske bispedømme (OKB) etter en anmeldelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er Fylkesmannen som tar imot søknader om statlig medlemsstøtte fra trossamfunn, og godkjenner medlemmene.

Ifølge fylkesmannen har OKB benyttet en metode der de har plukket ut navn i telefonkatalogen og brukt folkeregisteret for å finne fødselsnummer. De har ført inn mange medlemmer som ikke har meldt seg inn selv – og så krevet og mottatt statsstøtte for mer enn de har krav på i henhold til reglene.

Til tross for dette mener OKB at de faktisk har krav på mer støtte enn det de har mottatt de siste årene.

I sin søknad til Fylkesmannen i fjor skriver bispedømmet blant annet at «i forhold til det reelle antall katolikker i OKB, er det fortsatt mange medlemmer som vi ikke har hatt muligheter til å innhente personnummer fra. En av årsakene er at innvandrere med lovlig opphold i Norge ikke får personnummer før flere måneder etter at opphold er innvilget, eller at de begrenser seg til D-nummer fordi de stadig reiser til og fra».

Les også: Biskop og økonomisjef siktet for grovt bedrageri og medlemsjuks

Bruker store ressurser på medlemsjakt

I søknaden kommer det også frem at OKB bruker store ressurser på å innhente fødselsnummer til personer de «allerede er i kontakt med». De har nemlig mulighet til å hente inn fødselsnummer fra Folkeregisteret.

«Vi ser også at vi, uansett hvor mange fødselsnumre vi har klart å innhente før fristen, ikke kommer opp i det reelle antall støtteberettigede katolikker i forhold til lovens intensjoner», står det i søknaden som blant annet er signert av økonomisjefen som også er siktet i saken.

Rannveig Bjerkmo, assisterende fylkesmann i Oslo og Akershus, forklarer kravet om personnummer med at dette skal avdekke om et medlem er registrert i flere trossamfunn.

Assisterende fylkesmann Rannveig Bjerkmo.

— For noen år siden oppdaget vi at ganske mange personer var oppført som medlemmer i flere trossamfunn. Derfor ble ordningen med personnummer innført. Det er svært vanskelig å kontrollere dette uten fødselsnummer, sier Bjerkmo. Les også: Den katolske kirken beklager snikinnmelding av Oslo-buddhister

Skal redegjøre for fem år

Høsten 2014 tok to personer kontakt med Kulturdepartementet for å melde ifra om at de var feilaktig oppført som medlemmer i OKB. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen i Oslo og Akershus hatt kontakt med OKB, og gitt dem beskjed om å gå igjennom alle medlemmer som er innmeldt fra og med 2010. OKB skal levere en rapport til fylkesmannen om to dager. Det var granskningen etter tipsene som førte til at bispedømmet ble anmeldt.

— Fra og med 2010 fikk OKB en kraftig økning i medlemstallet. Det er ikke tvil om at det har kommet veldig mange katolske innvandrere til Norge de siste årene, men for å få støtte for dem må de være registrert. Våre undersøkelser har vist at OKB har brukt metoder for å registrere medlemmer som ikke er i samsvar med regelverket. Vi har anmeldt kirken til politiet for å få vurdert de strafferettslige sidene av registreringsmetodene, sier Bjerkmo.

Det var Dagbladet som først avdekket medlemsrotet i trossamfunnet.

Pressekonferanse mandag

— Oslo katolske bispedømme overleverer en fullstendig oversikt over medlemstall for 2015 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. mars. Først etter at tallmaterialet er overlevert, vil vi kunne kommentere saken. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt vårt bispedømme et pålegg. Da er riktig å svare på dette først. Så snart fylkesmannen har fått svar, vil vi dele svaret med offentligheten, sier konstituert administrativ leder Lisa Wade i OKB.

Dette skjer på en pressekonferanse mandag.

Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme.

— Ifølge Fylkesmannen fikk dere ikke godkjent over 13.000 medlemmer i fjor. Hva kommer det av? - Det er fast praksis at trossamfunns medlemsregister blir sjekket opp mot andre trossamfunn og folkeregisteret. Det betyr at medlemmene enten har flyttet fra landet eller er medlem i et annet trossamfunn. I så fall blir medlemskapet ikke godkjent i noen av trossamfunnene, svarer Wade.

- Mener han ikke har gjort noe galt

Økonomisjefens advokat, Christian Flemmen Johansen, sier at hans klient fastholder at han ikke har gjort noe galt. Advokaten ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å kommentere søknaden om økt pengestøtte som er signert økonomisjefen.

— Han opplever siktelsen som tyngende, og sier at han hele tiden har forsøkt å holde seg innenfor gjeldende regelverk. Nå er vi opptatt av å få dokumentene slik at vi kan sette oss best mulig inn i saken.

Politiet: Voldsomt sorteringsarbeid

Politiadvokat Kristin Rusdal opplyser at politiet fortsatt jobber med å gjennomgå de store beslagsmengdene.

— Det er et voldsomt sorteringsarbeid. Vi har mye ressurser på saken, og den har høy prioritet. Det er likevel vanskelig å si når etterforskningen vil være ferdig. Å kartlegge økonomien til en såpass stor organisasjon tar tid. I tillegg til dem som allerede har vært inne til avhør, vil det være aktuelt å innkalle flere ansatte til vitneavhør, sier hun.

Les også

  1. Vil avhøre flere kirke-ansatte om medlemsjuks

  2. Paven avgjør biskop Eidsvigs skjebne