Oslo

Krever radikale grep for Groruddalen

Oslos politikere har for lite fokus på miljøforbedrende tiltak i Norges mest luftforurensede område, Groruddalen, mener eksperter. Ta et radikalt grep, råder de.

  • Forf>
  • <forf>christine Engh <

— Oslos politikerehar hatt fokus mot Fjordbyen, og i veldig liten grad mot miljøforbedrende tiltak i Groruddalen. De er slue når de sier at den statlige godsterminalen er en versting, mens de selv har bidratt til trafikkskapende virksomhet for eksempel på Alnabru uten å følge opp. De har ikke vært flinke til å samarbeide med staten om Groruddalens miljøproblemer, og har ikke sørget for penger til forbedringer på veier, jernbane og kollektivtransport, sier professor og landskapsarkitekt Ola Bettum fra IN'BY.Også samfunnsforsker Erling Dokk Holm ved Institutt for urbanisme ved Arkitekthøyskolen i Oslo krever handling.- Vi trenger politikere som tar megagrep, og ikke behandler folk i Groruddalen så dårlig som de gjør i dag, mener han.

Trenger sentrum og tunnel

Professor Dag Østerberg mener Grorudalen har to hovedproblemer: Arealsløsing og mange motorveier som hindrer bevegelse på tvers av dalen. Han tror Groruddalen kan bli et veldig vakkert område hvis politikerne tør å ta radikale grep:- Dalbunnen bør bli gjort til et sentrum i Groruddalen, som en tvillingby til Oslo. Det ville kreve store byplanmessige grep. Dersom man kom seg løs fra tvangsforestillingen om Oslo sentrum, ville man se det spennende prosjektet det er å bygge by i Groruddalen. Trafikkproblemene vil man alltid klare å løse. Også samfunnsforsker Erling Dokk Holm mener Groruddalen bør få et sentrum.- Jeg mener man bør legge de store veiene i tunnel med kraftig rensesystem og bygge boliger i kvartalsstruktur på toppen. Det er ingen steder i landet det er så åpenbart at en tunnel vil ha positive konsekvenser som i Groruddalen. Hovedtransportåren bør være jernbanelinjen i dalbunnen. I tillegg kan man bedre arealutnyttelsen betraktelig, og få finere friarealer. Det ville kreve et megagrep fra politikernes side, men det ville blitt kjempefint, sier han.

Caffe latte-orgier

Han understreker at man må bygge effektivt for fremtiden. - Man har et vanvittig sykt fokus på Fjordbyen. Er caffe latte-orgier i strandkanten det vi ønsker? Hvorfor bryr ikke politikerne seg om hverdagslivet til folk der man bor i dag? Når vi skal bygge for fremtidens befolkningsvekst, mener jeg man må bygge effektivt i nærheten av eksisterende kommunikasjonssystemer. I Groruddalen ligger alt til rette for det, mener han.