Den kraftige befolkningsveksten i Oslo har stanset opp

I forrige kvartal økte befolkningen i Oslo med bare 241 personer. Man må tilbake til starten av 2000-tallet for å finne like lave tall.

Hadde det ikke vært for fødselsoverskuddet, hadde Oslo hatt en befolkningsnedgang forrige kvartal. Fra venstre: Hanne Beate Kjersem (36 år), Miriam Bjerke (29 år), Astrid Een Thuen (30 år), Elisabeth Ekenes Iversen (36 år), Tilde Stokke Hall (31 år). Hall fødte torsdag - dagen etter bildet ble tatt. Henry var 50 cm lang og veide 3085 gram.

På helsestasjonen på Sagene er det et jevnt trykk. De fem kvinnene Aftenposten treffer der, har alle en fødsel like om hjørnet. To av dem er allerede på overtid, tre av dem har termin i løpet av halvannen måned.

Vordende foreldre, som dem, er akkurat nå hele årsaken til at folketallet i Oslo ikke faller, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Forrige kvartal ble det totalt født 2537 barn med bosted i Oslo. Flere flytter ut av hovedstaden enn inn nå, men folketallet reddes av at det fødes flere enn det dør, et såkalt fødselsoverskudd.

Ved utgang av kvartalet bodde det 669.060 personer i byen. Men veksten i kvartalet har vært svært liten, viser tallene. Oslo vokste med bare 241 innbyggere.

Tallene var enda litt dårligere de tre siste månedene i 2016. Man må tilbake til tidlig 2000-tall for å finne like lav vekst i folketallet, som i disse to kvartalene.

Laveste vekst på 13 år

I mer enn et tiår har befolkningsveksten i Oslo vært høy. Kommunen har brukt milliarder på å bygge nye barnehager og skoler, mens politikerne har kjeklet om hvem som er flinkest til å regulere nye boligtomter til utbygging.

Men noe er skjedd de siste par årene. I fjor var befolkningsveksten på bare 1,27 prosent. Det er den laveste veksten siden 2003.

Seniorrådgiver Anders Falnes-Dalheim i SSB mener det er riktig å si at befolkningsveksten i Oslo nå flater ut eller er avtagende.

– Ja, for så vidt, selv om dette går litt opp og ned når vi ser på de enkelte kvartalene, sier seniorrådgiveren.

Han påpeker at befolkningsveksten har vært sterk på grunn av høy nettoinnvandring (at flere kommer enn drar) ved siden av et stort fødselsoverskudd gjennom mange år.

Disse to faktorene har veid opp for at flere flytter fra Oslo til andre fylker i Norge, enn dem som flytter motsatt vei. Spesielt er flyttestrømmen til Akershus-kommuner stor. Man skal ikke så langt ut av Oslo før boligprisene er adskillig lavere.

– Nettoinnvandringen til Oslo er på vei ned. Det er en trend. I tillegg var flyttetapet innenlands spesielt stort i forrige kvartal, men om dette også er en trend, er for tidlig å si, sier Falnes-Dalheim.

Større vekst utenfor byen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) understreker at det er for tidlig å si om nedgangen vil vedvare eller ikke. Han påpeker at den internasjonale megatrenden er at byene vokser.

– Den siste tiden ser vi at tilflyttingen har økt i Akershus. Det er grunn til å tro at de høye boligprisene i Oslo er en medvirkende årsak til det. Om boligmarkedet nå kjøles litt ned, kan det igjen påvirke tilflyttingen til byen, sier byrådslederen.

– Vi må planlegge ut fra langsiktige prognoser og tilpasse vår politikk etter det. Vi får en ny befolkningsfremskriving i midten oktober. Da får vi vurdere om det er grunn til å gjøre noen endringer, legger han til.

For byrådslederen har det vært et mantra fra han tiltrådte for to år siden at «Oslo er Europas raskest voksende hovedstad». Og veksten har vært stor til nå, med 31 prosent økning siden årtusenskiftet. Men Oslo må se seg grundig slått av kommuner i nabofylket Akershus.

Det er ikke forstadskommunene rett utenfor bygrensen som vokser mest. Nesodden, Oppegård, Ski og Bærum har bare en vekst omtrent på nivå med hovedstaden – eller like over.

Det er kommunene utenfor disse igjen – de som fortsatt er relativt bynære, men likevel på landet – som virkelig øker. Dette er kommuner som blant annet har hatt mulighet til å legge ut store arealer for eneboligbygging.

Spesielt gjelder det flere av kommunene på Romerike. I Ullensaker er folketallet økt med 74 prosent siden årtusenskiftet. I Nannestad er økningen 41 prosent, i Sørum er økning 45 prosent. I Skedsmo, som er en av Akershus’ og landets største kommuner med sine ca. 53.000 innbyggere, har veksten i perioden vært på 38 prosent.
Lengst sør i Akershus – i Follo-kommunene Ås og Vestby – er veksten like stor: 42 prosent i Ås, 45 prosent i Vestby.

Derfor øker Ullensaker mest

Ullensaker har hatt den aller største veksten i Stor-Oslo. Der har innbyggertallet steget fra ca. 20.000 til 35.000 innbyggere siden år 2000.

Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i kommunen to år tidligere - i oktober 1998. Ordfører Tom Staahle (Frp) peker på dette som en helt sentral grunn til den ekstraordinært store veksten.

– Vår strategi var å ikke stikke hodet i sanden, men i stedet gjøre oss attraktive for etablering av næringsliv så vel som innflyttere, sier ordføreren.

Og det ser ut til at Ullensaker trives med befolkningsveksten. Nylig kom Ullensaker kommune på fjerdeplass i NHOs «Kommune-NM». Ullensakers innbyggere gir også jevnt over høy score på innbyggerundersøkelser.

– Ullensaker er en ja-kommune som har valgt å være løsningsorientert i stedet for problemorientert i møte med befolkningsveksten, sier ordføreren og legger til:

– Vi er Norges mest sexy kommune. Her er både næringsliv og innbyggere hjertelig velkomne.

EØS-innvandringen avtar

Etter EUs østutvidelse i 2004 skjøt arbeidsinnvandringen fra andre europeiske land i været. En uforholdsmessig stor andel av dem som er kommet til Norge, har slått seg ned i Oslo.

På bare åtte år (2008–2016) har antallet østeuropeere bosatt i hovedstaden tredoblet seg. I dag er det ca. 29.000 av dem her. Den største enkeltgruppen er polakker, som utgjør over halvparten.

I mange år kom det flere tusen østeuropeere årlig. Men veksten har avtatt brått. Fra 2016 til 2017 ble bare i overkant av 600 flere østeuropeere bosatt i Oslo, viser tallene. Veksten fra andre vestlige land har stanset helt.

Heller ikke svensker finner Oslo like attraktiv å flytte til som før. Etter en dobling på få år på midten av 00-tallet, har veksten stanset helt opp. Ved årsskiftet var ca. 13.000 svensker bosatt i Oslo. Fem år tidligere var tallet det samme.

Tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (H) arbeider i dag med eiendomsutvikling i advokatfirmaet Selmer. Han har flere teorier om hvorfor innvandringen fra EØS-landene, og da særlig de østeuropeiske, har avtatt.

– At innvandringen nå faller, kan nok skyldes at den økonomiske situasjon i mange av de østeuropeiske landene er bedre nå enn den var for noen år siden. Svekket kronekurs bidrar også til at å arbeide i Norge med familie i hjemlandet er mindre attraktivt enn det var tidligere, sier han til estatenyheter.no.