Byrådet vet ikke hvor mye søppelkaoset har kostet kommunen

– De må ordne opp i dette raskt. Klarer de ikke å levere, er det på tide å lyse det ut på nytt og si opp avtalen, er Stein Roar Olsens bønn til politikerne i Oslo.

Restavfallet ble hentet i Ekebergveien på lørdag. Papiravfallet er ifølge beboerne fortsatt ikke hentet. En beboer mistenker at papirsøppelet nå forsvinner i restavfallet.

Olsen bor i et sameie med rundt 64 leiligheter i Ekebergveien i Oslo.

Etter drøyt fire uker ble restavfallet hentet, ifølge beboere Aftenposten har snakket med. De sier også at papiravfallet ennå ikke er blitt hentet, til tross for flere klager på SMS, telefon og e-post til Renovasjonsetaten.

– Det minner om noe man ser i Sør-Europa. Det er helsefarlig når det ligger matsøppel ute. Vi er veldig glade for at det har vært kaldt, hvis ikke ville det luktet. Det kan være brannfarlig når det er så mye søppel stablet ute, sier Olsen.

De er ikke de eneste som opplever problemer. Flere uker etter overgangen til en ny leverandør, får Aftenposten fortsatt flere henvendelser daglig om saken.

Skal bruke konsulenter til å finne ut hva som gikk galt

Tirsdag kom nyheten om at byrådet hyrer inn eksterne konsulenter for en gjennomgang av søppelkaoset i Oslo.

I spørretimen under årets siste bystyremøte onsdag understreket byrådet at det er anskaffelsen som nå skal gjennomgås, ikke kaoset som har fulgt i ettertid. Kontrakten ble inngått av det forrige byrådet.

– Vi har hatt flere runder i bystyret og komiteen hvor byrådet har opplyst om at alt går mye bedre. Jeg kunne tenke meg å høre om det egentlig stemmer? spurte Eirik Lae Solberg (H).

Han viste til eksempler fra Nordstrand, og flere tilbakemeldinger han har fått om at mange nå ikke får hentet papiravfallet sitt.

– I andre tilfeller har jeg hørt at de nye bilene ikke kommer frem på enkelte veier fordi bilene er for brede. Det er fortsatt utfordringer. En kan spørre om det ikke er bedre å løse situasjonen, i stedet for å bruke konsulenter?

Mener situasjonen er blitt bedre

– Det stemmer at situasjonen er bedre enn tidligere. Jeg vil tro at de aller fleste i Oslo i dag får hentet avfallet sitt. Det er en normalhenting av husholdningsavfall og noe mer papiravfall enn det er i en normalsituasjon, svarte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Det er også fremdeles behov for åtte søppelbiler som kun følger opp klagene som kommer inn, og innsamling av avfall i helgen.

– Det er riktig å ha en ekstern gjennomgang av anskaffelsen frem til nå, som altså skjedde før vi kom inn i byråd, la Berg til.

Kan ikke svare på hvor mye det vil koste

Noen av tiltakene er det kommunen som har betalt for. Ekstra bemanning og overtid hos Renovasjonsetaten, kommunens egne søppelbiler som henter avfall og utvidet åpningstid på mottaket er bare noen av kostnadene som har påløpt.

En ekstern gransking av anbudsprosessen vil komme i tillegg til dette. Byråden kunne ikke svare på hvor mye granskingen vil koste. Det blir først klart «i løpet av kort tid».

– Hvor mye har de ekstraordinære tiltakene kostet kommunen hittil?

– Jeg har ikke en samlet beregning av de samlede tiltakene som er iverksatt. Men her har vi satt i gang flere ulike tiltak for at folk skal få hentet avfallet sitt, og for å ha en mer effektiv klagehåndtering, sier Berg til Aftenposten.

– Hvor går smerteterskelen?

– Vil dere lage en oversikt over de kostnadene? Og i så fall, når?

– Representanten (Bjørnar, red.anm.) Moxnes (R) har nå stilt spørsmål om å få en samlet oversikt. Det vil vi få gjort.

– Hvor går smerteterskelen for byrådet for å oppheve kontrakten med Veireno? Når er det nok?

– Det vi har gjort nå er å sette i gang en ekstern gjennomgang av det som har skjedd fra anskaffelsesprosessen ble satt i gang frem til nå, for å se hvordan vi har håndtert denne overgang til en ny kontrakt. Det er viktig å ha en slik gjennomgang for å lære av det som har skjedd og se om vi kan avdekke feil. Nå ser jeg frem til å få resultatene fra rapporten, og jeg skal ikke spekulere på det som kommer i den.

– Men hvor mye bråk kan det være rundt overgangen før dere vil vurdere å oppheve kontrakten?

– Nå er gjennomgangen av hvordan kommunen har håndtert anskaffelsen og frem til nå. Veireno og kontraktsoppfølgingen er det Renovasjonsetaten som står for. De vurderer kontinuerlig om kontraktsbestemmelsene blir oppfylt, sier Berg.

Veireno positive til ekstern gransking

– Det er helt greit om noen ønsker å granske. Alt har skjedd i full åpenhet, vi har ikke noe å skjule. Anbudet var åpent, og vi har etterpå hatt tett dialog med Renovasjonsetaten og avholdt en rekke møter som det er skrevet referater fra, sier administrerende direktør i Veireno, Jonny Enger, til Aftenposten.