Oslo

NRK-salget: Hard kamp om naboenes gunst

Mange av eiendomsutviklerne lover å ta beboerne med på råd hvis de vinner budkampen om NRK-tomten på Marienlyst. Obos tyvstarter.

Slik tenker Obos å utvikle det gamle radiohuset den dagen NRK flytter ut.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

6. desember er fristen for å legge inn bud på NRK-tomten på Marienlyst. En rekke store eiendomsutviklere har allerede signalisert at de vil være med i budkampen om den gjeve tomten.

Flere av aktørene Aftenposten har vært i kontakt med, bekrefter at de vil legge stor vekt på å ta naboene og andre i nærområdet med på råd når den gamle kringkastingseiendommen skal utvikles. Hvis de skulle vinne budkampen, vel å merke.

Les også

Johan H. Andresen og Snøhetta inn i kampen om NRK-tomten på Marienlyst

Obos går offensivt til verks. Norges største boligutvikler skal gå sammen med eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring om å by på tomten.

Allerede førstkommende mandag inviterer de til møte på Frigghuset. Målet er å få konkrete innspill og ideer fra nærmiljøet og alle andre interesserte til hvordan området kan utvikles til beste for byen.

– NRKs planleggingsprogram legger rammene for de fysiske strukturene. Vi skal derfor ikke diskutere hvor høyt det skal bygges eller hvor mange boliger det skal bli. Utgangspunktet for dette møtet er å fokusere på hvordan man skaper liv i de offentlige rommene. Hvilke funksjoner skal vi fylle området med, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Barnas innspill

Riksantikvaren har fredet Store Studio. Det betyr at bygget må bli stående når området skal reformeres etter at NRK flytter ut.

Planen er å dele møtet i to. En gruppe med barn, ungdommer og studenter blir invitert til et kreativt formøte, deretter avholdes et åpent møte hvor alle kan komme med sine innspill.

– Det er viktig å få disse innspillene inn tidlig, sier han og antyder at Obos kan bli nødt til å tenke annerledes om innholdet i budet sitt.

– Gir dere ikke konkurrentene muligheten til å «stjele» ideene deres ved å arrangere et slikt åpent møte?

– Dette er ikke ment å gi oss et konkurransefortrinn, så det er kjempefint hvis også de sitter i salen. Det betyr at hvis de vinner budrunden, så har de fått med seg de samme innspillene. Dette er ment å bygge ned avstanden mellom kapital og utviklerinteresser, tomteselgere og de som har andre interesser enn å bygge og tjene penger, sier konsernsjefen.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

– Hvor viktig tror du disse innspillene vil være i en budprosess?

– Det er vanskelig å si noe om, men jeg tror vel egentlig det vil handle om penger til slutt. Det er nå slik at NRK skal ha X antall kroner for å kunne finansiere et nytt bygg.

Møller Eiendom kommer også til å by på NRK-eiendommen i samarbeid med Buchardt-eide AB Invest. Konstellasjonen har samarbeidet med Barratt Due musikkinstitutt og arkitektene LPO og AART/SJ for å utvikle et konsept de mener skal komme hele byen til gode.

– Burde kommet før

– Dersom vi skulle vinne frem, baseres hele vårt prosjekt seg nettopp på medvirkning. Det er mange sterke interessenter til dette prosjektet, og ikke alle er like begeistret for det planforslaget som foreligger. Derfor har vi i stedet for å lage ferdige plantegninger valgt å kalle vårt konsept «sammen om Marienlyst». Det baserer seg på å involvere de viktige interessentene i hvordan byrommene skal utvikles, sier administrerende direktør i Møller Eiendom, Andreas Jul Røsjø.

– Tror du Obos forsøker å skape blest om eget prosjekt i forkant av budrunden?

– Vårt prosjekt legger også opp til å inkludere beboerne. Men du kan alltids undre deg på hvorfor man gjør dette før en budfrist og ikke etter.

Henrik Weisser, leder i Blindern vel, mener Obos’ møte kommer i seneste laget.

– Her burde plan- og bygningsetaten i stedet hentet innspill fra nabolag og foreninger før man gikk i forhandlinger med NRK om et omforent planprogram. Men jeg kan ikke se noen problemer med at en utbygger vil gå i dialog med nabolag og berørte interesser.

Les også

Oslo kommune vil flytte NRK til Økern

Tre krav

Prosjektdirektør Jon Espen Lohne i NRK sier at det er tre krav som må være tilfredsstilt i budprosessen om NRK-tomten.

– Det første er det rent finansielle. Det andre er respekt for de kulturelle verdiene som ligger i fredningsvedtaket fra Riksantikvaren. Det siste er at konseptene ikke avviker for mye fra planprogrammet som er blitt utarbeidet av NRK og plan- og bygningsetaten.

– Vanligvis kjøper utviklere tomter som ikke er ferdig regulert. Hvorfor ble dette planprogrammet utarbeidet?

– Vi sitter på en tomt som var regulert til institusjonelle formål. Det betyr at salgsverdien var lav. Derfor måtte vi omregulere området til blandede formål før vi kunne selge, for nettopp å øke verdien på området. Ny kjøper vil gjennomføre detaljreguleringen av området i samarbeid med plan- og bygningsetaten, sier Lohne.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. NRK
  3. Ferd
  4. Eiendom
  5. Kultur