Oslo

Nå må du selv trykke på knappen for av- og påstigning med T-banen. Det strider med helsemyndighetenes anbefalinger.

Siden mars har dørene på T-banen åpnet og lukket seg automatisk for å forebygge koronasmitte. Nå er tiltaket opphevet.

Sporveien og Ruter opphever smitteverntiltak med automatisk åpning og lukking av dører. Det går mot Helsedirektoratets anbefalinger.

  • Gina Grieg Riisnæs
    Journalist

På tirsdag meldte Sporveien at dørene ikke lenger vil åpne seg automatisk.

Flere spør hvorfor Sporveien og Ruter velger å gjøre dette nå. En som spør Sporveien på Twitter, undrer seg over om det egentlig er noen smitteverntiltak igjen på T-banen.

Er det ikke en stor risiko at så mange skal ta på de samme knappene? Og hvorfor fjerner de et slikt tiltak?

Vil unngå slitasje på dørene

Alle dører er blitt åpnet og lukket automatisk på buss, T-bane og tog siden mars for å forebygge smitte.

Grunnen til at de nå slutter, er slitasje på dørene.

– Det har medført slitasje på både dørblader og mekanikk ved at de åpner seg på alle stopp. Kundene må altså nå trykke på dørknappene selv, som er ordinær praksis, men renholdet er styrket, skriver Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter.

Ruter og Sporveien har tatt beslutningen i fellesskap.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien forteller at to lag med tre personer har som jobb å vaske knapper på trikk, T-banetog og busser. Trikkene desinfiseres hver kveld. T-banetogene desinfiseres flere ganger i uken.

– I samråd med Ruter er vi nå over på gult smittenivå. Smittebildet er nå såpass lavt at dette vil være forsvarlig nettopp fordi vi opprettholder forsterket renhold, sier Rustad.

– Ikke anbefalt

Til tross for økt renhold: Hverken Helsedirektoratet eller FHI anbefaler å slutte med automatisk åpning av dørene nå.

– Helsedirektoratet og FHI har ikke anbefalt å fjerne tiltaket med å automatisk åpne og lukke dører. Av smittevernhensyn er det tilrådelig at man i størst mulig grad unngår felles berøringspunkter, skriver kommunikasjonsrådgiver Lars Marius Matre i Helsedirektoratet i en e-post til Aftenposten.

– Automatisk åpning av dører for av- og påstigning er et viktig tiltak i den sammenheng, da det hindrer at mange mennesker må ta på samme knapp.

– Vurderer fortløpende

Hverken Ruter eller Sporveien var kjent med at døråpningen går mot Helsedirektoratets anbefalinger da Aftenposten tok kontakt med dem på fredag.

Ruter svarer følgende på spørsmål om de kommer til å gjeninnføre automatisk døråpning:

– Helsedirektoratet kom med revidert nasjonal veileder for kollektivtrafikk i juli, og vi er i gang med å iverksette og justere tiltak i henhold til vår tolkning av veilederen. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og er lydhøre for tilbakemeldinger fra kunder og ikke minst myndighetene, skriver Myhren hos Ruter.

Reglene på kollektivtransport ble nylig endret, noe som øker kapasiteten.

Disse reglene gjelder på T-banen

Kun et fåtall av setene på buss og T-bane har vært tilgjengelig den siste tiden. Også dette lettes på nå.

– Vi opprettholder merkingen som viser hvor passasjerene kan stå, men fjerner gradvis klistremerkene på setene slik at passasjerer kan ta i bruk flere seter, skriver Myhren i Ruter.

– Hensikten er at passasjerene kan spre seg mer, da erfaringen har vært at det er blitt mange stående.

Helsedirektoratet opplyser til Aftenposten at de fremdeles anbefaler passasjerer å stå eller sitte spredt, men at det er mindre smittefare forbundet med å sitte ved siden av hverandre enn å stå tett.

– Ved gult tiltaksnivå er hovedanbefalingen fra Helsedirektoratet at det bør tilstrebes å holde én meter avstand mellom passasjerer gjennom hele reisen, skriver Matre i Helsedirektoratet.

– For kollektivreiser av kort varighet, for eksempel under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes såfremt de andre tiltakene følges.

Uvisst hvor mange smittetilfeller

Pr. dags dato finnes det ikke tall på hvor mange som er blitt smittet av Covid-19 på offentlig transport, opplyser smittevernoverlege Tore Steen til Aftenposten.

– Men vi kan ikke utelukke at noen kan ha blitt smittet der, da noe under halvparten av tilfellene i Oslo har «ukjent smittested», skriver han i en e-post.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Ruter
  3. Kollektivtransport
  4. Sporveien
  5. Helsedirektoratet