Oslo

Opposisjonen krever kommunale vakter i gatene på Grønland

– Byrådet har vært mer opptatt av å skrive bøter til feilparkerte biler enn å skape trygghet i gatene våre, mener Venstres Hallstein Bjercke.

Ordningen med oslovakter ble innført blant annet etter en voldtektsbølge i 2011.
 • Daniel Røed-Johansen
  Daniel Røed-Johansen
  Journalist

Flere opposisjonspartier i Oslo gir nå klar beskjed til byrådet om at det må innføres strakstiltak for å gjøre noe med utviklingen på Grønland.

I flere artikler i Aftenposten har næringsdrivende, huseiere, barnehager og beboere i Gamle Oslo tatt et oppgjør med utviklingen i området. De har også sendt bekymringsmeldinger til politikerne og Oslo kommune, hvor de forteller om skitne gater, rot, søppel og gjenger som åpenlyst selger og bruker narkotika på gaten.

Politiet har erkjent en forverring på Grønland, spesielt det siste året. En del av forklaringen er at narkotikamiljøet de siste månedene har forflyttet seg fra blant annet Vaterlandsparken til gatene på Grønland.

Få tilbake vaktene

Både Venstre og Høyre trekker frem spesielt ett strakstiltak: Partiene krever at ordningen med oslovakter gjeninnføres.

Enkelt forklart ønsker de flere kommunale vakter som er synlige på kvelden og om natten i byens mest utsatte områder.

Les også

Drømmen var at dette skulle bli en av Oslos fineste gater. Så kom gjengene.

Ber om dedikerte vakter

Ordningen med oslovakter ble innført av det daværende byrådet i 2011 (Venstre, Høyre, KrF), blant annet som en reaksjon på bølgen av overfallsvoldtekter samme år.

– Det var 26 dedikerte oslovakter som kunne jobbe tett med politiet og som kunne settes inn der det var spesielle utfordringer. Det var et tiltak som traff situasjoner som på Grønland, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Høsten 2017 opphørte ordningen i sin daværende form. I stedet ble oslovaktene del av en ny organisering sammen med trafikkbetjentene. I den nye organiseringen skulle alle ha ansvar både for trafikk, miljø og sikkerhet. Nå heter de bybetjenter.

Venstre og Høyre kaller dette en avvikling av oslovaktene.

Bybetjenter er ikke politi

– Bybetjenter kan ikke være en erstatning for at regjeringen ikke velger å bruke nok ressurser i det området der 11,6 prosent av all kriminalitet i Norge foregår, sier byrådsleder Raymond Johansen i en kommentar og legger til:

– Jeg er skuffet over at Venstre ikke bruker regjeringsmakten til å styrke politiet. Oslo er kommet desidert dårligst ut av nærpolitireformen.

I bydel Gamle Oslo ble det levert 7641 anmeldelser i 2019. I området rundt Grønland anmeldte politiet 1147 narkotikalovbrudd.

– Mer opptatt av parkeringsbøter enn trygghet

I et notat fra høsten 2018 svarer Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, at organisasjonsendringen «innebærer en styrking av tjenesten». Imidlertid fremkommer det at det er færre bybetjenter på vakt i helgene enn i hverdagene.

«Byens behov for Bymiljøetatens tjenester knyttet til trafikksikkerhet, fremkommelighet, trygghet og miljø er større på hverdager enn i helger», svarer Berg på Venstres spørsmål om dette.

– Byrådet har vært mer opptatt av å skrive bøter til feilparkerte biler enn å skape trygghet i gatene våre, påstår Bjercke.

– Hva legger du i det?

– Det er harde ord. Men når man ser hvordan de reduserer trygghetsskapende tiltak og samtidig ser veksten i kriminalitet blant ungdommer, er vi i ferd med å miste kontrollen. Det er et politiansvar, men det er også kommunens ansvar å sikre trygge gater, sier han.

Useriøst av Venstre

– Jeg synes det er totalt useriøst at Venstre vil endre hele ansvarsdelingen mellom kommunen og politiet, sier byrådslederen.

– Det viser at de ikke skjønner alvoret i problemene vi har med narkotikaomsetning i Oslo. Oslo kommune har et godt samarbeid med politiet, og vi har en klar ansvarsdeling mellom oss, legger han til.

Det var daværende miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (t.h.) som fremmet forslaget om oslovakter første gang. Til venstre er Hallstein Bjercke. Bildet er fra 2011.

Øystein Sundelin, gruppeleder i Høyre, mener oslovakter er «et konkret, håndfast og gjennomførbart tiltak som kan settes i gang over natten».

Han mener økt tilstedeværelse hadde en tydelig effekt i de områdene der vaktene patruljerte, og sammenligner dem med Natteravnene.

– Men kan problemene fikses ved å sette inn kommunale vakter?

– Man blir ikke kvitt kjøp og salg av narkotika. Det vil nok forflytte seg. Men uroen som er på Grønland, er det mulig å få vekk fra akkurat disse områdene hvor folk skal ha hyggelige ettermiddager og kvelder, sier Sundelin.

Les også

Rett utenfor barnehagen henger gjengene: – Vi blir møtt med hånflir og trusler

Vakter brukte politimetoder

I en rapport fra revisjons- og rådgivingsfirmaet Ernst & Young, omtalt av Vårt Oslo i 2018, fremkom det at enkelte av vaktene grep inn og brukte fysisk makt mot publikum.

Bjercke mener at rapporten burde ført til at man satt tydelige grenser for maktutøvelse, men at den ikke er noe argument for å legge ned ordningen.

– Evalueringen av oslovaktene viste at vaktene opererte helt i grenseland av hva de faktisk hadde lov til, og det ble avdekket bruk av makt og politimetoder. I Norge er det kun politiet som har lovhjemmel til å bruke maktmidler mot publikum. Det rødgrønne byrådet valgte derfor å innlemme Oslovaktene i ordningen vi har med bybetjenter, sier byrådslederen.

Det er ikke bare Høyre og Venstre som etterlyser strakstiltak på Grønland. Frp stilte byrådet flere spørsmål om temaet under spørretimen i bystyret denne uken, og Senterpartiet har sendt over en rekke spørsmål til miljøbyråden om hva som gjøres med situasjonen.

Les også

 1. Byrådet har brukt 50 millioner kroner på Grønland-løft. Nå etterlyser Frp en effekt.

 2. I denne delen av Oslo skjer 11,6 prosent av all kriminalitet i hele Norge

 3. Her slår tyven til. Nå har restauranteiere på Grønland bare sluttet å låse kassen.

Les mer om

 1. Grønland
 2. Miljø
 3. Oslo