Oslo

I fire uker har Ap, SV og MDG forhandlet i Oslo. Nå er de straks i mål.

Dagens byrådspartier går for fire nye år sammen. En politisk plattform legges frem til uken.

«Bibelen» kalte Raymond Johansen (Ap) byrådsplattformen 2015–19 for da forhandlingene om en ny plattform startet. I fire uker har representanter fra Ap, SV og MDG forhandlet i Mangelsgården i Oslo sentrum.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

Fredag 20. september gikk de rødgrønne forhandlingsutvalgene smilende inn i Mangelsgården i Oslo sentrum.

Siden har det vært stille.

Det har knapt vært lekkasjer i mediene om tautrekningen bak lukkede dører.

Hele fem av forhandlerne sitter også i dagens byråd, med et ansvar for driften av Oslo kommune, og i tillegg deltar ordføreren. Hovedforhandlingene har blant annet derfor bare skjedd annenhver dag.

Må godkjennes i partiene

Nå er forhandlingene straks i mål. Torsdag er siste planlagte dag hvor forhandlingsutvalgene møtes.

Deretter skal forhandlingsresultatet godkjennes av de tre partienes fylkesledelser i Oslo. Det er ventet å skje raskt.

Deretter, altså tidlig i neste uke, vil avtalen bli presentert offentlig.

Les også

Byrådet lovet nye trær i Bygdøy allé i starten av 2019. Hittil er ingen trær plantet.

Har møtt Rødt, men ikke Venstre

For fire år siden inngikk Ap, SV og MDG en samarbeidsavtale med Rødt.

Representanter fra Rødt har møtt de rødgrønne forhandlerne på Mangelsgården den siste måneden, men foreløpig er det ikke inngått noen ny slik avtale.

I startfasen av forhandlingene ble det spekulert på om Rødt ville bli erstattet av Venstre som støtteparti, noe Venstre har stilt seg positive til. Spesielt i MDG er det endel som ideelt sett kunne ønsket seg det, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har heller aldri eksplisitt avvist det.

Representanter fra Venstre har imidlertid ikke møtt de rødgrønne forhandlerne på Mangelsgården.

Les også

Tar 5000 kr billetten for byutviklingskonferanse. Svært vanskelig for naboer å delta, påpeker lokalpolitiker.

Hva blir nytt?

Sammenlignet med fire år siden har styrkeforholdene mellom Ap, SV og MDG endret seg. MDG er blitt dobbelt så store, mens Ap er gått kraftig tilbake.

Forhandlinger er ikke matematikk, men det har vært en forventning hos MDG om økt politisk gjennomslag og flere og tyngre byrådsposter.

Det er ventet at SV får gjennomslag for fortsatt utrulling av gratis kjernetid i aktivitetsskolen. I dag er det store forskjeller mellom bydelene, hvor bydeler i vest er nedprioritert. Ap har blant annet lovet innføring av gratis skolemat både i grunnskolen og videregående skole i løpet av fire år.

MDG lovet i valgkampen at «nå skal alle få billigere billetter». De ønsker å redusere kollektivprisene med 20 prosent.

Dette er vanskeligere enn det høres ut som siden det helst må skje i samarbeid med nabofylket Viken, som eier 40 prosent av kollektivselskapet Ruter. Men de har fått drahjelp. Da det rødgrønne flertallet i Viken presenterte plattformen sin for to uker siden, slo de fast at målet er å «redusere kollektivprisene betydelig».

I september la byrådet frem et forslag til kommunebudsjett for 2020. Da varslet de at det vil komme en tilleggsinnstilling senere, som tar opp i seg de ulike partienes gjennomslag i den nye plattformen.

Les også

I disse sakene får utfallet av Oslo-valget umiddelbart konsekvenser

Bystyret konstitueres 23. oktober

Onsdag 23. oktober har det nye bystyret sitt første møte. Byrådet skal ikke aktivt stemmes inn, slik fungerer ikke parlamentarismen i Oslo. Det holder at alle vet at byrådet har støtten som trengs.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har ikke flertall sammen. Men de må ikke inngå en formalisert samarbeidsavtale, de kan i stedet velge å forhandle om støtte til budsjettene sine fra gang til gang. Dette var måten ulike borgerlige byråd i Oslo styrte på gjennom to tiår.

For de totalt 12 vervene i bystyret – altså hvem som blir ordfører og varaordfører, og hvilke partier som får komitélederne (fem) og komiténestlederne (fem) – krever det derimot et aktivt flertall.

Vervene er ennå ikke fordelt. Byrådspartiene og Rødt, som sammen har flertall, forhandler om disse på Mangelsgården torsdag.

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Oslopolitikken
  3. Oslo
  4. Byrådet (Oslo)