Dyrere beboerparkering for elbil og mer til eldreomsorg

Rødt har flyttet på 463 millioner kroner i Oslo-budsjettet for neste år. – Vi har strukket oss langt, sier Arbeiderpartiets gruppeleder.

Rødt er enige med byrådspartiene. Byrådsleder Raymond Johansen har dermed et budsjett han kan styre Oslo med.

Byrådet er enig med Rødt om Oslo-budsjettet for neste år. Det skjer i god tid før budsjettet skal vedtas i bystyret 8. desember. Rødt har fått gjennomslag for flere krav.

Partiet har klart å flytte på 463 millioner kroner i forhandlingene.

– Det er det meste vi noen gang har klart å flytte på. Samtidig er kommunens totalbudsjett det største noen gang, sier Rødts gruppeleder og sjefforhandler Eivor Evenrud.

Aps gruppeleder Andreas Halse sier han er fornøyd med enigheten.

– Det er syvende gang vi gjør dette. Vi har vist at vi har et stabilt samarbeid, sier han.

Halse sier Ap har strukket seg langt for å komme Rødt i møte, men mener de ivaretar en trygg økonomisk styring.

– Det er stort sett saker vi er enige med dem i, sier han.

Fikk gjennom mange krav

Rødt har fått gjennomslag for en rekke små og store krav:

  • 25 millioner til unge voksne.
  • 50 millioner mer til bydelene.
  • 58 millioner kroner mer til hjemmetjenesten. Pengene skal gå til flere ansatte.
  • 5 millioner til terapibad.
  • 2 millioner til en pott for forsøk med sekstimersdag. Ulike virksomheter i kommunen kan søke på potten.
  • Den samiske barnehagen får 800.000 i driftstilskudd.
  • 5 millioner til raskere saksbehandling i byggesaker.
  • Kommunen skal investere litt over 91 millioner kroner i prosjekter som skal sørge for universell utforming. Det gjelder både i kollektivtrafikken og i skolene.

– Viktig for unge i Oslo

Evenrud trekker frem de 58 nye millionene som skal styrke hjemmetjenesten, som partiets største seier.

– En del av det er at folk som trenger det, får kvalifisert hjelp hjem til seg. En annen ting er at det gjør at flere får jobb og faste stillinger. Så dette er nok det viktigste for velferden i byen i dette budsjettet, sier hun til Aftenposten.

Rødt-politikeren fremhever også økte midler til unge voksne som faller utenfor.

– Unge voksne var viktige for oss, det er de fra 16–23 år. Her har vi fått på plass 25 millioner kroner.

Dyrere beboerparkering for elbil

Tidligere i år økte prisene på beboerparkering fra 3600 til 5400 kroner i året. Rødt ønsket i utgangspunktet å redusere denne økningen. Det får de ikke til.

Men Rødt har forhandlet inn en økning i prisen for beboerbetaling på elbil. Elbileiere skal nå betale 30 prosent av det fossilbileierne betaler.

Det innebærer en økning fra 900 kroner til 1620 kroner i året.

– Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å redusere prisøkningen. Dessverre var det vanskelig å få det til. Men vi ønsket også å likestille elbil og fossbiler. Målet er å få redusert bruken av bil, og da er det riktig og rettferdig at alle som bruker bil må være med på å betale. Samtidig lønner det seg fortsatt å ha elbil, sier Siavash Mobasheri i Rødt.

– Fornuftig

Prisen gjelder også for elbiler som tilhører andre enn beboerne i området, såkalt fremmedparkering. Timeprisen for parkering økes fra 6 til 15 kroner fra nyttår.

Rødt har også fått gjennomslag for å utrede muligheten for at husstander med flere biler må betale mer enn de som bare har én bil. En skal også gjøre det slik at det kan være ulik pris i indre by og ytre by.

– Vi synes det er en veldig fornuftig justering. Vi øker fortsatt prisen som planlagt på fossilbil i beboerparkeringen, men vi gjør det også litt dyrere med elbil. Det er fortsatt veldig billig, vi vil at det skal lønne seg å ha en elbil, sier MDGs gruppeleder Eivind Trædal som har forhandlet på vegne av MDG.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Kompenserer ikke for dyr strøm

Kraftkommunen Oslo tjener gode penger på de økte strømprisene. Gjennom eierskapet i Hafslund og Fortum Varme forventer kommunen å ta ut utbytte på over 1,6 milliarder kroner neste år. I forkant av budsjettet var dette en av de tingene Rødt ville gjøre noe med.

Men byrådet og Rødt gjør ikke noe for å hjelpe vanskeligstilte med strømregningen i dette budsjettet.

– Vi tenker at det må være en nasjonal ordning som ser på dette, sier Halse.

Rødt på sin side «følger situasjonen».

– Vi er ikke ferdig med den problemstillingen. Det er folk her i byen som kan komme til å trenge hjelp, men vi må fortsette å snakke sammen også om det som skjer opp mot statsbudsjettet, sier Evenrud.

– Lite sosialistisk galskap

Venstres gruppeleder Hallstein Bjerche sier det er flere satsinger som Rødt har fått gjennomslag for, som også Venstre er glade for.

Han peker blant annet på 30 millioner som settes av til mer biologisk mangfold og redningspakke for Oslofjorden.

– Rødt har ikke fått så mye, men heldigvis er det meste av det de har fått til, gjennomslag det er enkelt å stille seg bak. Med unntak av noen småpenger til pilotprosjekt med sekstimersdag er det lite sosialistisk galskap å spore i denne enigheten. Det er jeg glad for, sier Venstre-politikeren.