Statsbygg får ikke vurdere bevaring av Y-blokken

Riksantikvaren gir ikke opp håpet om å berge den Picasso-utsmykkede Y-blokken, til tross fort at Statsbygg ikke får utrede alternativer som innebærer bevaring.

Statsbygg skal ikke vurdere løsninger der Y-blokken bevares, heter det i planprogrammet for det nye regjeringskvartalet.

Mandag sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) planprogrammet for det nye regjeringskvartalet over til Statsbygg. Planprogrammet beskriver reguleringsplanen og angir retningslinjer for den.

I følgebrevet til planprogrammet slår Sanner fast at han ikke vil følge innspillene fra blant andre Riksantikvaren om å se på løsninger der Y-blokken kan bevares

– I planprogrammet er OBOS-kvartalet tatt ut av reguleringsplanen og regjeringsbygget R5 tatt inn. Men Riksantikvarens høringsinnspill om å se på løsninger der Y-blokken bevares, blir ikke tatt med videre

– Med utgangspunkt i regjeringens beslutning vil det ikke bli vurdert løsninger der Y-blokken bevares, skriver Kommunaldepartementet i sin gjennomgang av høringsuttalelsene til planprogrammet.

– Gir ikke opp

Riksantikvaren beklager at innspillene de ga i høringsrunden, ikke er tatt til følge, men gir ikke opp håpet om å bevare Y-blokken.

– Siste ord er ikke sagt. Vi vil fortsette å gi råd om gjenbruk av Y-blokka. Da kan man både få bevart Picassos fantastiske kunstverk på fasaden, men også bevare en viktig bygning som er representant for staten, Norge, velferdsstaten og de verdier vi har holdt høyt gjennom mange år, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Dårlig utredet

Sikkerhet- og plassmangel har vært hovedargumentet for riving av den 22.000 kvadratmeter store Y-blokken som er utsmykket av Carl Nesjar etter skisser av Pablo Picasso.

Når Statsbygg planlegger å senke og forsterke tunnelen som går under Y-blokken, mener Riksantikvaren at hovedargumentet faller. Dessuten er det ifølge Riksantikvaren nok plass både til nybygg og å bevare det karakteristiske signalbygget.

– Regjeringen vedtok veldig tidlig at Y-blokken skulle rives, med sikkerhetsaspektet som argumentasjon. Vi mener at sikring av Ring 1 under Y-blokken er for dårlig utredet. Bevaring av Y-blokken har aldri vært utredet skikkelig. Å gjenbruke bygningene er både god klima- og miljøpolitikk og god økonomi, sier Geiran.

Diskusjonen fortsetter

Tidligere rektor ved arkitekthøyskolen, Karl Otto Ellefsen, sier seg overrasket over at regjeringen nå i praksis instruerer Statsbygg om ikke å vurdere bevaring av Y-blokken.

– Regjeringen sier det den har sagt hele tiden, så standpunktet er ikke overraskende. Men det er dumt at de ikke åpner opp for en viss diskusjon. Med de endringene som nå har skjedd, ville det vært fullt mulig å la Y-blokka stå. Selv om regjeringen nå instruerer Statsbygg om ikke å utrede bevaring av Y-blokken, stanser ikke diskusjonen, sier Ellefsen til NTB.