Oslo

«Hvis ikke kommunen gjør noe nå, vil taxiprisene gå til værs»

Uber er blant dem som jubler over nye signaler fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. Norsk praksis rundt tildeling av taxiløyver bryter med EØS-avtalen om etableringsfrihet.

Mer enn ti selskaper har de siste årene fått avslag på sine søknader om å etablere taxisentral i Oslo. Nå mener EFTAs overvåkningsorgan ESA at kriteriene for å etablere seg i taxibransjen har vært for strenge. Mohammad Iqbal Bhatti (Noor Taxi), Roger Dørum Pettersen (Økotaxi), Muzaffar Iqbal og Mazahar Iqbal (Noor Taxi) representerer to av selskapene som mener at regelverket for å etablere seg i Oslo er altfor strengt. Foto: Rolf Øhman

 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Wasim K. Riaz

– Dette betyr at hele drosjepolitikken må endres, sier Roger Dørum Pettersen, taxisjåføren som klaget Norge inn for ESA.

– Det er kundene som har lidd av Oslos praksis i behandling av taxi-saker. Konkurransen har overhodet ikke fungert. De siste årene har prisene økt kraftig. Dette til tross for at vi får stadig mindre å gjøre. Den vanlige praksisen har vært at flere taxisentraler øker prisene når de har lite å gjøre. Hvis ikke kommunen gjør noe nå, vil prisene gå til værs etter sommerferien, sier Pettersen.

 • Her kan du lese mer om Økotaxi og Roger Dørum Pettersen.

Han har i en årrekke frontet Økotaxi som han beskriver som et billigselskap med ambisjoner om å skape konkurranse i taxi-markedet i Oslo. Etter et par avslag på søknad om tillatelse til å etablere ny taxisentral fikk han i fjor godkjennelsen.

Roger Dørum Pettersen i Økotaxi. Foto: Rolf Øhman

– Denne tillatelsen går ut i slutten av juni. Jeg nekter å starte ny taxisentral uten at kommunen også deler ut løyver som skal være tilknyttet sentralen. Slik ordningen er nå, så må sentralene løpe etter løyvehavere for å rekruttere dem til sin sentral. Dette vil jeg ikke være med på, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Startet taxisentral med to biler

Klaget til ESA

Etter avslagene sendte Pettersen en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som nylig sendte et brev til Samferdselsdepartementet i Norge. Der står det at de er bekymret for begrensningen i etableringsfriheten i taxinæringen. Årsaken til begrensningen er tredelt.

 • For det første mener ESA at restriksjonen i tilgjengelige taxiløyver begrenser etableringsfriheten.
 • Dessuten mener ESA at betingelsene om tildeling av løyver ikke tilfredsstiller EØS-kravene om at betingelsene skal være «objektive, ikke-diskriminerende og kjent på forhånd», står det i brevet.
 • ESA mener også at plikten til å være tilkoblet en taxisentral strider med etableringsfriheten.

ESA konkluderer med at Norges nasjonale tiltak for adgang til taximarkedet i Oslo går lengre enn det EØS-avtalen tillater. I brevet står det at «Selv om en felles transportpolitikk ennå ikke er på plass, gir det ikke medlemsstatene makt til å bruke nasjonal lovgivning (…)».

Konkurransetilsynet: - Tiden er inne for å deregulere

Konkurransetilsynet kom i fjor med en rapport om taxinæringen, som kommer til flere av de samme konklusjonene som ESA: «Drosjenæringen er overregulert. Tiden er moden for å gi næringen rammer som bidrar til å gi et kundetilpasset, fleksibelt og moderne drosjetilbud», står det i rapporten.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, sier at ESA peker på ting som Konkurransetilsynet er enige i.

– Tiden er inne for å deregulere drosjemarkedet. Hindringene for å etablere seg som sjåfør er for strenge. Dermed blir tilbudet for dårlig for forbrukerne, og prisene for høye, sier Nese.

Han forklarer at når et nytt taxiselskap vil etablere seg i dag må det lokke til seg sjåfører fra selskaper som allerede har løyver.

LES OGSÅ: Bekymret for økte priser og dårligere utvalg

– I stedet for at regelverket fokuserer på å holde løyveantallet nede, bør kravene knyttes til sikkerhet for forbrukerne. Gitt at sikkerheten for forbrukerne er ivaretatt, bør det bli mye lettere å etablere seg som drosjesjåfør. Konkret hvilke krav som bør stilles, har vi ikke gått detaljert inn på, men det er naturlig at det stilles krav til både kjøretøyet og sjåføren, sier Nese.

I rapporten peker Konkurransetilsynet også på at det har skjedd en teknologisk utvikling, som taxinæringen ikke har fulgt med på.

LES OGSÅ: Norge uenig med ESA om bompenger

Ikke redd for overkapasitet

Pettersen er glad for at ESA mener at regler for etablering i taxibransjen har vært for strenge i Oslo.

– Det ESA skriver i sitt brev er veldig klart: Nå må Oslo kommune gjøre flere endringer i sin praksis. Kommunen må blant annet si ja til alle som søker om taxiløyve eller som ønsker å starte egen sentral hvis de oppfyller fastsatte krav. I dag har man et tak på 1780 løyver i Oslo. Dette er i strid med EØS-avtalen. Kritikken fra ESA vil endre på taxinæringen i hele landet.

– Tror du ikke at Oslo får en overkapasitet hvis alle som søker får løyve?

– Dette vil helt sikkert skje i starten, men mange vil etter hvert finne ut at de ikke vil klare å leve av det. Markedet vil på sikt regulere seg selv. Og så vil kundene få et billigere tilbud, svarer Pettersen.

LES OGSÅ: Bjørn Stærk: Taxinæringen er nervøs

Må konkurrere om løyvehavere

Muzaffar Iqbal fikk også avslag da han søkte om å etablere Noor Taxi. I ettertid søkte han på nytt, men la søknaden på is da han fikk vite at kommunen krever at sentralen må rekruttere 50 løyvehavere fra eksisterende sentraler innen ett år.

Muzaffar Iqbal i Noor Taxi. Foto: Rolf Øhman

– Dette er et så vanskelig krav at det i praksis umuliggjør etableringen av ny sentral. For å lokke til seg løyvehavere fra andre sentraler må man gi dem gode betingelser. Det krever at en nyetablert sentral har god økonomi. Det har ikke vi, sier Iqbal.

LES OGSÅ: Frifunnelse av Uber-sjåfør opphevet i lagmannsretten

Et av selskapene som har merket det, er Scandinavian Taxi som startet i fjor. Ett år etter godkjennelsen har de klart å rekruttere 12 løyvehavere.

Iqbal mener at kommunen bør endre den påkrevde perioden fra ett til fem år.

– Eventuelt kan man kreve å rekruttere 25 løyvehavere innen ett år og så øke antallet gradvis, sier Iqbal.

LES OGSÅ: Vil få ned taxi-priser ved å redusere antall biler

Vurderer søksmål

Roger Dørum Pettersen tar uttalelsen fra ESA som et klart medhold i klagen sin. Nå er han i kontakt med sin advokat for å vurdere søksmål mot kommunen.

– Her har jeg fått flere avslag som kan være i strid med EØS-avtalen. Så det er naturlig at advokaten min ser på saken. Vi kommer selvsagt til å følge opp saken videre, understreker Pettersen.

Uber Norge: Veldig interessant

Carl Edvard Endresen, Ubers norgessjef, mener ESAs kritikk av den norske reguleringene fremhever behovet for å arbeide med yrkestransportloven.

– Det er veldig interessant at ESA mener både tilknytning til sentral og begrensning i antall løyver er en begrensning for etableringsfriheten. Det viktigste for oss er at forbrukerne er trygge og sikre. Begrensning i antall løyver har ikke noe med sikkerhet å gjøre, sier Endresen.

– Vil rasere bransjen

– Det er ikke vanskelig å få godkjennelse for ny sentral. Det at Økotaxi ikke klarer å rekruttere løyvehavere tyder på at de ikke har et godt nok tilbud til løyvehaverne, sier Glenn Tuxen, leder i Norges Taxiforbund avdeling Oslo.

LES OGSÅ: 500 taxieiere kan få sparken

Han er ikke enig i ESAs kritikk, og tror at et frislipp av løyver vil rasere hele bransjen.

– Jeg tror ikke at Oslo trenger flere mindre taxisentraler. Og hvis det blir flere løyver, så vil de bare skru opp prisen for å tjene nok. Dette vil rasere markedet. Hvis reguleringen blir avskaffet, så faller også kravet om pliktkjøring. Dette betyr at taxitilbudet utenfor storbyene raseres. Vi er ikke imot endringer, men synes at dagens lov fungerer bra, sier Tuxen.

Byrådet: Moden for endring

Pressekontakt Monica Olsen i Bymiljøetaten sier at etaten forholder seg til den lov og de forskrifter som til enhver tid gjelder. Hun viser til yrkestransportloven med tilhørende forskrifter, samt forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo fastsatt av bystyret som bakgrunn for sin praksis.

LES OGSÅ: Medlem av Pakistans parlament fratatt drosjeløyve i Oslo

– Bymiljøetaten forholder seg til gjeldende regelverk. Fristen for å ha tilsluttet 50 drosjeløyver innen ett år fremgår av drosjeforskriften, skriver Olsen i en e-post.

Daniel Rees (MDG), byrådssekretær i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, sier at regelverket om behovsprøving er fastsatt nasjonalt, noe Oslo kommune må forholde seg til.

– Det er bred enighet i Oslo bystyre om at dagens organisering av taxinæringen med sentraler,løyvehavere og sjåfører er moden for endring. Oslo må selvsagt følge de til enhver tid gjeldende lover og regler, men et samlet bystyre er utålmodige med å få til nødvendige lovendringer som gir økt konkurranse på pris og kvalitet samt
ordnede arbeidsforhold i næringen. Det håper vi regjeringen følger opp, sier Rees.

 1. Les også

  53 asylsøkere kom med taxier til asylmottak

 2. Les også

  Det blir ikke færre drosjer i Oslo

 3. Les også

  Fem menn pågrepet for voldelig drosjeran i Oslo

 4. Les også

  Drosjer fra Akershus kan bli kastet ut av Oslo

Foto: Aas, Erlend

Les mer om

 1. Samferdselsdepartementet
 2. ESA
 3. EØS
 4. Drosjenæringen

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Foreslår store endringer i taxibransjen: Vil ha frislipp og fjerne krav om kjentmannsprøve

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Drosjejukset er til syvende og sist et slag for lavere priser

 3. NORGE
  Publisert:

  Vil legge om hele drosjenæringen for å stoppe juks

 4. OSLO
  Publisert:

  Ulovlig taxitriks: Tjener tusenvis av kroner uten å jobbe

 5. DEBATT
  Publisert:

  Politikerne har skapt Norges første lutfattige arbeiderklasse og en taxinæring preget av sosial dumping

 6. OSLO
  Publisert:

  Hundrevis av taxisjåfører står i kø for å få eget løyve. Neste sommer blir det fullt frislipp.