Oslo

Naboen vil bygge funkisboliger i historisk villahage

«Et sjeldent kulturmiljø knyttet til den jødiske minoriteten i Oslo», mener Byantikvaren.

Andreas Thorendahl, Kristine Rødland og May-Britt Krutnes er naboer til Solveien 112b (i bakgrunnen).
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

De var fem som ble sendt i døden med «Donau» i 1942. Men Samuel Steinmann overlevde Auschwitz. På fortauet ved villaene i Solveien 112 ligger det «snublestener» i asfalten til minne om de fem.

«Snublestenene» i asfalten er ikke store, men levner ikke tvil om hva som har skjedd.

Det var her familiene Steinmann og Plavnik bodde før krigen, to av Oslos mest prominente jødiske familier. De to praktvillaene står rygg mot rygg, den ene bygget i 1917 og den andre i 1920.På skrå mellom dem ligger en stor, frodig hage. De danner et felles miljø. I årenes løp er flere tomter skilt ut og nye naboer kommet til. Men aksen mellom de to villaene er intakt. Der var her Samuel Steinmann voskte opp. Og det var hit han returnerte i 1945. Alene.

Da Steinmann 91 år gammel ble gravlagt på den norske stats regning 5. mai i år, var det som den siste overlevende fra deportasjonen av norske jøder.

Kongen og statsministeren tok farvel med ham.

LES OGSÅ:

Les også

Vil ha flere høyhus i sentrum - frykter for Oslos bygårder

Naboene protesterer

Da hadde den nåværende eieren av Solveien 112b, den ene av villaene, knappe fem måneder tidligere søkt om å få bygge fire eneboliger i hagen.

Søknaden har fått flere naboer til å reagere.

— Det føles som om kommunen ikke vil høre på oss naboer, men samtidig har direktelinje til utbyggerne. Hvis det bygges så tett som nå overalt, ødelegger du villastrøkene i Oslo. Det er den politikken som føres – det skal bygges mest mulig alle steder, sier nabo May-Britt Krutnes.

— Det vil ikke være en hage igjen til slutt. Alt vil være terrassehus, legger nabo Andreas Thorendahl til.

De er klar over at de er i en privilegert situasjon, men mener samtidig at denne utbyggingssaken har en langt større dimensjon på grunn av villaenes spesielle historie.

— De vil begrave historien under nye funkisboliger, sier nabo Kristine Rødland.

LES OGSÅ:

Les også

Boligkjøperen raserte prakthagen - nå må de plante nye kjempetrær

Får støtte fra Byantikvaren

Thorendahl mener dessuten det er problematisk at de planlagte boligene ikke er tilpasset nabolaget bedre.

— Hvis det skal bygges noe, hadde det vært fornuftig med en arkitektur som er beslektet med de to villaene. Nå legges det opp til takterrasser med utvendige trapper, som er fremmed her, sier han.

Det må legges asfaltvei gjennom hagen for å få plass til de nye husene. På flere punkter er det også søkt om dispensasjoner fra reguleringsplanen, noe naboene har protestert på.

I likhet med naboene mener også Byantikvaren at miljøet rundt de to villaene er viktig å bevare.

«Solveien 112 B utgjør sammen med naboeiendommen et helhetlig villamiljø fra samme periode og et sjeldent kulturmiljø knyttet til den jødiske minoriteten i Oslo. Villaene ble oppført for de jødiske familiene Steinmann og Plavnik, som var i nær slekt», skriver Byantikvaren i sin uttalelse i saken.

LES OGSÅ:

Les også

Dette kan bli Norges nye høyhus

Kutter fra fire til tre

Eierne av Solveien 112b forsøkte for to år siden å selge villaen for 30 millioner kroner. Nå samarbeider de i stedet med den profesjonelle utbyggeren Odd Henning Hjellegjerde.

Hjellegjerde forteller at de, etter dialog med byantikvaren, nå har bestemt seg for å droppe den mest omstridte av de fire planlagte eneboligene, selv om det gir lavere lønnsomhet. I stedet er et av de andre husene gjort større.

— Vi velger å utvikle prosjektet med tre boliger i stedet. Vi kunne forsøkt å få overprøvet byantikvarens ønske, latt saken gå til politikerne, fylkesmannen og jobbe den gjennom. Men vi lar være, i denne saken hadde de saklige argumenter. I andre situasjoner blir vi ikke enige, sier han.

På generelt grunnlag mener han villafolket ofte går vel langt i sin kritikk i byggesaker.

— Man blir litt hardhudet etter hvert. Jeg har full respekt for at naboer vil ivareta sine interesser. Men det er litt spesielt i Oslo vest og på Nordstrand, hvor naboer ofte skal mene forferdelig mye om andres eiendom. Jeg har ikke vært borte i én byggesak der som ikke har endt med advokater, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Har tjent seg søkkrik på gamle eplehager

Ble «glemt» i reguleringsplanen

Eiendommene ble oppført på «gul liste» etter at Byantikvaren ble klar over historien. Byantikvaren beskriver det nærmest som en tabbe at de ikke ble regulert til bevaring den gang reguleringsplanen for området ble laget.

Den ene av de fire foreslåtte eneboligene, den midt i siktlinjen mellom villaene, fraråder Byantikvaren sterkt. Det er denne utbygger nå dropper. To av de fire har antikvaren ikke kritikk av.

Den fjerde frarådet først Byantikvaren. To uker senere gikk de tilbake på det. Årsak: Siden planen åpner for utbygging og eier alt har søkt, vil de ikke gå imot det. Det forklarer Hogne Langset hos Byantikvaren.

— Et sentralt spørsmål ble derfor her om vi ville protestere så sterkt på utbyggingen at vi ville be om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av ny omregulering, sier han.

Det ville de ikke.

Les også

  1. Derfor er det et gigantisk hull i Regjeringskvartalet

  2. Sier ja til 50 boliger i en bakgård

  3. Han sparte seg hele veien inn i boligmarkedet

  4. Ap vil bygge blokker langs Holmenkollbanen - og får støtte fra Ruter

  5. Fylkesmannen vraker bystyrets småhusplan