Oslo

Albert Nordengen er død

Albert Nordengen døde lørdag morgen på Diakonhjemmet sykehus, 81 år gammel. Nordengen var ordfører i Oslo fra 1976 til 1990.

Nordengen falt om på parkeringsplassen ved Fognerparken i Oslo, etter å ha holdt et foredrag for idrettsveteraner torsdag 9. desember. I bevisstløs tilstand ble han brakt til Diakonhjemmet sykehus, der han altså døde tidlig lørdag morgen.

Mange vil huske hans entusiastiske smil og hans engasjement og glede for Oslo.

— Jeg er ikke Høyres ordfører, men byens ordfører, sa han ved flere anledninger.

Mange verv

Albert Nordengen ble født 2. mai 1923 i Våler i Østfold, der han vokste opp. Han gjennomførte realskole og gymnas som privatist i Oslo. Deretter ble det studier ved Bankakademiet og studieopphold i utlandet. Etter studiene jobbet han i bank, og han ble allerede som 39-åring banksjef i Spareskillingsbanken.

Fra 1976 til 1990 var Albert Nordengen en folkekjær ordfører i Oslo. Da han ble ordfører hadde han allerede en rekke verv bak seg i politikken. Nordengen markerte seg tidlig som en aktiv og dyktig politiker da han var leder i Oslo Unge Høyre fra 1949 til 1951 og formann i Unge Høyres Landsforbund i 1954. I 1952 ble han medlem i Oslo bystyre, og medlem av formannskapet i 1956.

Ydmykende avgang

Etter sterkt politisk press gikk Albert Nordengen av som ordfører i oktober 1990. I samråd med familien leverte han sin avskjedssøknad etter å ha blitt beskyldt av politiske motstandere for å ha vært inhabil i forbindelse med avdekkingen av korrupsjon og en rekke andre kritikkverdige forhold i Oslo kommune. Avsløringene ble lagt fram i en rapport fra Statens granskningsutvalg, ledet av professor dr. juris Eivind Smith.

— Presset ble for tøft, jeg ønsker å ta ansvar og vil ikke være i veien for arbeidet som skal gjøres i Oslo, sa Nordengen da avgjørelsen om å fratre var tatt.

I et personlig avskjedsbrev til Oslo bystyre skrev han blant annet at han tok Smith-utvalget innstilling meget alvorlig: «Som ordfører har jeg det overordnede ansvar for den praksis som er kritisert.»

Sentral

Nordengen er tildelt en rekke utmerkelser. I 2002 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen fikk han for sitt store samfunnsgagnlige arbeid for hovedstaden og den innbyggere. Han er også tildelt St. Hallvard-medaljen, som er Oslo kommunes høyeste utmerkelse.

I sin tid i Oslo-politikken var Nordengen sentral i forbindelse med store oppgaver som blant annet byggingen av T-bane-systemet, utbygging av store boligområder og moderniseringen av Holmenkollanlegget. Han viste også en stor interesse for utviklingen av byens kulturliv. Blant annet var han i mange år styreformann i Oslo Nye Teater. I perioder var han også nestleder i Nationaltheatrets styre.

- Ikke rikspolitikk

Nordengen hadde også en rekke andre styreverv. Han var blant annet styreformann i Oslo Kinematografer, Oslo Konserthus, Oslo havnevesen, Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn og Oslo Byhall.

Men rikspolitikken fristet ikke. Han var i to perioder varamann til Stortinget fra 1954 til 1961.

— Sant å si tror jeg ikke jeg passer for rikspolitikken. Det tar for lang tid før man ser resultater av det man gjør. Annerledes med det kommunale - der kan du fatte en beslutning den ene dagen og få den iverksatt den neste. Det passer bedre for mitt gemytt, uttalte Nordengen til Aftenposten i et portrettintervju i 1981.

Les også

Nordengen innlagt på sykehus

Albert Nordengen døde lørdag morgen på Diakonhjemmet sykehus, 81 år gammel. Foto: DAG GRUNDSETH

Prosjektleder Dag Nafstad orienterte kronprinsparet om utbyggingsplanene på Vaterland. Ordfører Albert Nordengen. Fra v.: Dag Nafstad, kronprins Harald, kronprinsesse Sonja, ordfører Albert Nordengen. Foto: KNUT SNARE

Albert Nordengen og kona Bibi er til stede på Frank Sinatra konsert i Oslo. Foto: ROLF ØHMAN