Dette kan bli Norges største hotell

Byrådet er positive til at Hotel Royal Christiania får en ny fløy på 16 etasjer. Dette betyr ny konferansesal og 283 nye rom. Petter Stordalen har som mål at dette blir Oslos grønneste hotell.

Slik ser Hotel Royal Christiania ut i dag. Hotellet kan om et par år få 283 nye rom. Klikk på bildet for flere illustrasjoner.
Fra-jernbanetorget_ALT1_dag_illLundSlaattoArkitekterAS_doc6mktn3lqh2bjlve92hd-i2R6vixQ7P.jpg
Den delen av Skippergata som ligger i skyggen av Hotel Royal Christiania skal bygges om til gatetun. Det betyr at dagens parkeringsplasser blir erstattet med trær og sykkeltrase.
T-banenyinngang_illLundSlaattoArkitekterAS_doc6mktn66lslcs6p3v2hf-wDoyPJnVt9.jpg

— Vår ambisjon er å skape et førsteklasses internasjonalt konferansehotell midt i Oslo. Dette vil sette Oslo på kartet som konferanse- og kongressby og lage positive ringvirkninger langt utenfor hotelltrappen. Utbyggingen er en enestående mulighet til å forandre Oslos mest spennende kvarter. Alternativet er forvitring. Dette er byopprydning og byutvikling på en og samme tid, sier Petter Stordalen som eier hotellselskapet Nordic Choice-kjeden.

Petter Stordalen vil bygge Royal Christinia til Norges største hotell.

Stordalen er et stort skritt nærmere sitt mål om å utvikle Royal Christiania til hotellkjedens flaggskip i Oslo-området. Nå som byrådet har sagt jan til byggeplaner som blant annet innebærer en ny fløy på 16 etasjer, vil hotellet tilsammen få 815 rom. I tillegg er det planer om en store konferansesal til 1000 personer. Til sammenligning har Plaza, som i dag er Norges største, 676 rom. — Det er allerede mange hoteller i området. Blir det ikke overkapasitet med 283 nye rom?

- Jo flere hoteller som kommer i området, jo mer kraft blir det i området. Da kan vi sammen ha konferanser med 4000–5000 deltagere. Det er i hvert fall en stor fordel at Norges største kollektivknutepunkt ligger rett utenfor døren. Dette vil også skape flere arbeidsplasser og gjøre området til en naturlig møteplass for både Oslo-borgere og turister, svarer Stordalen.

Grønn profil

Det er DNB Liv som eier eiendommen, mens Nordic Choice står for driften. Sammen skal de bruke én milliard kroner på å oppgradere hotellet.

— Målet er at hotellet blir det grønneste i Oslo-området. Det skal ha BREEAM NOR-sertifisering (Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg) og skal ha ISO-sertifisering etter internasjonale standarder. Vi vil også ha flere sykkelparkeringer og vurdere alternative strømkilder.

- Plan- og bygningsetaten har ikke ønsket like stor utvidelse som byrådet går inn for. Hva sier du til det?

- Det er alltid sterke diskusjoner rundt byutvikling, og man har forskjellige meninger. Nå går saken til behandling i byutviklingskomiteen, og det blir interessant å følge med på hva som skjer videre.

Oslo som kunnskapsby

— I dag må for mange konferanser finne seg fasiliteter utenfor Oslo fordi byen ikke har tilstrekkelig med lokaler. Byrådet foreslår at Oslo får en ny konferansesal med plass til 1000 deltagere på Royal Christiania. I tillegg får hotellet utvide med 283 nye rom. Det er viktig for Oslo som hovedstad og kunnskapsby å kunne være vertskap for større konferanser, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Han legger til at hotellet har en sentral plassering ved landets største kollektivknutepunkt, Oslo S, og er dermed lett tilgjengelig for kommende konferansegjester. Byrådet har lagt til grunn at inngangspartiet mot Biskop Gunnerus gate trekkes inn 6,5 meter for å gi bedre plass på fortauet, og de brune glasselementene fra 1980-tallet blir fjernet.

— Skippergata skal etableres som et gatetun slik at gaten ikke lenger oppfattes som baksiden av hotellet. Gatetunet får enkel beplantning, tre meter bred sykkeltrasé, varemottak og oppstilling/snuplass for buss, understreker Fredriksen.

Får støtte fra Ap

— Vi har snakket om disse planene internt i Oslo Ap og er positive til utbyggingen, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder for Ap i byutviklingskomiteen i bystyret som nå skal behandle saken.

Røberg-Larsen understreker at han her kun snakker på vegne av Ap.

Anders Røberg-Larsen (Ap).

— I søknaden er det mange gode grep for å oppruste denne delen av byen. Særlig med tanke på hotellets fasade som skal tilbakeføres slik den opprinnelig var. Ny inngang til T-banestasjon er også viktig. Det samme er grepene som skal tas i Skippergata, sier Røberg-Larsen. - Hva synes du om høydene?

- Jeg konstaterer at det er litt uenighet om høydene. Men hvis dette skal la seg realisere, så er de nødt til å komme opp i et visst antall rom for at det skal være bærekraftig. Vi synes det er fornuftig med et så stort hotell på et så sentralt sted.

Harald A. Nissen er MDGs representant i byutviklingskomiteen. Han sier at partiet ennå ikke har tatt stilling til denne saken.