Fjerner all gateparkering i Oslo sentrum fra 1. juni

Oslo skal ha «verdens desidert største bilfrie bysentrum».

Gateparkering i Møllergata.

I oktober i fjor gikk det rødgrønne byrådet ut og moderte sitt utspilll om at Oslo sentrum skal bli bilfritt, men likevel var det klart at det var et mål å få langt færre biler i bykjernen. Nå begynner de konkrete tiltakene å komme på plass.

Allerede fra 1. juni fjernes all gateparkering innenfor Ring 1, men parkeringshus og kjellere i Oslo sentrum kan benyttes som i dag, skriver NRK.

El-biler og MC-er vil heller ikke kunne parkere i gatene. Det får Høyre til å reagere.

– Innen 2019 skal Oslo innenfor ring 1 bli bilfritt og blir i særdeleshet det største bilfrie bysentrum i verden. Byrådet gikk til valg på dette, og det ambisiøse prosjektet skal fullføres innen neste lokalvalg om drøye to år, forteller Hans Edvardsen, prosjektdirektør for Bilfritt byliv til etatens egen nettside, byplanoslo.no

Totalt er det 700 parkeringsplasser som skal fjernes. I samme område er det 9500 underjordiske parkeringsplasser, som kan brukes også i fremtiden.

– Så det er god kapasitet til å ta unna den parkeringen som i dag opptar gatene, sier Edvardsen til Nettavisen.

Gjennomkjøringen i Oslo sentrum blir stoppet fra november. De som skal gjennom byen med bil må benytte tunnel og/eller Ring 1. Om lag 1000 personer bor innenfor Ring 1, men de får kjøre til boligene sine om de parkerer i garasjeanlegg. Også helsetjenester, politi, varetransport og kollektivtransport, alle tilknyttet viktige samfunnsfunksjoner, vil få kjøre i sentrum. Det er også gjort unntak for håndverkere, samt VIP-kjøring av sikkerhetsmessige grunner.

– Det samme gjelder funksjonshemmede som vil få en bedre tilgang til parkering enn i dag. HC-parkeringen vil bli utvidet, sier Edvardsen.

Slik kan det bli i Akersgata.

Krakker, lekeområder og grønne lunger - ikke P-plasser

Målet til til byrådet er «færrest mulig privatbiler», skrev Aftenposten i oktober. Å fjerne pakeringsplassene, er ifølge Edvardsen å gjøre indre del av sentrum mer levende og der kommunen skal samarbeide med handel, kultur og frivillighet.

Krakker skal settes opp, lekeområder og grønne lunger skal ersatte dagens parkeringsplasser.

– I tillegg åpner vi for i langt større grad for handel, servering og kultur i gatene enn i dag, sier han.

Edvardsen har imidlertid forståelse for at mange vil reagere på at bilene vil bli stengt ute fra sentrum.

– Selvfølgelig. Det er ingen som ønsker å få en trøblete hverdag. Derfor legger vi opp til å gjennomføre det store politiske prosjektet trinnvis, slik at vi vet hva effekten er før vi går videre til neste fase, sier Edvardsen.