Oslo

Oslo før: Hvor ble du av, Christiania?

1900-tallets byutvikling gjør det like vanskelig å få tilbake Christianias verdighet som det var å bygge den i 1624.

1894: Prinsens gates lave og beskjedne gamle bebyggelse var et tydelig ekko fra det første Christiania. Foto: Kunstner: Henrik L. Helliesen / Oslo Museum

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I 1624 ble Christiania til som en dansk murby, en fordyrende revolusjon i det trehuslaftende datids-Norge.

Siden Christian IV hadde bestemt at «…gemene Folk, som ingen Handtering og Næring bruger» måtte bo utenfor bygrensa, ble Christiania på kongelig befaling en borgerskapets by som dertil forsterket sin verdighet etter som årene gikk.

Det ikke er noe vits i å være rik hvis ikke det synes!

1910: Kongens gate bød fortsatt på romslig plass til et rolig folkeliv i en stadig mer verdig bebyggelse. Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

Fra verdighet til forferdelse

Ikke minst svulmet Christiania da den bygget seg hovedstads-flott utover på 1800-tallet, samtidig som en økende trelasthandel gjorde de rike enda rikere.

Ut fra det gamle ordet «Det ikke er noe vits i å være rik hvis ikke det synes!», ble fasadene stadig flottere med all verdens prangende detaljer.

Men i løpet av 1900-tallet snudde verdigheten til forferdelse. I 1899 opplevde byen et «Kristiania-krakk» som bråstoppet all byutvikling, og i de etterfølgende tiårene skjedde mye av all nybygging utenfor det første Christiania.

1938: I Nedre vollgate som i Christianias andre gamle gater hadde biltrafikken allerede da tatt sitt kvelertak. Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

Ville heller bo i drabantbyene

En økende bilbruk kom så kjørende og forlagte mer plass, slik at de ni opprinnelige Christiania-gatene begynte å forproppe seg. Og fra 1950-tallet av ville oslofolk heller bo i de nye drabantbyene rundt byen enn i det gamle sentrum, og de gamle verdige boligene ble stadig oftere tatt i bruk til kontorer.

Les også

Sorry, Lambertseter: Dette var Oslos første drabantby

Fra 1980-årene kom så dødsstøtet; kjøpesentrene Aker brygge og Oslo City ble bygget opp på hver sin side av og tappet det opprinnelige gamle Christianias byområde for resten av sin livskraft.

Kvadraturen: Kveldsdødt kontorområde

Slik klarte 1900-tallet å endre det en gang så stolte Christiania til å bli det kveldsdøde kontorområdet «Kvadraturen» med en trekkfull Bankplass der horetrafikken overtok for et boligmiljø med stadig færre beboere.

Les også

Liv og død i Kvadraturen | Peter Butenschøn

Men 2000-tallet kom med mange enkelt-tiltak og en handlingsplan som iherdig gjorde sitt for å få tilbake en stoltere fortid til Christianias 400-års jubileum. Og med dagens vilje til sterkt redusert biltrafikk og bevisst gjennomføringskraft, lever Oslo nå i håpet om en snudd utvikling som kan gi oss tilbake verdigheten i Christian IVs gamle by, i alle fall innen 400-årsfesten i 2024.

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er historieformidler og byvandrer. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Byutvikling
  3. Kvadraturen
  4. Oslo før