Oslo

Rusekspert vil dømme narkomane til behandling

Ikke send narkomane i fengsel. La dem sone ved institusjoner i stedet, mener Knut T. Reinås i Forbundet mot rusgift.

  • Ketil Magnus Berg

Skjebnentil de narkomane på Plata har vært gjenstand for heftig debatt i media den siste tiden. Leder Knut T. Reinås i Forbundet mot rusgift retter nå fokus mot narkomane i rettsapparatet:Narkomane som dømmes til fengselsstraff bør i størst mulig grad sone straffen ved behandlingsinstitusjoner, mener han.Han mener domstolene og Kriminalomsorgen må ta ansvar for å få narkomane inn på institusjon.— Jeg har større tro på behandling på institusjon enn fengsel, sier Reinås.

Tilfeldig system

Det er i dag opp til den enkelte rusmisbruker som dømmes til fengsel å søke om å få sone ved institusjon. Dette blir for tilfeldig, synes han:- Man må finne et system som gjør at dette skjer automatisk. Ellers blir det svært tilfeldig hvem som får et behandlingstilbud, sier Reinås.Han utdyper: - Fengsler er skoler i kriminalitet. Det er særlig viktig at unge mennesker som domfelles for første gang slipper den kriminelle sosialiseringen i fengslene.- Jo lenger en person er på en institusjon, jo større er muligheten for at han blir preget av å være der. Ved å benytte seg av tilbudene på stedet og få nye relasjoner, øker muligheten for at vedkommende kan komme tilbake til samfunnet, sier han.Reinås har arbeidet med norsk narkotikapolitikk i 25 år, og var blant annet prosjektleder for en EU-rapport om overdosedødsfall i Oslo, Amsterdam, Frankfurt og København.

129 søkte

129 mannlige straffedømte i Oslo og Østfold søkte i fjor om soning ved institusjon, de fleste av disse var personer med rusproblemer.69 menn fikk innvilget søknaden, og fikk sone utenfor fengselsmurene, opplyser Kriminalomsorg Region Øst.Disse sonet straffen ved steder som Tyrili, Veksthuset og Østerbo behandlingssenter.I straffegjennomføringsloven heter det at "straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsinstitusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller andre tungtveiende grunner taler for det".- Det er sjelden at straffedømte som soner ved institusjon bryter vilkårene, sier Oven Egeland, førstekonsulent ved Oslo fengsel.Reinås får støtte fra professor Nils Christie ved Institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo.- Et opphold ved institusjon er en veldig god ting såfremt den dømte selv er motivert for det. Det vil gi ham en mulighet til å tenke gjennom sitt rusproblem og bearbeide dette. Straff er den dårligste løsningen for en person med et rusproblem, mener han.

Les også

  1. - Narkomane ikke politiets problem

  2. Byrådslederen vil ha kommunalt politi

  3. - Kan ikke leve med Plata

  4. Metadon bedre enn tvang