Oslo

Holder det å informere om viktige regelendringer i en gratisavis?

Svaret på spørsmålet kan få store konsekvenser for utbygging og fortetting i Oslo villastrøk.

Oppslag_Byblikk_12-3G6CZmgIP9.jpg
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Har du fått en gratisavis i posten fra kommunen din? Ikke kast den. Det kan være stedet du blir informert om viktige regelendringer som angår huset og eiendommen din.

Byrådet i Oslo mener i alle fall at det holder å informerealle husstander slik.

Fylkesmannen kjente nylig Oslos småhusplan fra 2013 ugyldig. Sentralt i vedtaket er at kommunen informerte eierne av de 29.000 eiendommene i småhusplan-området for dårlig.

Oslo kommune har klaget inn vedtaket til Kommunaldepartementet, som får siste ord i saken.

Mener de varslet godt nok

Før arbeidet med småhusplanen startet i 2010, ble det varslet i flere kanaler, blant annet kommunens nettsider og i Aftenposten på papir. I tillegg ble det varslet i den nå nedlagte informasjonsavisen Byblikk. Den gikk ut i posten til alle Oslos husstander. Plan— og bygningsetaten (PBE) mener Fylkesmannen ikke har tatt hensyn til det siste i avgjørelsen sin.

— Vi leser fylkesmannens beslutning slik at kommunens vedtak er ugyldig på grunn av manglende varsling, og derfor er det dette punktet vi ber blir gjort om, sier assisterende direktør Hogne Hove i PBE.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) mener også at det holder å varsle innbyggerne gjennom en gratisavis.

— Jeg er glad for at etaten, på bakgrunn av nye opplysninger om at endringene ble varslet alle med etatens egen informasjonsavis, har bedt fylkesmannen og departementet vurdere omgjøring av vedtaket, sier byråden.

- Hva med eiere som ikke bor i Oslo?

Det var flere profesjonelle utbyggere som klaget inn småhusplanen til Fylkesmannen, blant dem André Falchenberg i selskapet Location Holding. Han mener Oslo kommune og byrådet nå virker mer opptatt av å redde sitt eget skinn enn å ta kritikken fra Fylkesmannen til seg.

— De henger seg veldig opp i selve varslingen nå. Men Fylkesmannen slakter mange punkter i småhusplanen. Da er det rart at de bare fokuserer på dette, sier Falchenberg.

Han synes det er merkelig at de først trekker frem gratisavisen i ettertid i en klage - men ikke nevnte det da Fylkesmannen ba dem kommentere saken.

— Dette er en gratisavis de færreste har hørt om. Dessuten finnes tusener av grunneiere som ikke bor i Oslo. Fortjente ikke de også varsling? Dette blir litt søkt. De prøver å gjemme seg bak en kommunal skryteavis, sier Falchenberg.

Les også

  1. Blir rik på gamle hager

  2. Kjemper mot ballplasser og klatrevegger i Marka

  3. Trikkeskinner er sykkelfelle nummer én