Oslo

Mindre farlig å være fotgjenger i Oslo

– Gangfelt gir falsk trygghet, sier Kaisa Froyn i Statens vegvesen. Syv av ti fotgjengerulykker skjer ved kryssing av vei. Heldigvis går det stadig bedre.

Gangfelt er ikke så trygt som mange tror, også der må fotgjengere følge med og være oppmerksomme. Det skjer mange fotgjengerulykker i gangfelt.
  • Stein Erik Kirkebøen

Selv om det er skummelt å være fotgjenger i gangfelt, tyder tallene på at det generelt er blitt mindre farlig å være fotgjenger i Oslo. Ifølge tall fra Statens vegvesen ble antall alvorlige fotgjengerulykker i Oslo halvert fra 2015 til -16.

  • Trygg Trafikk mener fotgjengerne må ta mer ansvar i gangfelt.

Mens det i 2015 ble registrert fire fotgjengere som omkom i Oslo-trafikken og 46 som var involvert i alvorlige ulykker, var tallene for i fjor henholdsvis to og 24.

– Jeg håper og tror at det ikke er tilfeldige utslag, men et resultat av arbeidet vi har gjort, sier seksjonsleder Kaisa Froyn i Statens vegvesen, veiavdeling Oslo.

Må følge med i trafikken

– Vi har ansvaret for riksveiene, og har gått gjennom alle våre 83 gangfelt. Noen har vi rett og slett fjernet, mange har vi utbedret med bedre belysning og heving av gangfelt. Kommunen har gått gjennom gangfeltene på sine veier, sier Froyn.

Hun forteller at fotgjengere er spesielt utsatt for ulykker i Oslos tette og blandede storbytrafikk. At de har retten på sin side, hjelper lite når man blir påkjørt av bil.

– I åtte av ti gangfeltulykker sier bilføreren at han ikke så fotgjengeren. Bilføreren har ansvaret for å stoppe, men fotgjengere må ikke krysse veien før de er sikre på at de blir sett. Vi må følge med i trafikken, også når vi er fotgjengere, sier Froyn.

Veivesenet har undersøkt de alvorligste trafikkulykkene i Oslo de siste fem årene. Fotgjengere var involvert i 37 prosent av dem. 16 fotgjengere mistet livet, mens 168 ble hardt skadet.

Sykkelulykker i kryss

Kryssulykker er den andre store ulykkestypen i Oslo med 23 prosent av ulykkene. I 67 av 110 kryssulykker var en syklist involvert.

Statens vegvesen mener sammenhengende sykkelveier og sykkelfelt viktig for å bedre sikkerheten for syklister. Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange myke trafikanter.

Les mer om

  1. Trafikkulykker