Beboere på Bygdøy har laget sitt eget forslag til ny sykkelvei

Naboene vil splitte gang- og sykkelveien fra hovedveien og bevare alleen.

I 2010 vedtok bystyret en reguleringsplan, blant annet med sykkelvei på Bygdøy. Bymiljøetaten skulle startet byggingen sommeren 2016.
  • Astrid Løken

I 2016 planla Bymiljøetaten å starte byggingen av en tre meter bred asfaltert sykkelvei pluss et to meter bredt fortau. Drøyt 100 trær måtte fjernes.

Protestene var store både lokalt og nasjonalt. En lokal aksjonsgruppe mente sykkelveien ville ødelegge kulturlandskapet. Det var imidlertid uenigheter mellom ulike grupper på Bygdøy. Noen ønsket den foreslåtte sykkelveien velkommen.

Les hele saken med abonnement