Oslo

Her vil ikke rektoren at elevene skal hjelpe andre barn over veien lenger

Skolepatruljer i Oslo legges ned på grunn av utrygge skoleveier. Nå ber NAF bilistene skjerpe seg.

Rektor ved Årvoll skole, Audun Aardal, har lagt ned skolepatruljen som tidligere stod og loset elever over dette gangfeltet. Det oppstod rett og slett for mange farlige situasjoner for elevene, ifølge Aardal.
 • Julie Berg Melfald
  Julie Berg Melfald
  Journalist

– Måten trafikantene oppførte seg langs skoleveien gjorde det svært utrygt for elever som sto skolepatrulje, forteller rektor ved Årvoll skole, Audun Aardal.

Skolen som har hatt elever som hjelper barn over veien på morgenkvisten i mange år, informerte FAU i starten av juni om at skolen så seg nødt til å legge ned ordningen. Det var ingen enkel beslutning for skoleledelsen som bevisst jobber med sikkerheten i et område med mye trafikk.

– Vi opplevde at både busser og biler ikke respekterte patruljen. Vi har hele tiden hatt ordningen om at foreldre skulle stå sammen med barna, men varierende oppmøte gjorde at vi anså risikoen for stor. Det er synd, for hvis skolepatruljer fungerer så gjør de skoleveien tryggere, mener Aardal.

NAF bekymret

57 av 111 barneskoler i Oslo har ordningen som kalles skolepatruljer. Utstyrt med flagg og refleksvest står elever fra de eldste klassetrinnene og sørger for at medelever blir loset trygt over veien. Noen steder får de hjelp fra foreldre. Ved visse skoler er det imidlertid kun foresatte som står for trafikkdirigeringen.

Skolepatruljen er en frivillig ordning, og de resterende skolene uten patrulje har ofte ikke behov. Eller så har man rett og slett for utrygge forhold, ifølge NAF.

 • Seks av ti norske rektorer sier at de frykter en alvorlig ulykke ved sin skole: Rektorer kritiske til trafikksikkerhet

Trafikantorganisasjonen er bekymret. Daglig ser og hører de om bilister som gjør feil i møte med elever på skoleveien, forteller kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal. Det kan virke som vikeplikt og fartsreduksjon fort glemmes når skolepatruljen skal passeres.

– Kjørende plikter å ha så lav fart at de kan stanse straks ved passering av barn, uavhengig av om det er kryss, gangfelt eller lys. Selv om skolepatruljen stanser elevene ved gangfeltet har kjørende fortsatt vikeplikt - mange tror det da bare er fritt frem, forteller Sagedal.

 • Vet du når du skal stoppe for skolepatruljen?

– Skjerp dere, bilister

Kommunikasjonssjefen i NAF mener situasjonen på Årvoll illustrerer at mange bilister ikke forstår patruljens rolle. Sagedal tror det er en viktig debatt om skolepatruljer faktisk fungerer.

– NAF vil alltid støtte skolepatruljeordningen. Den gir veldig viktig trafikkopplæring til barn på et tidlig stadium. Man må likevel stille spørsmål om ordningen kan gi en falsk trygghet. Kanskje bør informasjonen rundt reglene på skoleveien bli kommunisert enda bedre? spør Sagedal.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF vil minne kjørende på man må være forsiktige når man ferdes på en skolevei.

Det største ansvaret ligger imidlertid alltid på de kjørende, understreker NAF.

– Det bør være helt grunnleggende at man senker farten og følger vikeplikten på en skolevei - dette handler om barna våre og sikkerheten deres.

– Skjerp dere, bilister, er Sagedals klare tale.

– Barn bør ikke passe på andre barn

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, ønsker debatten velkommen, men tror trafikksikkerheten til skoleelever ivaretas best av voksne - ikke av barna selv.

– Barn bør ikke passe på andre barn. Det er de voksne som bør ta ansvaret for trafikken langs skoleveiene. Spesielt i tettbygde strøk som i Oslo, hvor det er større trøkk i trafikken. Dette er krevende for et barn.

Johansen har imidlertid forståelse for at det kan være vanskelig for foreldre å forholde seg til en slik vaktliste dette vil innebære, i en travel hverdag.

– Det er en kjempeutfordring. Noen steder går det, andre steder går det ikke. Derfor anbefaler vi først og fremst å ha en følgesvennordning, hvor en voksen følger en gruppe elever på 10 til 15 elever om morgenen. Det er enklere å få til, mener Johansen.

Kun foreldrestyrt

Det er ulik praksis rundt skolepatruljen i Osloskolen. På Kjelsås skole står seks voksne vakt ved innfartsveier på vei inn til skolen hver morgen.

– Sammen med politiet vurderte vi at det var for stort ansvar for elever å styre det ganske komplekse trafikkbilde ved Kjelsås skole. Autoritet er viktig langs disse veiene, forteller FAU-leder Steinar Årdal.

På Tonsenhagen skole består imidlertid skolepatruljen av elever og én trafikkvakt fra FAU. Skolen har i likhet med Årvoll og Kjelsås knutepunkt med mange busser og mye trafikk i nærheten. Her står to og to fra 6. trinn sammen på to ulike overganger.

– Gir trygghet

Til tross for en og annen uheldig hendelse, har det aldri vært aktuelt å droppe ordningen, forteller rektor Beate Kase Pedersen.

– Skolepatruljen er kjempeviktig. Det gir barna trygghet og læring, og er viktig for trafikksikkerheten på skoleveien. Vi har god oppfølging og ordningen fungerer veldig bra, sier rektoren.

Les også

 1. Nedslående resultater etter aksjon skolestart - over 1400 bilister ble tatt

 2. Bedre veier, bedre trafikksikkerhet

 3. Bekymret for eldrebølgen i trafikken

Les mer om

 1. Trafikk
 2. Skole