Oslo

Åtte ting folk flest vil merke i Oslo-budsjettet for 2018

Onsdag la Oslo-byrådet frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2018. Her er åtte endringer som angår folk flest.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) på vei opp for å presentere budsjettet fra bystyrets talerstol.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Budsjettet er på totalt 71 milliarder kroner. Hele 14,5 av milliardene går til investeringer - altså nye idrettsanlegg, skolebygg, barnehager og liknende.

Her er åtte nyheter i budsjettet som angår folk som bor i Oslo.

Du må betale mer for å få hentet søppelet

Renovasjonsgebyret øker med 10 prosent. Det betyr at du - eller sameiet/borettslaget ditt - må betale mer for å få hentet søppelet.

En del av årsaken er at kommunen har overtatt hentingen av søppel etter Veireno-konkursen i fjor.

Gebyret skal også finansiere byggingen av nye miljøstasjoner, samt halvparten av kostnadene for oppryddingen på Langøyene.

I tillegg øker vann- og avløpsgebyret mer enn prisveksten. Det stiger 5 prosent.

Les også

LES OGSÅ: Søppel-rapport frikjenner politikerne, legger skylden på Renovasjonsetaten

To barnehageopptak i året

For nybakte foreldre kan det ha mye å si når på året barnet er født. Oslo har hittil hatt ett hovedopptak til barnehagene (1. mars).

Nå foreslår byrådet to barnehageopptak i året: 1. mars og 15. august. Det var Dagsavisen som omtalte nyheten først.

Byrådet har også satt av midler til å etablere 1224 barnehageplasser i 2018 og 584 nye plasser i 2019. Da vil de være i mål med det de lovet i byrådserklæringen: 3000 nye plasser i løpet av fireårsperioden.

Les også

LES OGSÅ: I desember 2016 fikk den første private barnehagen «nei» fra byrådet

Flere barn får gratis AKS

I 2018 blir det gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS) på 67 av Oslos barneskoler. Dermed vil ca. 4100 flere elever få AKS-tilbud neste år.

Løftene om gratis AKS på østkanten kom allerede i byrådserklæringen for to år siden, og tiltaket er blitt rullet ut gradvis.

Innen år 2021 vil det være gratis AKS for 1. til 4. trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St. Hanshaugen.

I tillegg foreslår byrådet nå gratis AKS på 1. trinn på resten av skolene i St. Hanshaugen bydel, alle skolene i Frogner bydel og flere skoler i Østensjø bydel.

  • Les Andreas Slettholms kommentar om budsjettet: Ellevill pengefest med Raymond og Robert

Billettprisen går enten kraftig opp - eller bare litt opp

Hvert år justeres billettprisene hos Ruter, vanligvis i takt med prisstigningen i offentlig sektor ellers.

Men nå skjer det noe nytt: I fjor ble politikerne enige om at de som bruker buss, trikk og bane, skal være med på å betale for store investeringer (Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen og ny sentrumstunnel for T-banen). Det betyr at billettprisen økes mye mer enn vanlig.

Økningen kan i verste fall bli opp mot 20 prosent på noen billettyper. Trolig vil månedskort skjermes.

Byrådet i Oslo foreslår nå å bevilge 140 millioner kroner over to år for å holde billettprisene på samme nivå, men da må Akershus bli med på spleiselaget.

Det vil også bli flere avganger neste år, i hovedsak med buss fra Akershus inn mot Oslo. Dette finansieres gjennom Ruters overskudd. I Oslo-budsjettet øker bevilgningen med drøyt 47 millioner kroner for å kompensere for prisstigning og økte lønninger.

Færre enn planlagt får eiendomsskatt

Byrådspartiene og Rødt er enige om å heve bunnfradraget på eiendomsskatten neste år: Fra 4 millioner til 4,6 millioner.

I praksis betyr det at boliger som er verd mindre enn 5,75 millioner kroner, slipper eiendomsskatt helt. Det utgjør omlag 72 prosent av Oslos boliger.

Dermed holdes andelen som får eiendomsskatt - 28 prosent av boligene - på omtrent samme nivå som i år.

Les også

LES OGSÅ: Enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo neste år

Rekordmye penger brukes på idrettsanlegg

Byrådet foreslår å sette av 945 millioner kroner til bygging av idrettsanlegg. Dette inkluderer alt fra haller og kunstgressbaner til ferdigbygging av Jordal Amfi. Men svært mye går til breddeidretten.

For fem år siden (2012) var tilsvarende beløp beskjedne 77 millioner kroner. Siden er investeringene i anlegg gradvis blitt økt, både av det forrige byrådet og av byrådet som styrer Oslo nå.

Byrådet foreslår også å bruke 945 millioner kroner på anlegg hvert av årene 2019, 2020 og 2021. De varsler allerede nå at beløpet kan bli enda høyere etterhvert som blant annet alle kunstgress-planene er klare.

Blant store anlegg som ligger inne i budsjettet, er Frogner ishall, nytt Tøyenbad, Stovnerbadet, samt flerbrukshaller på Mortensrud, Korsvoll og Ullern.

Les også

LES OGSÅ: Helomvending fra byrådet – vil bygge nytt badeanlegg på Tøyen

Du må betale for gateparkering

Ordningen med beboerparkering innføres i de fleste boligområdene i indre by og i flere områder utenfor i løpet av 2018. Samtidig ble prisen tidoblet i sommer - fra 300 til 3000 kroner.

Gulroten for dem som bor i de sentrale bydelene og har bil, er at det blir lettere å skaffe parkeringsplass. Nesten alle dagens gratisplasser forsvinner i samme slengen. De blir gjort om til betalplasser. Har man ikke beboerkort, må man betale pr. time med en makspris pr. døgn.

I bykjernen i Oslo sentrum skal totalt 700 P-plasser på gateplan fjernes i år og til neste år. Gateparkeringen forsvinner helt i disse gatene: Olav Vs gate, Akersgata, Tordenskioldsgate, Øvre Slottsgate og Kirkegata.

Les også

LES OGSÅ: Tidobler prisen på beboerparkering: Fra 300 til 3000 kroner

Ny vannsklie

En beskjeden, men like fullt viktig nyhet for mange, er dette: Frognerbadet får en helt ny utendørs vannsklie. Den skal koste 12,5 millioner kroner.

Den gamle sklien, som har vært stengt i årets sesong, er rett og slett for vanskelig å rehabilitere, skriver Dagsavisen.

Les mer om

  1. Oslobudsjettet 2018
  2. Bystyret
  3. Oslopolitikken